BIBLIOGRAFIA DOT. SPIRYTYZMU I MEDIUMIZMU

BIBLIOGRAFIA DOT. SPIRYTYZMU I MEDIUMIZMU
OPRACOWAŁ: MARCIN STACHELSKI (POLSKIE TOWARZYSTWO STUDIÓW SPIRYTYSTYCZNYCH) WARSZAWA 2017
marcin.stachelski(at)gmail.com

A

 • [Adahir – Adarin], Co mówią umarli?, „Hejnał” 1938, z. 10, s. 647-651.
 • [Adahir – Adarin], Co mówią umarli?, „Hejnał” 1938, z. 12, s. 716-721.
 • [Adahir – Adarin], Co mówią umarli?, „Hejnał” 1939, z. 1, s. 41-45.
 • [Adahir – Adarin], Co mówią umarli?, „Hejnał” 1939, z. 2, s. 103-105.
 • [Adahir – Adarin], Co mówią umarli?, „Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 332-334.
 • [Adahir – Adarin], O miłości, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 533-536.
 • [Adahir], Co mówią umarli?, „Hejnał” 1938, z. 9, s. 536-538.
 • [Adahir], Poselstwo z zaświata do Bracia Polaków, „Hejnał” 1938, z. 7, s. 394-398.
 • [Adarin – Adahir], Do braci Polaków. Poselstwo z zaświata, „Hejnał” 1939, z. 1, s. 34-38.
 • Zys, Szkodliwi a zbyteczni pionierzy okultyzmu, „Odrodzenie” 1921, z. 3, s. 16.
 • Zys, Technika badań mediumicznych, „Odrodzenie” 1922, z. 4, s. 12-14.
 • B., Seans spirytystyczny (fakt autentyczny), „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1911, nr 86, s. 5.
 • J. Davis, „Dziwy Życia” 1905, nr 73, s. 21.
 • L., Ś.P. Dr Watraszewski (Fr. Habdank). Wspomnienie pośmiertne, „Hejnał” 1929, z. 8, s. 256.
 • Ord., Co widują sensytywy, „Dziwy Życia” 1902, nr 16, s. 245-246.
 • Ord., Media i jasnowidzący na Syberii, „Dziwy Życia” 1903, nr 37, s. 203-205.
 • Ord., Media i jasnowidzący na Syberii, „Dziwy Życia” 1903, nr 38, s. 221-222.
 • Ord., Media i jasnowidzący na Syberii, „Dziwy Życia” 1903, nr 39, s. 230-233.
 • Ord., Media i jasnowidzący na Syberii, „Dziwy Życia” 1903, nr 40, s. 249-251.
 • P., Franciszek z Asyżu (z jego ostatniego wcielenia na ziemi), „Odrodzenie” 1926, z. 10, s. 4-11.
 • P., Lekarz ze świata astralnego. Sensacyjny proces spirytystyczny w Londynie, „Odrodzenie” 1927, z. 9, s. 20-24.
 • P., Materializacja zjaw duchowych, „Odrodzenie” 1928, z. 3, s. 3-9.
 • P., Medium Michał M. z Michałowa, „Odrodzenie” 1928, z. 12, s. 23-27.
 • P., Pokój ludziom dobrej woli, „Odrodzenie” 1927, z. 4, s. 2-5.
 • P., Przejawy zdolności duchowych u zwierząt, „Odrodzenie” 1928, z. 1, s. 8-14.
 • P., Przykład przejawu karmy i reinkarnacji, „Odrodzenie” 1926, z. 5, s. 10-16.
 • P., Siła mistyczna obrzędów kościelnych, „Odrodzenie” 1927, z. 12, s. 7-10.
 • P., Skutki spędzania płodu, „Odrodzenie” 1927, z. 2, s. 17-18.
 • P., Sztuka życia (w urywkach), „Hejnał” 1932, z. 10, s. 261-264.
 • A.P., Telefon zza grobu, „Odrodzenie” 1927, z. 10, s. 23-24.
 • P., U progu nowej ery, „Odrodzenie” 1928, z. 2, s. 2-5.
 • P., Walka o ducha, „Hejnał” 1932, z. 11, s. 286-291.
 • P., Wizja Polski dzisiejszej, „Odrodzenie” 1927, z. 1, s. 6-8.
 • P., Wizja Polski dzisiejszej. W oświetleniu z Rzeszy Ducha, „Odrodzenie” 1926, z. 12, s. 9-10.
 • P., Współcześnie ujawnione formy życia duchowego, „Odrodzenie” 1921, z. 1, s. 14-15.
 • P., Zjawienie się Matki Boskiej w Słupii, „Odrodzenie” 1927, z. 1, s. 20-22.
 • P., Zmartwychwstanie . Chrystus przyjęciem pozornej śmierci otwiera bramy niebios wszystkim – Dobrej Woli, „Hejnał” 1929, z. 3, s. 65-68.
 • P., Życie i śmierć (rewelacje), „Hejnał” 1930, z. 6, s. 167-170.
 • S., Ze wspomnień birbanta. Za późno, „Dziwy Życia” 1902, nr 4, s. 60-63.
 • W., Zbudź się…, „Hejnał” 1932, z. 3, s. 42-43.
 • W.W., Poincare mówi przez usta znanego medium Valiantine, „Lotos” 1936, z. 6, s. 192.
 • Z., Spirytyzm, mediumizm i psychizm współczesny, „Odrodzenie” 1922, z. 4, s. 28-30.
 • Zys, Istota i poziom starożytnej wiedzy tajemnej, „Odrodzenie” 1921, z. 5, s. 9-10.
 • Abramowski Edward, Telepatia doświadczalna jako zjawisko kryptemnezji, Warszawa 1912
 • Abramowski Edward, Źródła podświadomości i jej przejawy, Warszawa 1914
 • Agni i Miriam, A słowo staje się ciałem, „Hejnał” 1935, z. 2, s. 34-38.
 • Agni i Miriam, Bóg i Szatan, „Hejnał” 1934, z. 10, s. 290-295.
 • Agni i Miriam, Bóg i Szatan, „Hejnał” 1934, z. 9, s. 258-261.
 • Agni i Miriam, Duch i materia, „Hejnał” 1936, z. 3, s. 81-86.
 • Agni i Miriam, Gwiazda Betlejemska, „Hejnał” 1934, z. 12, s. 354-359.
 • Agni i MIriam, Rodziny duchowe a narody, „Hejnał” 1936, z. 2, s. 49-52.
 • Agni i Miriam, Uczyń światło!, „Hejnał” 1935, z. 4, s. 98-104.
 • Agni i Miriam, Zaślubiny ducha z materią, „Hejnał” 1936, z. 4, s. 130-136.
 • Agni i Miriam, Zesłanie Ducha Świętego, „Hejnał” 1934, z. 5, s. 130-134.
 • Agni i Miriam, Znikomość zła, „Hejnał” 1936, z. 11, s. 466-470.
 • Ajdukiewicz Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty-Warszawa 2004
 • Stonkus., Co to jest intuicja, „Hejnał” 1938, z. 8, s. 484-486.
 • Aleksander Aksakow i jego działalność w dziedzinie spirytyzmu, „Dziwy Życia” 1903, nr 20, s. 301-304.
 • Aleksander Aksakow i jego działalność w dziedzinie spirytyzmu, „Dziwy Życia” 1903, nr 21, s. 321-325.
 • Alfred Russel Wallace. W cieniu Darwina, Warszawa 2009 (przekład i komentarz Marcin Ryszkiewicz)
 • Allan Kardec, „Dziwy Życia” 1904, nr 50, s. 20-21.
 • Allan Kardec, Czym jest spirytyzm?, Warszawa 2010
 • Allan Kardec, Ewangelia według spirytyzmu, Warszawa 2010
 • Allan Kardec, Jak kontaktować się z tamtym światem?, Katowice [b.r.w.]
 • Allan Kardec, Księga Duchów, Katowice 2001
 • Allan Kardec, Księga mediów, Katowice 2003
 • Allan Kardec, Niebo i piekło według spirytyzmu, Katowice 2009
 • Amerykańskie gusła i guślarze, „Czas” 1853, nr 96, s. 1.
 • Amsterdamski Stefan, Kryzys scjentyzmu, [w:] Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, Stefan Nowak (red.), Warszawa 1984, s. 306-327.
 • Andry-Burgeois, Mnogość światów i prawo wielkich liczb, „Hejnał” 1930, z. 10, s. 274-279.
 • Andrzejewski Bolesław, Cieszkowski August, [w:] Słownik filozofów polskich, Bolesław Andrzejewski i Roman Kozłowski (red.), Poznań 2006, s. 32.
 • Animizm czy spirytyzm, „Dziwy Życia” 1903, nr 29, s. 71-73.
 • Animizm czy spirytyzm (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 31, s. 102-104.
 • Mar., W hipnotycznej klinice prof. Bernheima, „Dziwy Życia” 1903, nr 25, s. 7-9.
 • Aport złotej lilii. Epizod z serii seansów z medium d’Esperance w Gothenburgu w Szwecji przeprowadzonych przez profesora Al. Aksakowa, „Dziwy Życia” 1902, nr 6, s. 88-90.
 • Aport złotej lilii. Epizod z serii seansów z medium d’Esperance w Gothenburgu w Szwecji przeprowadzonych przez profesora Al. Aksakowa, „Dziwy Życia” 1902, nr 7, s. 103-106.
 • Aport złotej lilii. Epizod z serii seansów z medium d’Esperance w Gothenburgu w Szwecji przeprowadzonych przez profesora Al. Aksakowa, „Dziwy Życia” 1902, nr 9, s. 136-139.
 • Assagioli Roberto, Kultura woli, „Lotos” 1939, z. 1, s. 4-9.
 • Assagioli Roberto, Kultura woli, „Lotos” 1939, z. 2, s. 49-52.
 • Assagioli Roberto, Kultura woli, „Lotos” 1939, z. 3, s. 68-70.
 • Assagioli Roberto, Kultura woli, „Lotos” 1939, z. 4, s. 104-109.
 • Assagioli Roberto, Kultura woli, „Lotos” 1939, z. 5, s. 152-154.
 • Assagioli Roberto, Kultura woli, „Lotos” 1939, z. 6, s. 177-180.
 • Assagioli Roberto, Kultura woli, „Lotos” 1939, z. 7-8, s. 209-214.
 • Assagioli Roberto, Od psychoanalizy do psychosyntezy (dokończenie) , „Lotos” 1938, z. 11, s. 330-333.
 • Assagioli Roberto, Od psychoanalizy do psychosyntezy, „Lotos” 1938, z. 4, s. 105-108.
 • Assagioli Roberto, Od psychoanalizy do psychosyntezy, „Lotos” 1938, z. 9, s. 271-275.
 • Assagioli Roberto, Od psychoanalizy do psychosyntezy, „Lotos” 1938, z. 10, s. 320-323.
 • Assagioli Roberto, Rozwój duchowy a przesilenia nerwowe, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 4, s. 103-107.
 • Assagioli Roberto, Rozwój duchowy a przesilenia nerwowe, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 5, s. 138-141.
 • Assagioli Roberto, Rozwój duchowy a przesilenia nerwowe, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 6, s. 164-169.
 • Augustynek Andrzej, Mity i fakty, Warszawa 1990
 • Aurelly Kazimierz, Jak należy opisywać zjawiska nadzmysłowe, „Dziwy Życia” 1904, nr 44, s. 314-316.
 • Aurelly Kazimierz, Spirytyzm w pierwszej połowie XIX wieku, „Świat Duchów” 1902, nr 9
 • Aurelly Kazimierz, Jak należy opisywać zjawiska nadzmysłowe (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 48, s. 378-379.
 • Aurelly Kazimierz, W jaki sposób należy opisywać zjawiska nadzmysłowe, „Dziwy Życia” 1904, nr 43, s.300-302.
 • Automatyczne pismo, „Dziwy Życia” 1904, nr 52, s. 52-54.
 • Automatyczne rysunki wykonane przez medium, panią M. w Łomży, „Dziwy Życia” 1904, nr 52, s. 54.

