Widzenie

Stosownie do życzenia pańskiego, posyłam panu opowiadanie o wypadkach, o jakich mówiłam; odtwarzam je, o ile mogę, najdokładniej. Mieszkałam w Szkocyi; matka moja i siostry były w Niemczech. Przebywałam u jednej z przyjaciółek, bardzo mi drogiej, i co roku udawałam się do Niemiec, aby się zobaczyć ze swoimi. Zdarzyło się. iż przez dwa lata nie mogłam odwiedzić rodziny, jak to było moim zwyczajem. Nagle postanowiłam pojechać. Czytaj dalej

dr. Juljan Ochorowicz

Chlubą całego świata naukowego i Polski są głośne imiona i zasługi Dra Juljana Ochorowicza i Curie-Skłodowskiej, prawdziwych dobroczyńców ludzkości. Szczególnie pierwszemu należy się szersza wzmianka. Czytaj dalej