Inicjacja i jej skutki

Dość niedawno czytelnicy byli znacznie ubogaceni dzięki lekturze bardzo wartościowego traktatu autorstwa dr. Rudolfa Steinera, zatytułowanego „Droga Inicjacji”. Książka ta, zaraz po opublikowaniu, zdobyła szerokie grono czytelników i poważną uwagę niemal we wszystkich zakątkach świata. W odpowiedzi na głośne i pilne żądanie angielskiego tłumaczenia innego cennego dzieła tego samego znanego niemieckiego autora, przed nami znajduje się teraz angielska wersja „Inicjacji i jej Skutków”. Obie te prace są praktycznie jedną całością, przy czym drugi tom jest logicznym uzupełnieniem pierwszego. Czytaj dalej

Rudolf Steiner – naukowiec, mistyk, okultysta

Przedmiotem tego artykułu jest z pewnością jedna z najbardziej wyjątkowych postaci naszych czasów. Żyjemy w erze znakomitych osiągnięć, epoce „specjalizacji”, której wartość – choć często przeceniana – była nieustannie i ślepo wysławiana. W związku z tym narasta przekonanie o pewnym jednostronnym podejściu w prawie każdej dziedzinie ścisłej nauki, prowadzącym do pewnej „rutyny” i braku elastyczności umysłowej większości jej przedstawicieli. W tym kontekście dr Rudolf Steiner, o którym chcielibyśmy mówić, znacząco różni się od typowego naukowca naszych dni. Czytaj dalej

Jak uzyskać poznanie wyższych światów – Warunki.

Jak uzyskać poznanie wyższych światów?
WARUNKI.

W każdym człowieku drzemią zdolności, przy pomocy których osiągnąć może poznanie wyższych światów. Mistyk, gnostyk, teozof, mówili zawsze o świecie dusznym *) i o świecie duchowym, istniejącym dla nich zupełnie taksamo jak ten, który oglądać można fizycznemi oczyma i dotykać można fizycznemi rękoma. O słuszności twierdzeń przekonać się może każdy, kto rozwinie w sobie pewne, uśpione w nim jeszcze siły. Chodzi tylko o to, jak się zabrać do rozwinięcia w sobie takich zdolności. Wskazówki potrzebne dać może tylko ten, co sam już siły tego rodzaju posiada. Od najdawniejszych czasów istnienia rodu ludzkiego posiadający wyższe zdolności udzielali wskazówek tym, którzy takich zdolności szukali. Nauczanie takie nazywają Czytaj dalej

ŻYCIE SATURNA

Wielki rozwój ludzkości wskroś siedem stopni świadomości od Saturna do Wulkanu porównano do biegu życia między narodzinami a śmiercią, po przez niemowlęctwo, dzieciństwo i t. d. aż do starości. Porównanie to można dalej jeszcze rozszerzyć. Jak u współczesnej ludzkości poszczególne epoki życia nie tylko następują po sobie, ale również jednocześnie istnieją obok siebie, podobnie rzecz się ma z rozwojem stopni świadomości. Starzec, człowiek dojrzały, mężczyzna lub kobieta, młodzieniec i t. d. kroczą obok siebie. Tak samo na Saturnie istnieli nie tylko sami przodkowie człowieka, jako istoty o przytłumionej *) świadomości saturnowej, ale obok nich – również Inne Istoty, które już rozwinęły wyższe stopnie świadomości. Czytaj dalej

POSZCZEGÓLNE UWAGI I DOPEŁNIENIA

(Do str. 21). Mówić o „sile życiotwórczej“ było do niedawna cechą niewykształconego umysłu. Obecnie nie odwracają się niektórzy uczeni od idei „siły życiotwórczej“ takiej jak ją w dawniejszych czasach pojmowano. Kto rozważy jednak dotychczasowy bieg współczesnej wiedzy przyrodniczej, ten przyzna jej większą konsekwencyę w ignorowaniu „siły życiotwórczej“ niż w uznawaniu jej. Nie należy pod żadnym pozorem zaliczać „siły życiotwórczej “ do tego co obecnie nazywamy „siłami przyrody “. A kto nie chce zaniechać nawyknień myślowych i sposobów wyobrażania współczesnej nauki, ten nie powinien mówić o „sile życiotwórczej“. Dopiero rodzaj myślenia i założenia „wiedzy duchowej “ albo teozofii umożliwiają zbliżenie się bez sprzeczności do takich rzeczy. Czytaj dalej

DROGA POZNANIA

Poznanie teozoficzne może każdy człowiek osiągnąć. Wyjaśnienia w rodzaju tych, jakie podano w tem dziele, tworzą obraz myślowy wyższych światów . I one są pod pewnym względem pierwszym krokiem do własnych poglądów, ponieważ człowiek jest istotą myślną. Swą drogę poznania tylko w tedy znaleźć może, kiedy ją z myślenia wyprowadza. Czytaj dalej