 

B

 • Międzynarodowy kongres metapsychiczny, „Kurier Warszawski” 1923, nr 240 (wydanie wieczorne), s.7-8.
 • A.T., Do czynu!, „Odrodzenie” 1925, z. 3, s. 2-3.
 • P., Bogoznawstwo w świetle ezoteryzmu, „Odrodzenie” 1926, z. 3, s. 14-15.
 • Bagiński Stefan, Obrona metafizyki, „Hejnał” 1938, z. 10, s. 596-598.
 • Bagiński Stefan, Obrona metafizyki, „Hejnał” 1938, z. 11, s. 663-667.
 • Bagiński Stefan, Obrona metafizyki, „Hejnał” 1938, z. 12, s. 725-726.
 • Bagiński Stefan, Obrona metafizyki, „Hejnał” 1938, z. 7, s. 418-419.
 • Bagiński Stefan, Obrona metafizyki, „Hejnał” 1938, z. 8, s. 489-492.
 • Bagiński Stefan, Obrona metafizyki, „Hejnał” 1938, z. 9, s. 542-545.
 • Bajsarowicz Józef, Problem mediumizmu, Lwów 1925
 • Bamphord N.S., Różnokolorowe spiryt. bezpośr. pismo, „Dziwy Życia” 1903, nr 32, s. 125-126.
 • Baraniecki P., Rzut myśli za i przeciw reinkarnacji, „Odrodzenie” 1922, z. 5, s. 4-9.
 • Barnard Guy Christian, The supernormal: a critical introduction to psychic science, London 1933
 • Barrett William, Death-bed vision: the psychical experiences of the dying, London 1926
 • Barrett William, Psychical research, New York – London 1911
 • Bastian M. Hella, Medium Ludwika Bellet, „Dziwy Życia” 1905, nr 67, s. 297-298.
 • Baudouin de Courtenay Jan, Dokończenie Mesmeryzmu, czyli cała taiemnica magnetyzmu zwierzęcego odkryta…, Warszawa 1821
 • Baudouin de Courtenay Jan, Głębsze uważanie mesmeryzmu, czyli część teoryi praktyczney magnetyzmu zwierzęcego, opartéy na fizyce Mesmerowskiey czyli systemacie wzaiemnych wpływów ciał świat składaiących, Warszawa 1821
 • Baudouin de Courtenay Jan, Rzut oka na Mesmeryzmu czyli systemat wzaiemnych wpływów i skutków : obiaśniaiący teorię, praktykę magnetyzmu zwierzęcego…, Warszawa 1820
 • Beneveni F., Spirytyzm, „Tygodnik Ilustrowany” 1864, nr 231, s. 83-84.                    [O ruchu spirytystycznym, zjawiskach mediumicznych i wybranych założeniach doktryny Allana Kardeca]
 • Berard A., Zbrodnia, „Dziwy Życia” 1905, nr 67, s. 295-297.
 • Bergson Henri, Dwa źródła moralności i religii, Kraków 2007
 • Bergson Henri, Energia duchowa, Warszawa 2004
 • Bergson Henri, Ewolucja twórcza, Warszawa 1957
 • Bergson Henri, Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha, Kraków 2012
 • Bergunder Michael, Spiritism, [w:] Religion Past & Present. Encyclopedia of Theology and Religion, Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski, Eberhard Jungel (red.), vol. XII, Leiden – Boston 2012, s. 220.
 • Bernheim Hyppolite, Automatyzm i sugestia, Poznań 1924
 • Beynman M. Lawrence, Fizyka kwantowa i zjawiska paranormalne, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 172-210.
 • Bezpośrednie rysunki psychiczne,  „Hejnał” 1938, z. 4, s. 243-244.
 • Bharata, Odpowiedź księżom w Polsce i Ameryce, „Odrodzenie” 1923, z. 5, s. 27-28.
 • Bharata, Ruch spirytystyczny w Czecho-Słowacji, „Odrodzenie” 1923, z. 7, s. 28-29.
 • Bieżące seanse z Jankiem G. medium Redakcji, „Dziwy Życia” 1903, nr 39, s. 236-238.
 • Bilińska Olga, Dla tych, którzy tęsknią, “Hejnał” 1932, z. 3, s. 51-52.
 • Bilińska Olga, Sprawozdanie Towarzystwa Metapsychicznego im. Juliana Ochorowicza we Lwowie za czas od 1 marca 1924 r. do 20 kwietnia 1926, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 54-55.
 • Bilińska Olga, W godzinie łaski, “Hejnał” 1932, z. 2, s. 38-39.
 • Bilińska Olga, Zjednoczonych duchem przestrzeń nie rozdziela, „Hejnał” 1931, z. 11, s. 328-329.
 • Bisaha J.P., Dunne B.J., Multiple subject and long-distance precognitive remote viewing of geographical locations, [w:] Mind at Large. Institute of Electrical and Electronics Engineers Symposia on the Nature of Extrasensory Perception, Charles T. Tart, Harold E. Puthoff, Russell Targ (red.), Charlottesville 2002, s. 98-111.
 • Bloch Henryk, Mistrz mówi. Kultura miłości, Wisła 1939
 • Bloch Henryk, O przeznaczeniu człowieka, „Hejnał” 1938, z. 6, s. 330-332.
 • Bloch Henryk, William T. Stead (c.d.), “Hejnał” 1939, z. 3, s. 179-183.
 • Bloch Henryk, William T. Stead, “Hejnał” 1939, z. 2, s. 119-124.
 • Bloch Henryk, William T. Stead, “Hejnał” 1939, z. 4, s. 253-256.
 • Bloch Henryk, William T. Stead, “Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 372-379.
 • Bloch Henryk, William T. Stead, “Hejnał” 1939, z. 7, s. 504-509.
 • Bloch Henryk, William T. Stead, „Hejnał” 1939, z. 1, s. 45-48.
 • Bloch Henryk, Willitam T. Stead, “Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 598-604.
 • Błocian Ilona, Saciuk Robert, O pojęciu nieświadomości, [w:] Nieświadomość to odrębne królestwo…, J. Błocian i R. Saciuk (red.), Toruń 2003, s. 5-28.
 • Bobrowska-Nowak Wanda, Początki polskiej psychologii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973
 • Bodier Paweł, Dzieło naukowe Allana Kardeca, „Hejnał” 1934, z. 4, s. 118-120.
 • Bogdanowicz Stanisław, Arcyabsolut – niewysłowiony, „Odrodzenie” 1926, z. 10, s. 3.
 • Boirac Emile, The psychology of the future, London 1918
 • Borowic Józef, Wstępne kroki na drodze doświadczeń mediumicznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 114, s. 308310.
 • Borowic Józef, Wstępne kroki na drodze doświadczeń mediumicznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 115, s. 320322.
 • Borowic Józef, Wstępne kroki na drodze doświadczeń mediumicznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 116, s. 341344.
 • Borowic Józef, Wstępne kroki na drodze doświadczeń mediumicznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 117, s. 354355.
 • Borowic Józef, Wstępne kroki na drodze doświadczeń mediumicznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 118, s. 7-9.
 • Borowic Józef, Wstępne kroki na drodze doświadczeń mediumicznych (dokończenie), „Dziwy Życia” 1907, nr 119, s. 23-24.
 • [Borowic.T.], Fizyczne rozdwojenie osobowości, „Dziwy Życia” 1905, nr 83, s. 181-183.
 • T., Fizyczne rozdwojenie osobowości (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 84, s. 195-196.
 • Boruń Krzysztof, Boruń Jagodzińska K., Ossowiecki – zagadki jasnowidzenia, Warszawa 1990
 • Boruń Krzysztof, Manczarski Stefan, Tajemnice parapsychologii, Warszawa 1977
 • Borzym Stanisław, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław 1984
 • Böttcher Łucjan, Badania nad jasnowidzeniem, „Dziwy Życia” 1904, nr 61, s. 189-191.
 • Böttcher Łucjan, Badania nad jasnowidzeniem, „Dziwy Życia” 1904, nr 62, s. 209-211.
 • Böttcher Łucjan, Badania nad jasnowidzeniem, „Dziwy Życia” 1904, nr 63, s. 225-227.
 • Böttcher Łucjan, Badania nad jasnowidzeniem, „Dziwy Życia” 1904, nr 64, s. 240-241.
 • Böttcher Łucjan, Badania nad jasnowidzeniem, „Dziwy Życia” 1905, nr 67, s. 289-291.
 • Böttcher Łucjan, Badania nad jasnowidzeniem, „Dziwy Życia” 1905, nr 69, s. 319-321.
 • Böttcher Łucjan, Badania nad jasnowidzeniem (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 71, s. 353-355.
 • Böttcher Łucjan, Kilka słów z powodu artykułu ‘Tak zwana trzeźwość naukowa i jej podstawy’, „Dziwy Życia” 1902, nr 10, s. 158-159.
 • Böttcher Łucjan, Problemat życia pozagrobowego. Nieśmiertelność duszy, Lwów [b.r.w.]
 • Böttcher Łucjan, Stoliki wirujące, Kraków [1928]
 • Böttling P., Ze wspomnień starego magnetyzera, „Dziwy Życia” 1903, nr 31, s. 99-101.
 • Böttling P., Ze wspomnień starego magnetyzera, „Dziwy Życia” 1903, nr 34, s. 151-154.
 • Böttling P., Ze wspomnień starego magnetyzera, „Dziwy Życia” 1903, nr 35, s. 166-169.
 • Böttling P., Ze wspomnień starego magnetyzera (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 36, s. 182-183.
 • Boy-Żeleński Tadeusz, Godzina w krainie czarów, „Hejnał” 1938, z. 4, s. 239-243.
 • Bozzano Ernesto, Dlaczego zostałem spirytystą?, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 611-615.
 • Bozzano Ernesto, Odpowiedź na zarzuty, że zmarli nie odsłaniają nigdy prawd naukowych, „Hejnał” 1938, z. 2., s. 95-97.
 • Bozzano Ernesto, Odpowiedź na zarzuty, że zmarli nie odsłaniają nigdy prawd naukowych, „Hejnał” 1938, z. 3., s. 141-146.
 • Bozzano Ernesto, Prawdziwa historia ‘Małej Stasi’ (ciąg dalszy), „Hejnał” 1933, z. 2, s. 24-26.
 • Bozzano Ernesto, Prawdziwa historia ‘Małej Stasi’ (dokończenie), „Hejnał” 1933, z. 3, s. 50-54.
 • Bozzano Ernesto, Prawdziwa historia ‘Małej Stasi’, „Hejnał” 1933, z. 1, s. 8-11.
 • Bozzano Ernesto, Wypadek identyfikacji spirytystycznej, „Hejnał” 1938, z. 8, s. 478-481.
 • Bożyński W., Czym jest wszechświat?, „Hejnał” 1931, z. 3, s. 78-79.
 • Bożyński W., Gdzie szukać Boga?, „Hejnał” 1931, z. 4, s. 106-107.
 • Bożyński W., W jaki sposób odbieram inspiracje, „Hejnał” 1931, z. 1, s. 20-21.
 • Brackett E.A., Materializacje, [Śląsk Cieszyński] 1937
 • Bractwo Odrodzenia Narodowego, “Odrodzenie” 1922, z. 8, s. 2-8.
 • Brain J. Fellows, Pojęcie transu, [w:] Współczesne koncepcje w badaniach nad hipnozą, Jerzy Siuta (red.), Warszawa 1998, s. 40-65.
 • Brett Sidney George, Historia psychologii, Warszawa 1969
 • Breyer Stanisław, Gdzie prawda? Nauka i religia. Świat nadzmysłowy i życie pozagrobowe, Kraków 1908 Breyer Stanisław, Leczenie hypnozą i usuwanie wad psychicznych, Kraków 1908
 • Breyer Stanisław, Nowe horyzonty, Kraków 1910
 • Breyer Stanisław, Religia absolutna czyli Polska filozofia religijna w nowym oświetleniu, Kraków 1927
 • Breyer Stanisław, Z pogranicza zaświatów, Warszawa 1922
 • Breyer Stanisław, Z rozmyślań lekarza : aforyzmy : problem życia pozagrobowego : z filozofii wszechświata, Kraków 1925
 • Breyer Stanisław, Zagadka człowieka, Kraków 1929
 • Brofferio Angelo, Czy będziemy żyć po śmierci?, Kraków 1908
 • Broughton S. Richard, Nauka kontrowersyjna, Białystok 1994
 • Brzechffa Władysław, Znaczenie indukcji we wszechświecie, „Hejnał” 1932, z. 4, s. 83-85.
 • Brzechffa Władysław, Znaczenie indukcji we wszechświecie, „Hejnał” 1932, z. 5, s. 108-110.
 • Brzechffa Władysław, Znaczenie indukcji we wszechświecie, „Hejnał” 1932, z. 6, s. 148-150.
 • Buczkowski Żegota, O wtajemniczeniach i wtajemniczonych, „Hejnał” 1936, z. 10, s. 444-450.
 • Buczyńska-Garewicz Hanna, James, Warszawa 2001
 • Bugaj Roman, Eksterioryzacja – istnienie poza ciałem, Warszawa 1990
 • Bugaj Roman, Teofil Modrzejewski – medium materializacyjne, „Trzecie Oko” 1982, nr 2.
 • Butlerow Aleksander, Studia obserwacyjne w zakresie spirytyzmu doświadczalnego, Warszawa 2012

