Rozważania nad starożytnymi metodami

Poszukiwacz, który dotarł do tego miejsca, zdał sobie sprawę, że za tym, co do tej pory mógł uznać za Sztukę Wróżenia z Kryształu, kryje się większe i szersze pole zastosowania, wymagające staranniejszych przygotowań, ale prowadzące do odpowiednio ważniejszych wyników. W tym momencie musi on, czy ona, zdecydować, czy są gotowi kontynuować praktykę poza wstępne etapy już opisane, i w przypadku chęci tego, muszą być gotowi spełnić niezbędne wymagania.

Należy najpierw rozważyć najlepsze z dostępnych starożytnych instrukcji, a później być może uda nam się znaleźć punkty, w których wydają się one niewystarczające, oraz inne, które z pewnością można by ulepszyć.

Metody Trithemiusza ze Spanheim – Przyjaciela i Nauczyciela Korneliusza Agryppy – który żył w XVI wieku, jak przekazano nam przez Francisa Barretta, który przetłumaczył jego prace z łaciny na początku XIX wieku, były uważane za najjaśniejsze i najlepsze w swoim rodzaju. Części tych instrukcji są cytowane praktycznie we wszystkich książkach na ten temat, które zostały opublikowane od tego czasu, czasami z podziękowaniami, a czasami bez.

Kilka fragmentów Wstępu Barretta do tej pracy, napisane przez niego w formie listu do młodego przyjaciela i wspólnika Studenta, mogą być tutaj na miejscu, ponieważ rady wtedy dane, są równie dobre dzisiaj.

Mój Przyjacielu:

Wiedząc, że jesteś ciekawym poszukiwaczem tych nauk, które wykraczają poza zwyczajny zakres studiów, (mam na myśli sztukę przepowiadania wydarzeń, magię, talizmany itp.) jestem duchowo poruszony, by dać ci moje przemyślenia na ich temat i za pomocą tych tutaj napisanych pomysłów, otworzyć twojemu oku (duchowemu) tyle informacji, ile wydaje się konieczne, abyś wiedział, dzięki czemu możesz zostać poprowadzony za rękę do uroczej dziedziny natury; i dać ci takie dokumenty, które, kierowane najwyższą mądrością Najwyższego, możesz odświeżyć swoją duszę pysznym łykiem wiedzy; tak, aby po odnowieniu ducha za pomocą tych dobrych darów, które mogą ci się spodobać Bóg dać, mógłbyś być pogrążony w kontemplacji ogromnej mądrości tego wielkiego hojnego Istnienia, które cię stworzyło.

Teraz jesteś człowiekiem, w którego duszy pieczęć Bożego Oblicza jest zapieczętowana na wieczność, pomyśl najpierw, czego pragniesz w poszukiwaniu tych tajemnic? Czy to bogactwo, honor, sława, moc, siła, powiększenie i tym podobne? Być może twoje serce mówi, Wszystko! wszystkiego tego bym chciał! Jeśli tak, to jest moja odpowiedź – najpierw staraj się poznać siebie dokładnie, oczyść swoje serce ze wszystkich złych, próżnych i chciwych pragnień.

Poznanie siebie to poznanie Boga, bo to duchowy dar od Boga pozwala człowiekowi poznać siebie. Tego daru posiada bardzo niewielu, jak można zauważyć każdego dnia.

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Żegnaj, pamiętaj o mojej skromnej radzie i bądź szczęśliwy.

F.B.

źródło: A CONSIDERATION OF THE ANCIENT METHODS from „Crystal Vision Through Crystal Gazing” by Frater Achad, Chicago 1923.