Katechizm hipnotyzera

  1. Nie hypnotyzować nigdy osoby bez jej bezwarunkowego zgodzenia się na to.
  2. Wybierać na medja tylko osoby, posiadające dla operatora zupełne zaufanie.
  3. Chorych na serce lub wogóle ciężko chore osoby może hypnotyzować tylko doświadczony lekarz.
  4. Nie wolno rozkazywać osobom zahypnotyzowanym wykonywania czynności przedmiotami niebezpiecznemi, jak broń, ostre narzędzia i t. p.
  5. Nie wolno narażać medjum na uszkodzenia cielesne w ten sposób, że suggeruje się, jakoby np. ciężar wagi 50 kg. ważył tylko 1 kg. i rozkazuje się im podnieść to jedną ręką.
  6. Można suggerować czynności tylko takie, które leżą w zakresie siły medjum i odpowiadają jego warunkom fizycznym i psychicznym.
  7. Jeżeli u medjum nastąpią kurcze, nie wolno go budzić, lecz należy usunąć wprzód cierpienie drogą wmówienia, a dopiero wówczas, gdy medjum zupełnie się uspokoi, przerwać hypnozę.
  8. Nie wolno hypnotyzować ze złośliwego żartu.
  9. Nie wolno hypnotyzować w celach, sprzeciwiających się kodeksowi karnemu.
  10. Nie należy nigdy męczyć medjum przez zbyt długie doświadczenia.

Pamiętając o tych wskazówkach, można przystąpić do wprowadzenia medjum w sen hypnotyczny.

źródło: Tadeusz Kutz „Praktyczny Kurs Hipnotyzmu”