C

 • ‘Cokolwiek rozwiążecie na Ziemi’. Rewelacje z górnych sfer duchowych (podane za pośrednictwem A.P.), „Hejnał” 1931, z. 10, s. 292-296.
 • A.A., Zwierzęta żyją po śmierci, “Hejnał” 1938, z. 10, s. 617-618.
 • Čaplin Nikolaj, Co to jest okultyzm, Warszawa 1927
 • Čaplin Nikolaj, Czwarty wymiar. Szkic okultystyczny, Warszawa 1927
 • Carrington Hereward, Eusapia Palladino and her phenomena, New York 1909 Carrington Hereward, Nowa teoria sił życiowych, „Odrodzenie” 1921, z. 2, s. 15-18.
 • K., Seanse z medium Stasiem Z., „Lotos” 1935, z. 2, s. 60-64.
 • Charlton Jerzy, Jak duchy ocaliły mi życie, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 606-607.
 • Chattey, Czy myśl jest bezcielesna?, „Hejnał” 1938, z. 1, s. 18-20.
 • Chattey, Czy myśl jest bezcielesna?, „Hejnał” 1938, z. 4, s. 230-232.
 • Chattey, Czy myśl jest materialna (ciąg dalszy), „Hejnał” 1938, z. 3, s. 168-170.
 • Chattey, Myśl daje początek formom, „Hejnał” 1938, z. 7, s. 420-428.
 • Chattey, Twórcza moc myśli, „Hejnał” 1938, z. 6, s. 340-347.
 • Chertok Leon, Saussure de Raymond, Rewolucja psychoterapeutyczna. Od Mesmera do Freuda, Warszawa 1988
 • Chevreuil L., Sztywność ciała niewidzialnego, „Hejnał” 1930, z. 9, s. 256-259.
 • Chiromancja, „Dziwy Życia” 1904, nr 47, s. 358-360.
 • Chłopicki Witold, Medium swojego chowu. Janek G, „Dziwy Życia” 1903, nr 18, s. 279-281.
 • Chłopicki Witold, Medium swojego chowu. Janek G, „Dziwy Życia” 1903, nr 19, s. 293-296.
 • Chłopicki Witold, Medium swojego chowu. Janek G, „Dziwy Życia” 1903, nr 22, s. 342-344.
 • Chłopicki Witold, Medium swojego chowu. Janek G, „Dziwy Życia” 1903, nr 26, s. 21-23.
 • Chłopicki Witold, Medium swojego chowu. Janek G, „Dziwy Życia” 1903, nr 29, s. 75-77.
 • Chłopicki Witold, Medium swojego chowu. Janek G, „Dziwy Życia” 1903, nr 31, s. 104-107.
 • Chłopicki Witold, Medium swojego chowu. Janek G, „Dziwy Życia” 1903, nr 37, s. 200-203.
 • Chłopicki Witold, Nowe swojskie medium, „Dziwy Życia” 1904, nr 47, s. 362-365.
 • Chłopicki Witold, Szanowni Prenumeratorzy!, „Dziwy Życia” 1907, nr 130, s. 208.
 • Chłopicki Witold, Z teki spirytysty, Warszawa 1897
 • Chł[opicki] Wit[old], Ś.P. Henryk Siemiradzki, “Dziwy Życia” 1902, nr 9, s. 129.
 • Chłopicki Witold, Zjawiska spontaniczne na ul. Wspólnej, „Dziwy Życia” 1903, nr 38, s. 214-216.
 • Chłopicki Witold, Zjawiska spontaniczne na ul. Wspólnej (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 39, s. 234-236.
 • Chobot Józef, Astrologia a siła lecznicza kolorów, „Odrodzenie” 1921, z. 1, s. 10-11.
 • Chobot Józef, O.N. Do Sióstr i Braci w Narodzie!, „Odrodzenie” 1925, z. 1, s. 2-5.
 • Chobot Józef, O.N., „Odrodzenie” 1925, z. 3., s. 5-6.
 • Chobot Józef, Bractwo Odrodzenia Duchowego, „Odrodzenie” 1928, z. 1, s. 2-5.
 • Chobot Józef, Bractwo Odrodzenia Narodowego, „Odrodzenie” 1927, z. 10, s. 2-6.
 • Chobot Józef, Braterstwo ducha, „Odrodzenie” 1923, z. 5, s. 16-18.
 • Chobot Józef, Bronisław Trentowski (dokończenie), „Hejnał” 1938, z. 5, s. 270-274.
 • Chobot Józef, Bronisław Trentowski, „Hejnał” 1938, z. 3, s. 134-137.
 • Chobot Józef, Bronisław Trentowski, „Hejnał” 1938, z. 4, s. 195-198.
 • Chobot Józef, Budzenie i rozwijanie sił duchowych, „Odrodzenie” 1922, z. 11, s. 11.
 • Chobot Józef, Czy hipnoza jest środkiem wychowawczym?, „Odrodzenie” 1921, z. 3, s. 8-11.
 • Chobot Józef, Do Ministerstw Rolnictwa, Zdrowia i Ośw. Publ.!, „Odrodzenie” 1922, z. 2, s. 23-24.
 • Chobot Józef, Do naszych czytelników i wszystkich ludzi dobrej woli i Braci w Narodzie!, „Odrodzenie” 1924, z. 1, s. 6-8.
 • Chobot Józef, Do naszych przyjaciół i zwolenników, „Odrodzenie” 1921, z. 7, s. 19.
 • Chobot Józef, Do wszystkich ludzi dobrej wiary, „Odrodzenie” 1923, z. 12, s. 3-6.
 • Chobot Józef, Do wszystkich ludzi dobrej woli, „Odrodzenie” 1923, z. 4, s. 2-9.
 • Chobot Józef, Duchy i media, „Odrodzenie” 1923, z. 8, s. 14-16.
 • Chobot Józef, Etyka i higiena płciowa, „Odrodzenie” 1921, z. 10, s. 10-12.

 

