Nieznany Bóg

Książka „The Unknown God” autorstwa Martina Starra to szczegółowe badanie związków między W.B. Yeatsem, jego przyjaciółmi, a hermetycznymi i okultystycznymi grupami, w których uczestniczyli w późnym XIX i wczesnym XX wieku. Starr skupia się na badaniu wpływu, jaki te grupy, w tym Zakon Złotego Brzasku (Golden Dawn), miały na życie i twórczość Yeatsa, jednego z najważniejszych poetów angielskojęzycznych. Czytaj dalej