Magnetyzowanie medium

Jeśli pogrążone w śnie hypnotycznym medium magnetyzujemy przez czas dłuższy, dzieje się coś niesłychanego: Wyłania się z medium sfera czuciowa i tworzy na razie wokoło ciała cieńszą lub grubszą warstwę. Powoli warstwa ta staje się coraz grubszą, ma barwę białą lub szarą, układa się po obu stronach ciała, potem łączy w jeden słup lub obłok, większy od medium, jednak niemający jeszcze kształtów ludzkich: wreszcie staje się ten słup mniejszym, bardziej błyszczącym i przyjmuje postać ludzką, najczęściej podobną do medium. Postać ta znajduje się niemal zawsze po lewej stronie medium i nieco ku przodowi. Gdy osiągnie pewien stopień zagęszczenia, zachowuje się jak normalne ciało fizyczne i działa na wszystkie nasze zmysły i kliszę fotograficzną.

Pod wpływem dalszego magnetyzowania postać ta staje się jeszcze gęściejszą, może się oddalić od medium, którego ruchy przestaje naśladować, zmienia wyraz twarzy, staje się samodzielną, ponieważ przenoszą się do niej wszystkie władze duchowe medium, jak czucie, myśl i wola. Z początku jest sobowtór ten niezgrabny, uderza o drzwi i ściany, jeśli ma za mało miejsca: jeśli się jednak tego zażąda, z łatwością przez nie przechodzi. Jeśli chcemy go zmusić, by pozostawał na tem samem miejscu, wznosi się pionowo w górę. Przechodząc z miejsca na miejsce nie porusza nogami, lecz unosi się ponad ziemię. Jest posłuszny kierownikowi posiedzenia i medium, lecz nie bezwzględnie i nie we wszystkich przypadkach.

źródło: fragment z książki „Z POGRANICZA ZAŚWIATÓW” Dr. Med. STANISŁAW BREYER, rok około 1922

 

Z Tajemnej Księgi Bytu

Przed paru laty obudziła u nas powszechne zainteresowanie książka, wydana przez dra Habdanka p. t.: „Z Tajemnej Księgi Bytu”, napisana przez medjum p. Domańską, rzekomo pod bezpośrednim wpływem zmarłego dra Ochorowicza którym opiekowała się przez kilka ostatnich lat jego życia. Czytaj dalej

Eksperyment Norberta Okołowicza z medium Franek Kluski

W eksperymentach Norberta Okołowicza z medium Franek Kluski w 1921 roku. Byli z eksperymentami modyfikacji elektryczności przechodzącej przez galwanometr, dlatego był wyłącznik, który medium powinien nacisnąć na odległość. W galwanometrze był badacz (byli ciemni z czerwonym światłem), inny obserwujący medium i inny z aparatem fotograficznym. W momencie kontaktu zrobiono 3 zdjęć, z czego 2 było warte. Czytaj dalej

Medium Linda Gazzera

Sesja z dnia 4 lipca 1908 r. medium Linda Gazzera; prowadzi dr. Imoda. Dwie białe ręce zmaterializowane za medium. Po fotografii medium rozciąga się na podłodze, drżąc i sztywnymi członkami. Po kilku przepustkach medium złapało oddech. Wygląda na bardzo zmęczoną. Tego typu zdjęcia są bardzo trudne do zdobycia, zależy nie tylko od medium, ale od wielu okoliczności, które należy połączyć, aby je osiągnąć. Czytaj dalej

Medium Stanisława Tomczyk

Medium Stanisława Tomczyk fotografowane jest podczas lewitowania piłki podczas jednego z kilku eksperymentów przeprowadzonych przez polskiego naukowca Juliana Ochorowicza. Wysłał Lombroso tę fotografię wraz z dwoma kartami, gdzie opisuje różne zjawiska obserwowane podczas sesji, które wykonał w swoim domu wiejskim w Wiśle na Śląsku austriackim, dziś w Polsce. (Museo di Antropologia criminale Cesare Lombroso). Czytaj dalej