 • Idea i program pracy BON. Mowa programowa brata J. Chobota na I. Waln. Zjeździe BON, „Odrodzenie” 1927, z. 3, s. 6-10.
 • Chobot Józef, Jarstwo a braterstwo ludów, „Odrodzenie” 1926, z. 2, s. 29.
 • Chobot Józef, Kain, „Odrodzenie” 1921, z. 7, s. 4-6.
 • Chobot Józef, Karol Sezemski †, “Hejnał” 1937, z. 1, s. 26-27.
 • Chobot Józef, Mesjanizm polski. Istota – zasady, rodowód i wskazania na przyszłość, Wisła 1938
 • Chobot Józef, Miłość a małżeństwo, „Odrodzenie” 1921, z. 9, s. 5-6.
 • Chobot Józef, Misterium modlitwy, „Hejnał” 1938, z. 6, s. 347-350.
 • Chobot Józef, Na straży czystości i zdrowia społecznego (dokończenie), „Odrodzenie” 1921, z. 5, s. 4-5. Chobot Józef, Na straży czystości i zdrowia społecznego (Uzupełnienie artykułu w zesz. sierpniowym), „Odrodzenie” 1921, z. 10, s. 16-17.
 • Chobot Józef, Na straży czystości i zdrowia społecznego, „Odrodzenie” 1921, z. 4, s. 1-4.
 • Chobot Józef, Na straży czystości i zdrowia społecznego. Rodzina i małżeństwo, „Odrodzenie” 1921, z. 8, s. 6-8.
 • Chobot Józef, Najazd sekciarstwa na Polskę, „Odrodzenie” 1924, z. 11, s. 5-8.
 • Chobot Józef, Nasze hasło!, „Odrodzenie” 1921, z. 1, s. 1-6.
 • Chobot Józef, Nowa placówka pracy Duchowej, „Odrodzenie” 1924, z. 1, s. 29.
 • Chobot Józef, Nowe odkrycie naukowe potwierdzające dowodzenia spirytyzmu, „Odrodzenie” 1925, z. 4, s. 25-27.
 • Chobot Józef, Nowoczesny ruch spirytualistyczny z szczególnym uwzględnieniem Polski, Wisła 1937
 • Chobot Józef, O spuściznę duchową po Kordianie Zimrozowiczu, „Odrodzenie” 1921, z. 8, s. 18.
 • Chobot Józef, Ochorowicz o obecnym położeniu Polski, „Odrodzenie” 1923, z. 4, s. 11-12.
 • Chobot Józef, Od wydawnictwa, „Odrodzenie” 1928, z. 12, s. 4-10.
 • Chobot Józef, Odezwa do Sióstr i Braci w Narodzie!, „Odrodzenie” 1924, z. 6, s. 3-5.
 • Chobot Józef, Oracze i siewcy, „Odrodzenie” 1925, z. 2., s. 30-31.
 • Chobot Józef, Podstawa odrodzenia, „Odrodzenie” 1921, z. 2, s. 1-4.
 • Chobot Józef, Pokój ludziom dobrej woli, „Odrodzenie” 1927, z. 1, s. 2-4.
 • Chobot Józef, Polska i jej twierdze bytu, „Odrodzenie” 1923, z. 7, s. 2-9.
 • Chobot Józef, Polsko – czuwaj, „Odrodzenie” 1924, z. 5, s. 2-4.
 • Chobot Józef, Poselstwo godowe, „Odrodzenie” 1921, z. 10, s. 1-3.
 • Chobot Józef, Posłannictwo Polski, „Odrodzenie” 1925, z. 6, s. 2-7.
 • Chobot Józef, Powrót Króla-Ducha, „Odrodzenie” 1927, z. 6, s. 2-3.
 • Chobot Józef, Program praktyczny BON, „Odrodzenie” 1925, z. 8, s. 4-10.
 • Chobot Józef, Przegląd pracy – rewizja programu, „Odrodzenie” 1922, z. 1, s. 2-9.
 • Chobot Józef, Religia absolutna, „Odrodzenie” 1928, z. 7, s. 21-24.
 • Chobot Józef, Rok 1922, „Odrodzenie” 1921, z. 10, s. 3-5.
 • Chobot Józef, Sprawa osady ‘Bractwa’, „Odrodzenie” 1925, z. 9, s. 7-8.
 • Chobot Józef, Sprawozdanie z pierwszego Waln. Zgr. Założenia oddziału BON w Katowicach z dnia 6. 12.
 • 1925 odbytego w Siemianowicach G. Śl., „Odrodzenie” 1926, z. 1, s. 3-5.
 • Sprawozdanie z Waln. Zgromadzenia Oddziału BON w Katowicach, „Odrodzenie” 1927, z. 3, s. 10-12.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 10, s. 2.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 11, s. 2-4.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 12, s. 7-8.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 2, s. 5-7.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 3, s. 2-5. Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 5, s. 2-4.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 6, s. 2-3.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 7, s. 2-3.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 8, s. 2-3.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 9, s. 2-4.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1927, z. 1, s. 5-6.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1927, z. 5, s. 2.
 • Chobot Józef, Sprawy BON, „Odrodzenie” 1927, z. 6, s. 5-7.
 • Chobot Józef, Świetlica Ochorowicza, „Odrodzenie” 1926, z. 5, s. 4.
 • Chobot Józef, Tajemna mowa kolorów, „Odrodzenie” 1921, z. 2, s. 5-8.
 • Chobot Józef, Twórczość ducha polskiego!, „Odrodzenie” 1923, z. 4, s. 18-20.
 • Chobot Józef, Twórczość mistyczna Juliusza Słowackiego. W 90-tą rocznicę odejścia w zaświaty, „Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 322-331.
 • Chobot Józef, U progu nowego roku, „Odrodzenie” 1924, z. 1, s. 2-5.
 • Chobot Józef, U progu nowego roku, „Odrodzenie” 1926, z. 1, s. 2-3.
 • Chobot Józef, U progu nowego roku, „Odrodzenie” 1926, z. 12, s. 3-6.
 • Chobot Józef, U progu trzeciego roku, „Odrodzenie” 1923, z. 1, s. 2-6.
 • Chobot Józef, Unia Absolutna Ludzkości, „Hejnał” 1937, z. 2, s. 64-70.
 • Chobot Józef, Upadek moralny i gospodarczy świata i plaga spirytyzmu, „Odrodzenie” 1921, z. 10, s. 8-10.
 • Chobot Józef, W sprawie Bractwa Odrodzenia Narodowego, „Odrodzenie” 1922, z. 9, s. 1-5.
 • Chobot Józef, W sprawie domowej, „Odrodzenie” 1921, z. 3, s. 1-2.
 • Chobot Józef, W sprawie domowej, „Odrodzenie” 1927, z. 1, s. 28-29.
 • Chobot Józef, W sprawie organizacji Ognisk odrodzenia duchowego, „Hejnał” 1937, z. 3, s. 116-119.
 • Chobot Józef, W sprawie żydowskiej, „Odrodzenie” 1924, z. 8, s. 23-26.
 • Chobot Józef, W świetle i obronie prawdy, „Odrodzenie” 1922, z. 11, s. 18-20.
 • Chobot Józef, Wrażenia z wędrówki w zaświatach, „Odrodzenie” 1921, z. 10, s. 5-8.
 • Chobot Józef, Wstęp w światy nadzmysłowe, „Odrodzenie” 1923, z. 10, s. 17-20.
 • Chobot Józef, Wychowanie człowieka (ciąg dalszy), „Odrodzenie” 1921, z. 4, s. 6-8.
 • Chobot Józef, Wychowanie człowieka (W oświetleniu Wiedzy Duchowej), „Odrodzenie” 1921, z. 3, s. 3-7.
 • Chobot Józef, Wychowanie człowieka (W świetle wiedzy duchowej), „Odrodzenie” 1921, z. 5, s. 7-9.
 • Chobot Józef, Wychowanie człowieka (W świetle wiedzy duchowej), „Odrodzenie” 1921, z. 6, s. 17-19.
 • Wychowanie człowieka (W świetle wiedzy duchowej), „Odrodzenie” 1921, z. 8, s. 12.
 • Chobot Józef, Wykład Ewangelii św. Jana, „Odrodzenie” 1922, z. 1, s. 20-24.
 • Chobot Józef, Wykład Ewangelii św. Jana, „Odrodzenie” 1922, z. 2, s. 6-10.
 • Chobot Józef, Z dorobku duchowego M. Mochnackiego, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 609-611.
 • Chobot Józef, Z dziedziny mediumizmu i jasnowidzenia, „Odrodzenie” 1921, z. 6, s. 13-15.
 • Chobot Józef, Z dziedziny twórczości Ducha, „Odrodzenie” 1921, z. 1, s. 6-8.
 • Chobot Józef, Zagadnienia Metapsychiczne, „Odrodzenie” 1924, z. 3, s. 29-31.
 • Chobot Karol, Kara śmierci, „Odrodzenie” 1921, z. 3, s. 18-19.
 • Chobot Karol, Niedziele Słowiańskie, „Odrodzenie” 1923, z. 12, s. 7-8.
 • Chobot Karol, O sprowadzenie zwłok Juliusza Słowackiego do kraju, „Odrodzenie” 1925, z. 10, s. 4-5.
 • Chobot Karol, Podróże, „Odrodzenie” 1926, z. 10, s. 25.
 • Chobotowa Kazimiera, Alkohol i jego zgubne następstwa, „Hejnał” 1935, z. 2, s. 57-60.
 • Chobotowa Kazimiera, Alkohol i jego zgubne następstwa, „Hejnał” 1935, z. 4, s. 119-121.
 • Chobotowa Kazimiera, Dusza zwierzęcia w świetle polskiej myśli filozoficznej, „Hejnał” 1939, z. 7, s. 475482.
 • Chobotowa Kazimiera, Dzień służenia, „Hejnał” 1936, z. 5, s. 203-206.
 • Chobotowa Kazimiera, Gdy duch się budzi, „Hejnał” 1935, z. 10, s. 298-300.
 • Chobotowa Kazimiera, Gdy duch się budzi, „Hejnał” 1935, z. 11, s. 327-330.
 • Chobotowa Kazimiera, Gdy duch się budzi, „Hejnał” 1935, z. 8, s. 232-238.
 • Chobotowa Kazimiera, Królowi Duchowi – w hołdzie, „Hejnał” 1935, z. 6, s. 167-169.
 • Chobotowa Kazimiera, Materia – zastygłą energią, „Hejnał” 1937, z. 1, s. 42-44.
 • Chobotowa Kazimiera, Pokłosie Zjazdu (Dokoła I-go Ogólnopolskiego Zjazdu Ezoteryków i Metapsychików w Warszawie), „Hejnał” 1937, z. 1, s. 8-13.
 • Chobotowa Kazimiera, W przeczuciu wielkich prawd, „Hejnał” 1935, z. 6, s. 180-182.
 • Chobotowa Kazimiera, W sprawie Polskiego Związku Spirytualistycznego, „Hejnał” 1937, z. 2, s. 58-64.
 • Chobotowa Kazimiera, Wiara a wiedza, „Odrodzenie” 1928, z. 6, s. 5-14.
 • Chodkiewicz K., Animizm czy spirytyzm?, „Lotos” 1935, z. 2, s. 40-44.
 • Chodkiewicz K., Bezdroża okultyzmu, „Lotos” 1938, z. 2, s. 65-69.
 • Chodkiewicz K., Jasnosłysząca ze Lwowa, „Hejnał” 1933, z. 8, s. 189-190.
 • Chodkiewicz K., Magnetyzm leczniczy (ciąg dalszy), „Hejnał” 1933, z. 3, s. 33-38.
 • Chodkiewicz K., Magnetyzm leczniczy (dokończenie), „Hejnał” 1933, z. 4, s. 69-74.
 • Chodkiewicz K., Magnetyzm leczniczy, „Hejnał” 1933, z. 2, s. 18-21.
 • Chodkiewicz K., Myśl odbija się na ekranie i w głośniku, „Lotos” 1935, z. 5, s. 164-165.
 • Chodkiewicz K., Ostatnia godzina (dokończenie), „Wiedza Duchowa” 1934, z. 12, s. 353-360.
 • Chodkiewicz K., Ostatnia godzina, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 11, s. 322-329.
 • Chodkiewicz K., U progu nowej epoki. Misja dziejowa Polski, „Lotos” 1939, z. 5, s. 137-140.
 • Chodkiewicz Kazimierz, Prawo reinkarnacji, Londyn 1962
 • Chrystus na Łodzi Życia (wyjaśnienia podane ze sfer ducha), „Hejnał” 1932, z. 6, s. 137-141.
 • Chwalba Andrzej, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000
 • Ciekawe objawy obserwowane w pewnym wypadku histerii, „Dziwy Życia” 1905, nr 72, s. 8-10.
 • Ciekawe objawy obserwowane w pewnym wypadku histerii (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 72, s.
 • 15-17.
 • Cieszkowski August, Spełnia Ludów – Kościół Ludzkości, „Hejnał” 1937, z. 3, s. 146-148.
 • Co obecnie porabia medium M. Piper, „Dziwy Życia” 1906, nr 90, s. 293.
 • Co odkryli mieszkańcy starego dworu. Fenomenalne rozdwojenie jaźni, „Stołeczny Kurjer Wieczorny” 1924, nr 1 (1 X), s. 4.
 • Collected Papers on the Paranormal, T. Besterman (red.), New York 1968
 • Comte Auguste, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Warszawa 2009
 • Coreth Emerich, Ehlen Peter, Schmidt Joseph, Filozofia XIX wieku, Kęty 2006
 • Crawford William Jackson, Experiments in psychical science, levitation, contact, and the direct voice, New York 1919
 • Crawford William Jackson, The reality of Psychical Phenomena, London 1916
 • Crookes William, Researches in the phenomena of spiritualism, London 1874
 • Crookes William, Rzeczywistość. Uwagi nad poszukiwaniami w dziedzinie zjawisk spirytystycznych w latach 1870-1873, Lwów 1878
 • Cuda w Lourdes z punktu widzenia uczonych i spirytystów, „Dziwy Życia” 1906, nr 91, s. 308-310.
 • Cybulski Napoleon, Spirytyzm i hipnotyzm, Kraków 1894
 • Cybulski Napoleon, Z powodu komunikatu pana Ochorowicza (odbitka z Gazety Lekarskiej), [b.m.w.] 1909
 • Cygielstrejch Adam, Julian Ochorowicz jako psycholog, „Przegląd Filozoficzny” 1917, z. 2-4, s. 99-121.
 • Czarnocka Małgorzata, Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych, Wrocław 1986
 • Czerbak Adam, Magnetyzm ludzki i jego lecznicza potęga, Poznań 1928
 • Czubryński Antoni, Niezwykłe przejawy jasnowidzenia inż. St. Ossowieckiego. Cztery protokoły spisane przez dr. Antoniego Czubryńskiego i dostarczone Redakcji z upoważnienia inżyniera Stefana Ossowieckiego, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 24-27.
 • Czwarty Międzynarodowy Kongres Badań Psychicznych, „Hejnał” 1929, z. 11, s. 346.
 • Czy dusze podczas snu mogą się ze sobą komunikować?, „Dziwy Życia” 1904, nr 48, s. 374-375.
 • Czy nie lepszą może śmierć była? (nowela), „Dziwy Życia” 1903, nr 35, s. 172-174.
 • Czy nie lepszą może śmierć była? (nowela), „Dziwy Życia” 1903, nr 36, s. 189-190.
 • Czy państwo wierzą w duchy?, „Literatura” 1978, nr 51/52, s. 12-13.
 • Czy umarli wracają?, „Dziwy Życia” 1904, nr 42, s. 284-285.
 • Czy umarli wracają?, „Hejnał” 1937, z. 7, s. 318-320.
 • Czystiakow A.P., Radium i jasnowidzenie, „Dziwy Życia” 1904, nr 54, s. 82-86.

