Drogi Dojścia Jogów Indyjskich

JOGI RAMA-CZARAKA
DROGI DOJŚCIA JOGÓW INDYJSKICH
PRZEŁOŻYŁ A. LANGE

„Kiedy uczeń jest przygotowany, ukazuje się nauczyciel”.
„Kiedy ja przechodzę, wszystkie moje dzieci mię poznają”.

SPIS RZECZY

I. Przebłyski światła na drodze
II. Więcej światła na drodze
III. Świadomość duchowa
IV. Głos milczenia
V. Karma-Joga
VI. Dżnani-Joga
VII Bhakti-Joga
VIII. Dharma
IX. Dharma
X. Zagadka wszechświata
Xl. Materja i Siła
XlI. Umysł i Duch

Aby lepiej zrozumieć „Drogi dojścia” – należy przeczytać małą książeczkę: M. Colins. Światło na drodze.