Większa kryształowa sfera

Poświęciliśmy już pewną uwagę odpowiedniemu przygotowaniu naszego Kryształu, czy jak to określiliśmy w poprzednim rozdziale, Mniejszej Kryształowej Sfery. Teraz musimy zwrócić uwagę na niezbędny stan naszego własnego Wewnętrznego Bytu, czy też to, co możemy nazwać Większą Kryształową Sferą. Czytaj dalej