 

D
 • D.Z., Krótki zarys doświadczeń Reichenbacha, „Dziwy Życia” 1904, nr 56, s. 115-117.
 • D’Albe Fournier, The life of Sir William Crookes, London 1913
 • Dąbrowska Maria, Między snem a jawą. Od magnetyzmu do psychoanalizy, „Przegląd Techniczny” 1978, nr 12, s. 39-41.
 • Dallas H.A., Death, the gate of life?, New York 1919
 • Dalsze dzieje mediumizmu Józefy M., „Dziwy Życia” 1904, nr 53, s. 71-73.
 • Dalsze dzieje mediumizmu Stanisławy T., „Dziwy Życia” 1906, nr 109, s. 230-232.
 • Dave J., Tajemnicza sprawa, „Dziwy Życia” 1904, nr 52, s. 54-56.
 • Dąmbska J., Król Duch (dokończenie), „Hejnał” 1932, z. 11, s. 291-294.
 • Dąmbska J., Król Duch, „Hejnał” 1932, z. 10, s. 253-256.
 • Dąmbska J., Król Duch, „Hejnał” 1932, z. 7, s. 224-228.
 • Daszyński Feliks, O nieświadomych zjawiskach duszy, [Warszawa] 1889
 • Davenport Ruben Briggs, The death-blow to spiritualism: being the true story of the Fox sisters, as revealed by authority of Margaret Fox Kane and Catherine Fox Jencken, New York 1888
 • de Maupassant Guy, Nieboszczka, „Dziwy Życia” 1904, nr 50, s. 23.
 • de Maupassant Guy, Nieboszczka (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 51, s. 41-43.
 • de Rochas Albert, Cofanie pamięci wstecz i wysyłanie jej naprzód, „Dziwy Życia” 1904, nr 63, s. 222-224.
 • de Rochas Albert, Fizyka w usługach magii, “Dziwy Życia” 1903, nr 19, s. 289-291. de Rochas Albert, Fizyka w usługach magii, „Dziwy Życia” 1903, nr 20, s. 304-306.
 • de Rochas Albert, Fizyka w usługach magii (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 21, s. 327-328.
 • de Rochas Albert, Nowe doświadczenie z ciałem astralnym (ostatnia praca A. de Rochas), „Dziwy Życia” 1904, nr 53, s. 66-68.
 • Delanne Gabriel, Evidence for a future life, 1904
 • Delanne Gabriel, Historyczny rzut oka na teorię odradzania się, „Hejnał” 1938, z. 10, s. 599-606.
 • Delanne Gabriel, Naukowe podstawy reinkarnacji. Badania reminiscencji, „Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 350364.
 • Delanne Gabriel, Naukowe podstawy reinkarnacji. Dziedziczność i dzieci cudowne, „Hejnał” 1939, z. 7, s.493-499.
 • Delanne Gabriel, Naukowe podstawy reinkarnacji. Logiczna konieczność istnienia perispritu, „Hejnał” 1939, z. 2, s. 107-109.
 • Delanne Gabriel, Naukowe podstawy reinkarnacji. Pamięć człowieka, „Hejnał: miesięcznik wiedzy duchowej” 1939, z. 3., s. 196-199.
 • Delanne Gabriel, Naukowe podstawy reinkarnacji. Pamięć człowieka. Ciąg dalszy, „Hejnał” 1939, z. 5, s.286-292.
 • Delanne Gabriel, Naukowe podstawy reinkarnacji. Próba odnowienia pamięci, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s.572-594.
 • Delingowska Teresa, Inżynier Ossowiecki w mojej pamięci, „Stolica” 1972, nr 9, s. 16.
 • Denis Leon, Chrystianizm i spirytyzm, Wisła 1936
 • Denis Leon, Cudowne dzieci (dokończenie), „Hejnał” 1929, z. 4, s. 103-108.
 • Denis Leon, Cudowne dzieci. Dziedziczność, kolejne zrodzenia, medialność?, „Hejnał” 1929, z. 3, s. 75-78.
 • Denis Leon, Martyrologia mediów, „Hejnał” 1931, z. 11, s. 323-328.
 • Denis Leon, Mediumizm a Biblia. Rola mediumizmu w rozwoju ludzkości, [b.m.w.] 1932
 • Denis Leon, O autorytecie i początkach Starego Testamentu, „Hejnał” 1936, z. 1, s. 5-9.
 • Denis Leon, Po co żyjemy?, Warszawa 2010
 • Denis Leon, Sny wieszcze i przeczucia, „Hejnał” 1933, z. 12, s. 320-322.
 • Denis Leon, Spirytyzm w Watykanie, „Odrodzenie” 1924, z. 11, s. 15-16.
 • Denis Leon, Wielka Zagadka, Gdynia 1992
 • Denis Leon, Zagadnienia bytu i przeznaczenia (dokończenie wstępu), „Hejnał” 1929, z. 2, s. 37-42.
 • Denis Leon, Zagadnienia bytu i przeznaczenia, „Hejnał” 1929, z. 1, s. 15-18.
 • Denis Leon, Życie po śmierci: wykład nauki duchów, Katowice 1924
 • Dioneo, Dzisiejszy pogląd prasy, zwłaszcza rosyjskiej, na spirytyzm, „Dziwy Życia” 1907, nr 128, s. 164167.
 • Dla maluczkich, “Hejnał” 1932, z. 1, s. 2-4.
 • Do naszych Czytelników!, „Hejnał” 1929, z. 1, s. 1-3.
 • Do naszych Czytelników!, „Hejnał” 1931, z. 10
 • Do naszych Czytelników, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 11-12, s. 97-100.
 • Do szanownej autorki Obrony kobiet, „Czas” 1853, nr 286, s. 1.
 • Do Szanownych Czytelników naszych, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 4, s. 49-50.
 • Do Szanownych Czytelników naszych, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 6, s. 81-82.
 • Do wszystkich czytelników i przyjaciół pisma naszego, „Odrodzenie” 1923, z. 5, s. 15-16.
 • Dobroczyński Bartłomiej, Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem, Kraków 2005
 • Dobrzycka Urszula, Abramowski, Warszawa 1991
 • [Dokt. Kuz…], Ze wspomnień wojskowego lekarza, „Dziwy Życia” 1903, nr 28, s. 57-58. [Wojna Krymska]
 • [Dokt. Kuz…], Ze wspomnień wojskowego lekarza, „Dziwy Życia” 1903, nr 29, s. 77-79.
 • [Dokt. Kuz…], Ze wspomnień wojskowego lekarza, „Dziwy Życia” 1903, nr 30, s. 90-91.
 • Dom nawiedzony, „Dziwy Życia” 1902, nr 10, s. 155-156.
 • Dom nawiedzony (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 11, s. 172-175.
 • Dom nawiedzony (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 12, s. 185-187. Dom nawiedzony (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 13, s. 204-206.
 • Dom nawiedzony (dokończenie), „Dziwy Życia” 1902, nr 14, s. 219-222.
 • Dom nawiedzony we wsi Lipkach Smoleńskiej guberni, „Dziwy Życia” 1904, nr 51, s. 35-36.
 • Domy nawiedzone, „Dziwy Życia” 1903, nr 27, s. 42-44.
 • Domańska Jadwiga, Atlantyda (dokończenie), „Hejnał” 1938, z. 4, s. 216-218.
 • Domańska Jadwiga, Atlantyda, „Hejnał” 1938, z. 1, s. 46-49.
 • Domańska Jadwiga, Atlantyda, „Hejnał” 1938, z. 2, s. 83-86.
 • Domańska Jadwiga, Atlantyda, „Hejnał” 1938, z. 3, s. 166-168.
 • Domańska Jadwiga, J. Słowacki. Z wysokich sfer myśli i słowa, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 1920, s. 48-49.
 • Domańska Jadwiga, Jasnowidzenie Mickiewicza. Jego mesjanizm i stosunek do okultyzmu, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 19-20, s. 17-22.
 • Domańska Jadwiga, Legenda o Thanatosie, „Hejnał” 1939, z. 7, s. 510-513.
 • Domańska Jadwiga, Protokół z seansu w dniu 2 maja 1935 r., „Hejnał” 1938, z. 10, s. 616-617.
 • Domańska Jadwiga, Ze wspomnień o St. Tomczykównie, „Hejnał” 1938, z. 5, s. 303-306.
 • Domżoł Józef, Próba odsłonięcia rąbka tajemnicy bytu, „Hejnał” 1938, z. 11, s. 658-662.
 • Doniosłość szyderstwa, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 2, s. 17-21.
 • Doświadczenia hipnotyczno-mediumiczne, „Dziwy Życia” 1907, nr 130, s. 199-202.
 • Doświadczenia hipnotyzera, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1911, nr 34, s. 6.
 • Doświadczenia magnetyczne. Korespondencja z Strasburga, „Czas” 1853, nr 130, s. 1.
 • Doświadczenia psychometryczne, “Dziwy Życia” 1903, nr 28, s. 51-53.
 • Doświadczenia psychometryczne, „Dziwy Życia” 1907, nr 111, s. 256-258.
 • Doświadczenia telepatyczne Warszawa – Ateny, “Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 19-20, s. 23-24.
 • Doświadczenia uczonych szwedzkich z jasnowidzem inż. St. Ossowieckim, „Hejnał” 1930, z. 12, s. 363-364.
 • Doświadczenie Reichenbacha, „Dziwy Życia” 1907, nr 127, s. 151-153.
 • Doyle C. Arthur, Co to jest spirytyzm? Nowe objawienie, Kraków 1992
 • Doyle C. Arthur, The history of spiritualism, vol. I, London-New York –Toronto-Melbourne 1926
 • Doyle C. Arthur, Życie poza grobem, “Hejnał” 1938, z. 8, s. 461-464.
 • Doyle Conan Arthur, Pheneas speaks. Direct Spirit Communications in the family Circle, [b.m.w.] [ok. 1925]
 • Hansmann w Washingtonie i jego fotografie ‘duchów’, “Dziwy Życia” 1903, nr 37, s. 199-200.
 • Drabarek Anna, Nastrój, podświadomość, intuicja w filozofii polskiego modernizmu, [w:] Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939, Leszek Gawor (red.), Lublin 1997, s. 11-24.
 • Drogi i światopoglądy, „Odrodzenie” 1922, z. 5, s. 13-16.
 • Drozdowicz Zbigniew, O racjonalności w religii i w religijności (raz jeszcze). Wykłady, Poznań 2010 [Religia i religijność w ujęciu W. Jamesa]
 • Dryagiński G., Magnetyzm leczniczy, „Odrodzenie” 1927, z. 9, s. 24-26.
 • Dryańska Maria, O życie! Czemu w rozkwicie twej siły sypiesz mogiły?, „Dziwy Życia” 1904, nr 52, s. 58.
 • Dryańska Janina, Poniewczasie (nowela), „Dziwy Życia” 1904, nr 54, s. 89-90.
 • Duffey B.E., Przeżyte na innym świecie (z angielskiego), „Dziwy Życia” 1907, nr 113, s. 297-300.
 • Duffey B.E., Przeżyte na innym świecie, „Dziwy Życia” 1907, nr 114, s. 314-316.
 • Duffey B.E., Przeżyte na innym świecie (z angielskiego) „Dziwy Życia” 1907, nr 115, s. 324-327.
 • Duffey B.E., Przeżyte na innym świecie (z angielskiego), „Dziwy Życia” 1907, nr 116, s. 344-346.
 • Duffey B.E., Przeżyte na innym świecie ( z angielskiego), „Dziwy Życia” 1907, nr 117, s. 355-357.
 • Duffey B.E., Przeżyte na innym świecie ( z angielskiego), „Dziwy Życia” 1907, nr 118, s. 12-13.
 • Du Prel Karl, Biomagnetyzm jako klucz do fizyki magii (dokończenie), „Odrodzenie” 1921, z. 6, s. 15-17.
 • Du Prel Karl, Biomagnetyzm jako klucz do fizyki magii, „Odrodzenie” 1921, z. 4, s. 8-10.
 • Du Prel Karl, Biomagnetyzm jako klucz do fizyki magii, „Odrodzenie” 1921, z. 5, s. 5-7.
 • Du Prel Karl, Grawitacja i lewitacja, „Odrodzenie” 1922, z. 1, s. 17-20.
 • Du Prel Karl, Grawitacja i lewitacja, „Odrodzenie” 1922, z. 2, s. 13-18.
 • Du Prel Karl, Grawitacja i lewitacja, „Odrodzenie” 1922, z. 3, s. 18-23.
 • Du Prel Karl, Grawitacja i lewitacja, „Odrodzenie” 1922, z. 4, s. 15-18.
 • Du Prel Karl, Grawitacja i lewitacja, „Odrodzenie” 1922, z. 6, s. 13-18.
 • Du Prel Karl, Jasnowidzenie somnambulów, „Dziwy Życia” 1904, nr 47, s. 356-357.
 • du Prel Karl, Krótki pogląd historyczny na sprawę tzw. nawiedzonych domów, „Dziwy Życia” 1905, nr 82, s. 164-166.
 • du Prel Karl, Krótki pogląd historyczny na nawiedzone domy (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 83, s.179-181.
 • Du Prel Karl, Program doświadczalnego okultyzmu, „Dziwy Życia” 1903, nr 27, s. 33-36.
 • Du Prel Karl, Program doświadczalnego okultyzmu (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 28, s. 29, s. 65-
 • Du Prel Karl, Psychiczne przyczyny tworzenia się sobowtórów, „Dziwy Życia” 1903, nr 39, s. 226-228.
 • Du Prel Karl, Psychiczne przyczyny tworzenia się sobowtórów, „Dziwy Życia” 1903, nr 41, s. 260-261.
 • Du Prel Karl, Psychiczne przyczyny tworzenia się sobowtórów, „Dziwy Życia” 1904, nr 43, s. 294-295.
 • du Prel Karl, Psychiczne przyczyny tworzenia się sobowtórów (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 45, s.323-325.
 • Du Prel Karl, Spirytyzm, Warszawa 1908
 • du Prel Karl, Sympatyczne leczenie, „Dziwy Życia” 1907, nr 111, s. 258-260.
 • du Prel Karl, Sympatyczne leczenie, „Dziwy Życia” 1907, nr 112, s. 272-274.
 • du Prel Karl, Sympatyczne leczenie, „Dziwy Życia” 1907, nr 114, s. 301-305.
 • Du Prel Karl, Woda magnetyzowana, „Odrodzenie” 1927, z. 5, s. 22-25.
 • Du Prel Karl, Woda magnetyzowana, „Odrodzenie” 1927, z. 6, s. 23-24.
 • Du Prel Karl, Woda magnetyzowana, „Odrodzenie” 1927, z. 8, s. 19-25.
 • Dubrow P. Aleksander, Biograwitacja i psychotronika, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 130-148.
 • Dubrow P. Aleksander, Parapsychologia i współczesne przyrodoznawstwo, Katowice 1989
 • Duch – powodem rozwodu, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1912, nr 80, s. 10.
 • Duch kobiety, „Odrodzenie” 1922, z. 6, s. 29-32.
 • Duch Włodzisław, Nieświadome czy mało prawdopodobne?, „Przekrój” 1978, nr 1720, s. 16-17.
 • Duchy na okręcie czyli ukarany żartowniś, “Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1911, nr 78, s. 7.
 • Duchy pukające i skaczące stoły, „Czas” 1853, nr 84, s. 1.
 • Duchy u p. Lichwy? Tańczą stoły i talerze, aż sąsiadów trwoga bierze, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 11-12, s. 154-158.
 • Dudley C. Horace, Ponowne odkrycie eteru, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 100-129.
 • Dunow Piotr, Światło, „Hejnał: miesięcznik wiedzy duchowej” 1939, z. 3., s. 166-170.
 • Durand Grace, Sir Oliver Lodge is right. Spirit Communication a Fact , Lake Forest 1917
 • Dusza, „Odrodzenie” 1923, z. 3, s. 10-12.
 • Dyja Anrzej, Szanowny Bracie Redaktorze!, „Odrodzenie” 1925, z. 7, s. 2-6.
 • Działanie haszyszu, „Dziwy Życia” 1903, nr 34, s. 150-151.
 • Dziwny rodzaj jasnowidzenia, „Dziwy Życia” 1904, nr 60, s. 178-179.
 • Dziwny wypadek zmiany osobowości, „Dziwy Życia” 1904, nr 55, s. 99-102.
 • Dziwny zbieg okoliczności. Opowieść, „Dziwy Życia” 1904, nr 60, s. 181-184.
 • Dziwny zbieg okoliczności. Opowieść (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 61, s. 198-201.
 • Dżaparidze Rewaz, Mistyka czy realność?, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 250-259.

