Medium Staś

Józef Świtkowski, Lwów
„Staś” Jedno z Medjów Polskich.

Nazwiska Stasia nie wymieniam, gdyż nie mam na to jego upoważnienia, a zresztą wobec jego wycofania się niemal zupełnego z działalności metapsychicznej nazwisko może pozostać nieznanem, bez szkody dla charakterystyki tego medjum. Czytaj dalej

Z praktyki magnetycznej.

tytuł: Z praktyki magnetycznej.
autor: J. Świtkowski

W dziele swem „Psychologia i medycyna” wydanem w roku 1917 pisał dr. J. Ochorowicz: „Jeżeli nikt nie wymaga od lekarza, aby był dobrym gimnastykiem lub masażysta, chociaż każdy lekarz może zalecać gimnastykę lub masaż, tak leż odnośnie do magnetyzmu, który jeszcze bardziej zwiążą v jest z przyrodzonem uzdolnieniem, muszą być w przyszłości wydane specjalne prawa, sprzyjające wyrobieniu się specjalnie wykształconych magnetyzerów, którym by lekarz mógł w zaufaniu posyłać swoich chorych. Nie wiem, kiedy to będzie, ale będzie.” Czytaj dalej

Czy człowiek ma wolną wolę?

JÓZEF ŚWITKOWSKI.
Czy człowiek ma wolną wolę?

Spór o to jest niemal tak dawny jak świat, gdyż już w Indiach starożytnych, ze zmierzchem wiedzy objawionej, podzieliły się zapatrywania ludzkie na sprawę wolności woli. Dwa przeciwne sobie systematy filozoficzne, z których jeden głosił wolność woli, a drugi z taką samą słusznością oświadczał się przeciw wolności woli, przeszły z Indii do Persji, stamtąd do Chaldei i Egiptu, a dalej przedostały się do Grecji i Rzymu. Czytaj dalej