TEOZOFIA RÓŻOKRZYŻOWCÓW

Kto nie rozwinął w sobie zdolności duchowych, jasnowidzenia, nie może samodzielnie dojść do duchowych prawd w wyższym świecie. Dla zdobywania prawd duchowych jasnowidzenie jest warunkiem koniecznym. Ale tylko dla zdobywania; gdyż do chwili obecnej żaden prawdziwy prąd różokrzyżowiecki nie podawał nauk, których nie można zrozumieć zwykłym, powszechnym, logicznym rozumem. Jeżeli ktoś zarzuca teozofii różokrzyżowców, że do zrozumienia jej trzeba być jasnowidzącym, to nie ma racji. Nie chodzi tu wcale o zdolność bezpośredniego przeżywania wyższych prawd widzeniem i słyszeniem duchowym. Jeżeli ktoś nie może pojąć mądrości różokrzyżowców na drodze czysto myślowej, to oznacza, że jeszcze  nie wyrobił w sobie dostatecznie umiejętności logicznego myślenia.

źródło: fragment z  RUDOLF STEINER „TEOZOFIA RÓŻOKRZYŻOWCÓW”


SPIS TREŚCI:

 • Rudolf Steiner – kalendarium
 • Wykład I, 22.05.1907 Nowa forma mądrości
 • Wykład II, 23.05.1907 Nowy podział istoty człowieka
 • Wykład III, 24.05.1907 Świat żywiołów i świat nieba. Jawa, sen i śmierć
 • Wykład IV, 25.05.1907 Zstępowanie do nowych narodzin
 • Wykład V, 26.05.1907 Życie ludzi pomiędzy śmiercią a nowymi narodzinami. Dążenie do narodzin w świecie fizycznym
 • Wykład VI, 27.05.1907 Prawa losu
 • Wykład VII 28.05.1907 Sposób działania karmy
 • Wykład VIII, 29.05.1907 Siedem planetarnych stanów świadomości człowieka
 • Wykład IX, 30.05.1907 Rozwój planetarny I
 • Wykład X, 30.05.1907 Rozwój planetarny II
 • Wykład XI, 31.05.1907 Rozwój ludzkości na ziemi I
 • Wykład XII, 1.06.1907 Rozwój ludzkości na ziemi II
 • Wykład XIII, 2.06.1907 Przyszłość człowieka
 • Wykład XIV, 3.06.1907 Istota wtajemniczenia