 

E

 • Edward Pirsch. Medium, „Dziwy Życia” 1904, nr 43, s. 299-300.
 • Elektryczność w organizmie francuskiej wieśniaczki Anieli Cottin, „Dziwy Życia” 1902, nr 6, s. 86-88.
 • Elektryczność w organizmie francuskiej wieśniaczki Anieli Cottin (dokończenie), „Dziwy Życia” 1902, nr 7, s. 109-110.
 • Emrich Louis, Hochstaedter, Krytyczne lata 1939-1945, „Hejnał” 1939, z. 1, s. 67-70.
 • Eysenck J. Hans, Sens i nonsens w psychologii, Warszawa 1965
 • EFPE, W wirze ezoteryzmu, Kraków 1923
 • Ekspertyzy jasnowidzenia w Warszawie, „Lotos” 1935, z. 3, s. 91-93.
 • D., ‘My’, „Odrodzenie” 1925, z. 8, s. 10-16.
 • M., Pijaństwo i hipnotyzm, „Dziwy Życia” 1905, nr 84, s. 192-194.
 • Epizod z życia Jerozolimy. Opowieść z czasów Chrystusa, „Dziwy Życia” 1905, nr 79, s. 120-123.
 • Epizod z życia Jerozolimy. Opowieść z czasów Chrystusa, „Dziwy Życia” 1905, nr 80, s. 135-138.
 • Epizod z życia Jerozolimy. Opowieść z czasów Chrystusa, „Dziwy Życia” 1905, nr 81, s. 153-155.
 • Epizod z życia Jerozolimy. Opowieść z czasów Chrystusa, „Dziwy Życia” 1905, nr 82, s. 170-172.
 • Epizod z życia Jerozolimy. Opowieść z czasów Chrystusa, „Dziwy Życia” 1905, nr 83, s. 185-187.
 • Epizod z życia Jerozolimy. Opowieść z czasów Chrystusa, „Dziwy Życia” 1905, nr 84, s. 201-203.
 • Epizod z życia Jerozolimy. Opowieść z czasów Chrystusa, „Dziwy Życia” 1905, nr 85, s. 216-218.
 • Epizod z życia Jerozolimy. Opowieść z czasów Chrystusa, „Dziwy Życia” 1905, nr 86, s. 233-235.
 • Epizod z życia Jerozolimy. Opowieść z czasów Chrystusa (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 87, s. 249251.
 • Ewolucja życia. Studium D. Jonky, „Dziwy Życia” 1904, nr 58, s. 144-145.
 • Ewolucja życia. Studium D. Jonky, „Dziwy Życia” 1904, nr 59, s. 157-159.
 • Ex re tajemniczych zjawisk, „Dziwy Życia” 1907, nr 116, s. 336-339.

 

F

 • A. Brackett i książka jego p.t.’Materialiser Apparitions'(zjawiska materializacji), „Dziwy Życia” 1904, nr 52, s. 56-58.
 • A. Brackett i książka jego p.t. 'Materialiser Apparitions’ (zjawiska materializacji) (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 55, s. 102-104.
 • K., Prądy w ludzkim ciele, „Dziwy Życia” 1907, nr 125, s. 116-117.
 • K., Tantry, „Dziwy Życia” 1907, nr 117, s. 352-353.
 • K., Yogizm, „Dziwy Życia” 1907, nr 115, s. 318-319.
 • K., Wymiar czwarty, „Dziwy Życia” 1908, nr 120, s. 33-35.
 • Fakirzy w Warszawie, „Dziwy Życia” 1907, nr 113, s. 295-297.
 • Fakt psychicznego rozdwojenia, „Dziwy Życia” 1905, nr 81, s. 146-148.
 • Fakt psychicznego rozdwojenia, „Dziwy Życia” 1905, nr 82, s. 168-169.
 • Fakty z dziedziny psychicznej, „Dziwy Życia” 1905, nr 74, s. 39-40.
 • Fakty z dziedziny psychicznej, „Dziwy Życia” 1905, nr 76, s. 68-70.
 • Falconer Czaig, Fotografia psychometryczna pociechą dla rodziców, „Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 400-401.
 • Fatum (Studium psychiczne) (Sprawozdanie z dziełka p. H. Krzemienieckiej), „Dziwy Życia” 1904, nr 59, s. 168-169.
 • Feldman O., Uderzający wypadek odnalezienia drogą spirytystyczną zaginionych rzeczy, „Dziwy Życia” 1905, nr 75, s. 47-49.
 • Feliks Stanisław, Błogosławieni – którzy cierpią, „Hejnał” 1939, z. 1, s. 18-21.
 • Feliks Stanisław, Przyjdź królestwo Twoje, „Hejnał” 1938, z. 11, s. 652-657.
 • Feliks Stanisław, Wielcy myśliciele w służbie ludzkości, „Hejnał” 1939, z. 4, s. 293-297.
 • Feliks Stanisław, Wielcy myśliciele w służbie ludzkości, „Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 341-346.
 • Feliks Stanisław, Wielcy myśliciele w służbie ludzkości, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 567-571.
 • Feniks, Pogawędka, „Dziwy Życia” 1903, nr 18, s. 273-275.
 • Feniks, Pogawędka (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 19, s. 285-286.
 • [Feniks], Ernest Haeckel o nieśmiertelności duszy, „Dziwy Życia” 1905, nr 70, s. 337-338.
 • Feniks, Ernest Haeckel o nieśmiertelności duszy, „Dziwy Życia” 1905, nr 71, s. 355-356.
 • Fita Stanisław, Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa 1980
 • Flammarion Camille, Wielkość światów zamieszkiwanych, Warszawa 1868
 • Flammarion Camille, Zadziwiające uleczenie, „Dziwy Życia” 1907, nr 128, s. 167-170.
 • Flammarion Camille, Zagadnienia duszy, Lwów [1917]
 • Florkowa Maria, ‘Uskrzydlony faraon’, „Lotos” 1939, z. 5, s. 159-163.
 • Florkowa Maria, Boy a reinkarnacja, „Hejnał” 1933, z. 8, s. 174-176.
 • Florkowa Maria, Na niebezpiecznej drodze, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 3, s. 89-93.
 • Florkowa Maria, Ojcze nasz, „Hejnał” 1933, z. 9, s. 206-209.
 • Florkowa Maria, W poszukiwaniu Boga, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 1, s. 23-32.
 • Florkowa Maria, W święto umarłych, „Hejnał” 1933, z. 11, s. 270-274.
 • Floryńska H., Problematyka filozoficzna neoromantyzmu i Młodej Polski, [w:] Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1983, s. 253-277.
 • Flournoy Theodore, Filozofia Williama Jamesa, Warszawa 1923
 • Flournoy Theodore, From India to the Planet Mars, Princeton 1994
 • Flournoy Theodore, Spiritism and psychology, New York-London 1911
 • Foss-Heindel Augusta, Czy Bóg jest osobowością, „Hejnał” 1930, z. 6, s. 176-179.
 • Fotograf w usługach hypnotyzmu, „Dziwy Życia” 1903, nr 38, s. 219-220.
 • Fotografia ‘spirytystyczna’, „Dziwy Życia” 1903, nr 20, s. 311-312.
 • Fotografia spirytystyczna, otrzymana przez dr. W.M. Keelera w Ameryce w sierpniu 1904 r. i odcisk mediumiczny nóg Slade’a na szyfrowych tabliczkach (doświadczenia prof. Zollnera), „Dziwy Życia” 1905, nr 71, s. 356-357.
 • Fotografie psychiczne trzech członków jednej rodziny, „Hejnał” 1938, z. 3, s. 158-159.
 • Fotografowanie ‘duchów’, „Dziwy Życia” 1902, nr 13, s. 202-204.
 • Fotografowie podający się za mediów, „Dziwy Życia” 1907, nr 115, s. 317.
 • Frēpont Lucyna, Zjawiska spontaniczne w Kijowie (List prenumeratorki), „Dziwy Życia” 1902, nr 16, s. 249-251.
 • Freytag Lucjan Marian, Co musi wiedzieć Polak, aby być człowiekiem, Warszawa 1922
 • Freytag Lucjan Marian, Idea Polski jako wytyczna trzeciej epoki dziejów ludzkich, Warszawa 1938
 • Freytag Lucjan Marian, Nauka i polityka w świetle prawa natury, Warszawa 1927
 • Freytag Lucjan Marian, Prawo wieczne czy istota budowy materii, Warszawa 1925
 • Freytag Lucjan Marian, Wiara, wiedza i miłość jako główne elementy prawa stworzenia, Warszawa 1930
 • Fromm Erich, Zapomniany język, Kraków 2009
 • Fukier M. Henryk, Wspomnienia Staromiejskie, Warszawa 1996

 

G

 • Gabriel Delanne i praca jego pt ‘Recherches sur la mediumnite’ (dociekania w dziedzinie mediumizmu), „Dziwy Życia” 1902, nr 12, s. 188-189.
 • Gardner Martin, New Age. Notatki o pograniczu nauki, Łódź 1994
 • Gardner Martin, Pseudonauka i pseudouczeni, Warszawa 1966
 • Gasparin Agenor Etienne, A treatise on turning tables, the supernatural in general, and spirits, New York 1857
 • Gdzie są umarli? Opieka matki zza grobu, „Hejnał” 1939, z. 4, s. 251-252.
 • Geley Gustave, From the Unconscious to the Conscious, New York-London [b.r.w.]
 • Geley Gustave, L’Ectoplasmie et la clairvoyance, Paris 1924
 • Geley Gustave, Materializacja zjaw duchowych. Tak zwana nadnormalna fizjologia i zjawiska ideoplastii, Katowice 1925
 • Gibier Paul, Spirytyzm. Studium historyczno-krytyczne i doświadczalne, Warszawa 1889
 • Gibier Paul, Transcendentalna fizjologia jako nauka przyszłości, „Dziwy Życia” 1906, nr 108, s. 205-208.
 • Gibier Paul, Transcendentalna fizjologia jako nauka przyszłości, „Dziwy Życia” 1906, nr 109, s. 221-224.
 • Gibier Paul, Transcendentalna fizjologia jako nauka przyszłości, „Dziwy Życia” 1907, nr 110, s. 240-242.
 • Gibier Paul, Transcendentalna fizjologia jako nauka przyszłości, „Dziwy Życia” 1907, nr 111, s. 253-256.
 • Gibier Paul, Transcendentalna fizjologia jako nauka przyszłości, „Dziwy Życia” 1907, nr 112, s. 269-272.
 • Gibier P., Transcendentalna fizjologia jako nauka przyszłości (dokończenie), „Dziwy Życia” 1907, nr 113, s. 285-288.
 • Gibson L., Instytut terapii psychicznej, „Lotos” 1938, z. 5, s. 154-156.
 • Gleic Alojzy Krzysztof, Glossariusz okultyzmu, Kraków 1936
 • Głosy Czytelników. Do Wielmożnej Pani Jasnowidzącej A. P., „Hejnał” 1934, z. 1, s. 23-28.
 • Głosy Czytelników. List otwarty do młodego pokolenia Rosjan, „Hejnał” 1930, z. 10, s. 300-301.
 • Głosy Czytelników. O książce ‘Pamiętniki Jasnowidzącej’, „Hejnał” 1931, z. 2, s. 58.
 • Głosy z Górnych Sfer Duchowych (podane za pośrednictwem A.P. Dokończenie), „Hejnał” 1930, z. 5, s. 138141.
 • Głosy z Górnych Sfer Duchowych (podane za pośrednictwem A.P.), „Hejnał” 1930, z. 1, s. 4-6.
 • Głosy z Górnych Sfer Duchowych (podane za pośrednictwem A.P.), „Hejnał” 1930, z. 2, s. 45-48. Głosy z Górnych Sfer Duchowych (podane za pośrednictwem A.P.), „Hejnał” 1930, z. 3, s. 69-74.
 • Głosy z Górnych Sfer Duchowych (podane za pośrednictwem A.P.), „Hejnał” 1930, z. 4, s. 105-109.
 • Gobron Gabriel, Nauki tajemne w szkole, „Odrodzenie” 1924, z. 12, s. 22-24.
 • Godne zaznaczenia mediumiczne zjawiska, „Dziwy Życia” 1907, nr 129, s. 183-186.
 • Gołąb-Meyer Zofia, O fałszerstwach i nadużyciach w naukach przyrodniczych, [w:] Patologia i terapia życia naukowego, Janusz Goćkowski i Przemysław Kisiel (red.), Kraków 1994, s. 79-97.
 • Gomulicki Juliusz Wiktor, Drugi wzrok, „Stolica” 1973, nr 15/16, s. 14.
 • Górka Stefan, Przewroty w poglądach na wszechświat: trzy wykłady w Towarzystwie Metapsychicznem w Krakowie, Wisła 1938
 • Goryńska-Bittner, Trentowski Bronisław Ferdynand, [w:] Słownik filozofów polskich, Bolesław Andrzejewski i Roman Kozłowski (red.), Poznań 2006, s. 202-205.
 • Grabarze Polski, „Odrodzenie” 1925, z. 7, s. 27-31.
 • Grams M. Gustaw, Działanie z zaświatów czy zbieg okoliczności, „Hejnał” 1938, z. 11, s. 684-686.
 • Grams M. Gustaw, Dziwy ‘telepatii’ czyli działanie na odległość, „Hejnał” 1939, z. 4, s. 298-301.
 • Grams M. Gustaw, Rozmowa pośmiertna w dwie godziny po śmierci, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 608.
 • Grams M. Gustaw, Umarli żyć będą, „Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 334-336.
 • Grams M. Gustaw, Umarli żyć będą, „Hejnał” 1939, z. 7, s. 458-459.
 • Grams M. Gustaw, Walka z alkoholizmem i ‘płynny owoc’, „Hejnał” 1938, z. 11, s. 689-691.
 • Grams M. Gustaw, Wpływ z zaświatów zmarłej żony, „Hejnał” 1938, z. 12, s. 747-748.
 • Grams M. Gustaw, Wspomnienia z Tomczykówną, „Hejnał” 1938, z. 7, s. 412-414.
 • Grams M. Gustaw, Znaki w chwili śmierci, „Hejnał” 1938, z. 7, s. 401.
 • Gravier Alfons, Co należy rozumieć pod nazwą objawów metapsychicznych, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 1, s. 3-5.
 • Gravier Alfons, Leon Denis (nekrolog), „Zagadnienia Metapsychiczne” 1927, nr 13-16, s. 100-101.
 • Gravier Alfons, Rabdomancja czyli odkrywanie przedmiotów ukrytych w ziemi, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 3, s. 154-158.
 • Gravier Alfons, Sprawozdanie z II-go Międzynarodowego Kongresu Badań Psychicznych w Warszawie, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 1, s. 14-19.
 • Gravier Alfons, Sprawozdanie z seansów z medium panią Stanisławą P., „Zagadnienia Metapsychiczne” 1925, nr 7-8, s. 376-386.
 • Grosicki B., Budowa i rozwój człowieka, „Hejnał” 1931, z. 2, s. 33-36.
 • Grosicki B., Istota wiary, „Hejnał” 1930, z. 11, s. 313-315.
 • Grosicki B., Mediumizm w świetle prawdy, „Hejnał” 1931, z. 3, s. 66-71.
 • Grosicki B., O miłości bliźniego, „Hejnał” 1931, z. 1, s. 21-24.
 • Grosicki B., O pamiętnikach jasnowidzącej, „Hejnał” 1931, z. 3, s. 88-89.
 • Gruszczyński Z., Projekt szybkiego i pewnego uzdrowienia naszych finansów, „Odrodzenie” 1926, z. 3, s. 20-25.
 • Grzybowski Przemysław, Kulisy spirytyzmu, Bydgoszcz 1991
 • Grzybowski Przemysław, Opowieści spirytystyczne: mała historia spirytyzmu, Katowice 1999
 • Grzymała-Moszczyńska Halina, Kliniczna psychologia religii, [w:] Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 10-lecia istnienia Instytutu Religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 listopada 1984, Jacek Majchrowski (red.), Kraków 1987, s. 157-163.
 • Günther Leopold, Zjawy umarłych, „Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 337-340.
 • Gurney E., Myers F.W.H., Dziwy życia, Warszawa 1892
 • Gwiazda esperancka – symbol miłości i zgody, „Hejnał” 1938, z. 2, s. 111-112.

 

H

 • Habdank [właśc. Ksawery Watraszewski], Dziewiaty cykl rewelacyyi św. Grzegorza VII papieża, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 19-20, s. 25-39.
 • Habdank, Cudowne uzdrowienia w Lourdes, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 3, s. 173-175.
 • Habdank, Dr Gustaw Geley [wspomnienie pośmiertne], „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 2, s. 73-75.
 • Habdank, Enuncjacje Kazimierza Kamińskiego, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 19-20, s. 41- 45.
 • Habdank, Geneza i koleje pewnych rewelacji medialnych, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 2, s.83-89.
 • Habdank, J. Ochorowicz. Psychoanaliza Józefa Kotarbińskiego, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 19-20, s. 46-47.
 • Habdank, Jeszcze o Flammarionie, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1925, nr 7-8, s. 391-394.
 • Habdank, Manifestacje rzekomej istności St. Przybyszewskiego, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 17-18, s. 44-47.
 • Fr. Habdank, Mediumizm i system nerwowy, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 17-18, s. 36-40.
 • Habdank, O naturze zjaw duchowych, podświadomych, chwilowo uosobionych, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 19-20, s. 39-41.
 • Habdank, Przyczynek do natury zjaw istności ludzkich, manifestujących się na seansach, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 17-18, s. 40-44.
 • Habdank, Refleksje polityczne Dantona otrzymane za pośrednictwem J. Domańskiej, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 1, s. 25-30.
 • Habdank, Rewelacje Wieszczów, „Odrodzenie” 1921, z. 5, s. 3-4.
 • Habdank, Rewelacje Wł. St. Reymonta, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 17-18, s. 48-53.
 • Habdank, Rewelacye Grzegorza VII papieża, Warszawa 1920
 • Habdank, Śmierć żołnierza. Dnia 20 sierpnia 1920, „Odrodzenie” 1921, z. 7, s. 3-4.
 • Habdank, W przededniu nowej duchowej ery, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1927, nr 13-16, s. 64-67. • Fr. Habdank, Władysław Stanisław Reymont [wspomnienie pośmiertne], „Zagadnienia Metapsychiczne” 1925, nr 7-8, s. 347-348.
 • Habdank, W-mu Wł. St. Reymontowi. Hołd Komitetu Redakcyjnego, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 3, s. 145.
 • Habdank, Wyższy rozwój duchowy i samopoczucie, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s.34-40.
 • Habdank, Z okazji sprowadzenia do kraju prochów Juliusza Słowackiego, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1927, nr 13-16, s. 57-64.
 • Habdank, Z Wysokich sfer Myśli i Słowa, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924/1925, nr 4, s. 232-235.
 • Habdank, Z Wysokich Sfer Myśli i Słowa, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 40-44.
 • Habdank, Z Wysokich Sfer Myśli i Słowa, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 11-12, s. 137-145.
 • Habdank, Z zaświatów… Rewelacje medialne, ich istota i znaczenie, Warszawa 1923
 • Habdank, Zapowiedź zbierających się chmur na horyzoncie politycznym. Zamanifestowanie się Józefa Kotarbińskiego, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 19-20, s. 45-47.
 • Habdank, Zapowiedzi obchodzących nas bliżej przyszłych wydarzeń, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 3, s. 175-177.
 • Habdank, Zapowiedzi obchodzących nas bliżej przyszłych wydarzeń, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924/1925, nr 4, s. 235-238.
 • Habdank, Zapowiedzi oczekujących nas wydarzeń, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 11-12, s.146-149.
 • Habdank, Zapowiedzi przyszłych wydarzeń, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 44-50.
 • Habdank. Z tajemnych dziedzin ducha, „Odrodzenie” 1921, z. 8, s. 2-4.
 • W., Ś.P. Stefan Grabiński, „Lotos” 1937, z. 1, s. 43.
 • Hadyna J.K., Od redakcji, „Hejnał” 1933, z. 12, s. 301.
 • Hadyna J.K., Wspomnienia z seansów z medium Janem Guzikiem. Wyjaśnienia redakcji, „Hejnał” 1932, z. 4, s. 88-92.
 • Hadyna J.K., Zagrożone ideały. Na marginesie ostatnich wydarzeń historycznych, „Lotos” 1939, z. 4, s. 121-124.
 • Hadyna Stanisław, Przez okna czasu. Jasnowidząca z Wisły, Kraków 1993
 • Hall Dorota, New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa 2007
 • Hamblin H., Potęga myśli, „Hejnał” 1931, z. 12, s. 376-378.
 • Hansel Charles Edward Mark., Spostrzeganie pozazmysłowe, Warszawa 1969
 • Harman W. Willis, Zjawiska paranormalne a społeczeństwo, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 276-305.
 • Hartmann Fr., Reinkarnacja, „Hejnał” 1930, z. 2, s. 34-44.
 • Heindel Max, Ezoteryczne Znaczenie Świąt Wielkanocnych, „Hejnał” 1930, z. 4, s. 111-113.
 • Heindel Max, Zagadnienia życia i śmierci (cd), „Hejnał” 1929, z. 3, s. 68-70.
 • Heindel Max, Zagadnienia życia i śmierci (cd), „Hejnał” 1929, z. 5, s. 135-137.
 • Heindel Max, Zagadnienia życia i śmierci (dokończenie), „Hejnał” 1929, z. 8, s. 227-228.
 • Heindel Max, Zagadnienia życia i śmierci, „Hejnał” 1929, z. 2, s. 33-35.
 • Henrietta Couedon, „Dziwy Życia” 1902, nr 4, s. 59-60.
 • Henryk Slade i pismo bezpośrednie, „Dziwy Życia” 1904, nr 48, s. 377.
 • Hensel Gustaw, Ewolucja świadomości ducha, „Dziwy Życia” 1903, nr 40, s. 244-246.
 • Hensel Gustaw, Ewolucja świadomości ducha, „Dziwy Życia” 1903, nr 41, s. 257-259.
 • Hensel Gustaw, Ewolucja świadomości ducha, „Dziwy Życia” 1904, nr 43, s. 289-291.
 • Hensel Gustaw, Ewolucja świadomości ducha (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 45, s. 321-323.
 • Hensel Gustaw, Hoene Wroński i Karol du Prel, „Dziwy Życia” 1903, nr 22, s. 338-340.
 • Hensel Gustaw, Hoene Wroński i Karol du Prel, „Dziwy Życia” 1903, nr 23, s. 353-356.
 • Hensel Gustaw, Hoene Wroński i Karol du Prel, „Dziwy Życia” 1903, nr 25, s. 1-3.
 • Hensel Gustaw, Hoene Wroński i Karol du Prel (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 26, s. 17-19.
 • [Hensel Gustaw], Medium Janek G. na seansach w Moskwie, „Dziwy Życia” 1905, nr 68, s. 308-311.
 • [Hensel Gustaw], Medium Janek G. na seansach w Moskwie, „Dziwy Życia” 1905, nr 69, s. 323-325.
 • Hensel Gustaw, Medium Janek G. na seansach w Moskwie (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 70, s.338-340.
 • Hensel Gustaw, Pochodzenie duszy ludzkiej i jej przyszłość, „Dziwy Życia” 1903, nr 32, s. 114-116. Hensel Gustaw, Pochodzenie duszy ludzkiej i jej przyszłość, „Dziwy Życia” 1903, nr 33, s. 131-134.
 • Hensel Gustaw, Pochodzenie duszy ludzkiej i jej przyszłość, „Dziwy Życia” 1903, nr 34, s. 145-148.
 • Hensel Gustaw, Pochodzenie duszy ludzkiej i jej przyszłość, „Dziwy Życia” 1903, nr 36, s. 177-179.
 • Hensel Gustaw, Pochodzenie duszy ludzkiej i jej przyszłość, „Dziwy Życia” 1903, nr 37, s. 193-195.
 • Heuze Paweł, Czy umarli żyją? Ankieta o stanie obecnym nauk metapsychicznych, Warszawa [192..]
 • Hinkowic N., Spirytyzm w Zagrzebiu (Chorwacja), „Dziwy Życia” 1903, nr 38, s. 216-218.
 • Hipnotyczne doświadczenia dr. Louis w Paryżu, „Dziwy Życia” 1904, nr 56, s. 117-118.
 • Hipnotyczne doświadczenia dr. Louis w Paryżu, „Dziwy Życia” 1904, nr 57, s. 131-132.
 • Hipnotyzm i sugestia, stosowane w wychowaniu dzieci, „Dziwy Życia” 1906, nr 88, s. 258-260.
 • Hipnotyzm i sugestia, stosowane w wychowaniu dzieci, „Dziwy Życia” 1906, nr 89, s. 273-275.
 • Hipnotyzm i sugestia, stosowane w wychowaniu dzieci (dokończenie), „Dziwy Życia” 1906, nr 91, s. 301302.
 • Hipnotyzm i sugestia wobec sądów przysięgłych, „Dziwy Życia” 1907, nr 121, s. 49-51.
 • Hipnotyzm i sugestia wobec sądów przysięgłych, „Dziwy Życia” 1907, nr 122, s. 68-70.
 • Hipnotyzm i sugestia wobec sądów przysięgłych, „Dziwy Życia” 1907, nr 123, s. 84-86.
 • Hipokryta (szkic psychologiczny), „Dziwy Życia” 1904, nr 53, s. 74-76.
 • Hirsch M., Sugestia i hipnoza, Warszawa 1894
 • Historia Johna Powlesa (z dzieła Flor. Marryat: There is no Death), „Dziwy Życia” 1904, nr 48, s. 379-382.
 • Historia Johna Powlesa (z dzieła Flor. Marryat: There is no Death), „Dziwy Życia” 1904, nr 49, s. 9-11.
 • Historia Johna Powlesa (z dzieła Flor. Marryat: There is no Death) (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 50, s. 21-23.
 • Hoene-Wroński Józef, Cele i zadania mesjanizmu, „Hejnał” 1935, z. 10, s. 295-297.
 • Hoene-Wroński Józef, Problem nieśmiertelności, „Hejnał” 1935, z. 12, s. 359-360.
 • Hoene-Wroński, Istota i zasady chrystianizmu, „Hejnał” 1939, z. 4, s. 243-244.
 • Home Daniel Dunglas, Incidents in my Life, London 1863
 • Home Daniel Dunglas, Lights and Shadows of Spiritualism, London 1877
 • Horain F., Stoły wędrujące. Szic pół-naukowy i pół-humorystyczny, Warszawa 1853
 • Horion, Harmonie metafizyczne, „Dziwy Życia” 1903, nr 20, s. 306-308.
 • Hovey A. William, Odgadywanie myśli, tłum. H. Wernic, Warszawa 1895
 • Hymn z zaświatów, „Odrodzenie” 1921, z. 7, s. 1.
 • Hyslop J.H., Psychical Research and the Resurrection, London 1908 Hyslop J.H., Science and future life, London 1905

I

 • A.L., Magiczna własność cyny, „Dziwy Życia” 1904, nr 65, s. 260-262.
 • I znów minęły święta Wielkiej Nocy (Rewelacje otrzymane ze Sfer Duchowych przez A.P.), „Hejnał” 1929, z. 4, s. 97-103.
 • Idziemy naprzód!, „Lotos” 1935, z. 5, s. 129-133.
 • Interesujący wypadek rozdwojenia osobowości, „Dziwy Życia” 1907, nr 119, s. 21-23.
 • Inżynier Ossowiecki o sobie i swym sposobie pracy, „Hejnał” 1929, z. 2, s. 61-62.
 • ION, Czy muzyka z zaświata?, „Hejnał” 1929, z. 3, s. 78-80.
 • Istnienie spirytyzmu w najdawniejszej starożytności, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 5, s. 69-71.
 • Istota i znaczenie mediumizmu. Przemówienie p. M. Grużewskiego w transie w Sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 12 II 1921 r., „Odrodzenie” 1921, z. 2, s. 4-5.

J

 • A.K., O różnych stopniach i rodzajach jasnowidzenia, „Hejnał” 1930, z. 6, s. 171-176.
 • A.K., O różnych stopniach i rodzajach jasnowidzenia, „Hejnał” 1930, z. 7-8, s. 198-204.
 • A.K., O różnych stopniach i rodzajach jasnowidzenia, „Hejnał” 1930, z. 9, s. 243-251.
 • A.K., O różnych stopniach i rodzajach jasnowidzenia, „Hejnał” 1930, z. 10, s. 292-294.
 • A.S., Intuicja i natchnienie jako przedmiot badań metapsychicznych, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 2, s. 34-
 • A.S., Intuicja i natchnienie jako przedmiot badań metapsychicznych, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 3, s. 73-78
 • A.S., Intuicja i natchnienie jako przedmiot badań metapsychicznych, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 4, s.107-109.
 • A.S., Intuicja i natchnienie jako przedmiot badań metapsychicznych, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 5, s.134-138.
 • A.S., Wiedza duchowa a wiedza duchów, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 6, s. 162-164.
 • Ch., Istota i cel spirytyzmu, “Hejnał” 1933, z. 10, s. 257-261.
 • Ch., Miłość bez uczynków jest martwa, “Hejnał” 1930, z. 12, s. 361-363.
 • Ch., Pokój ludziom dobrej woli, „Hejnał” 1934, z. 12, s. 363-364.
 • Ch., Ruch spirytystyczny w Czechosłowacji, „Hejnał” 1929, z. 1, s. 26-29.
 • Ch., Ruch wydawniczy. ‘Zagadka człowieka’ – dr. med. St. Breyer, „Hejnał” 1929, z. 3, s. 86-92.
 • Ch., Walny zjazd spirytystów czesko-słowackich w Pradze, „Hejnał” 1933, z. 9, s. 221-225.
 • D., Duchom por. Żwirki i inż. Wigury, „Hejnał” 1932, z. 10, s. 268-270.
 • K., Zesłanie Ducha Świętego, „Hejnał” 1932, z. 5, s. 106-108.
 • K.N., Wiktor Prybytkow. Redaktor pisma spir. „Rebus”, „Dziwy Życia” 1904, nr 44, s. 305-306.
 • Jacolliot L., Świat Zagrobowy w świetle nauk tajemnych, Warszawa 1891
 • Jacyna J., Fakty i legenda o Ossowieckim, “Tygodnik Demokratyczny” 1970, nr 30, odc. 3.
 • Jakie uczucia towarzyszą duchowi, odchodzącemu od ciała podczas konania i po tak zw. śmierci (Rewelacje otrzymane ze sfer duchowych za pośrednictwem A.P.), „Hejnał” 1929, z. 7, s. 207-209.
 • James Hewatt Mckenzie, „Hejnał” 1930, z. 1, s. 31.
 • James William, Doświadczenia religijne, Warszawa 1958
 • James William, Energie ludzkie (William James: ‘The human energies’). Wyjątek z Eleusis, „Odrodzenie” 1921, z. 1, s. 15-18.
 • James William, Pragmatyzm, Warszawa 1957
 • Jan N., Lewitacja podług teorii dra Gaja, „Dziwy Życia” 1903, nr 22, s. 341-342.
 • Janus, Kongres spirytystyczny a reinkarnacja, „Odrodzenie” 1928, z. 10, s. 25-27.
 • Januszkiewicz Antoni, Co jest przyczyną bezbożności, „Hejnał” 1931, z. 10, s. 310-312.
 • Januszkiewicz Antoni, Kilka słów w obronie wiedzy duchowej, „Hejnał” 1931, z. 8, s. 244-245.
 • Januszkiewicz Antoni, Od ateizmu poprzez spirytyzm do czystej ewangelii, „Hejnał” 1931, z. 1, s. 14-20.
 • Januszkiewicz Antoni, Pokrewne duchy dwóch absolutyzmów, “Hejnał” 1930, z. 12, s. 354-358.
 • Januszkiewicz Antoni, Wiara religijna a prądy w nauce współczesnej, „Hejnał” 1931, z. 2, s. 39-43.
 • Jaroszyński Piotr, Mickiewicz Adam, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, s. 144-151.
 • Jasiński Ludwik, Demon artysty, „Dziwy Życia” 1903, nr 21, s. 333-334.
 • Jasnosłysząca ze Lwowa, „Hejnał” 1935, z. 12, s. 369-373.
 • Jasnowidz inż. St. Ossowiecki do redakcji ‘Hejnału’, „Hejnał” 1929, z. 12, s. 369.
 • Jasnowidzący Polak w Paryżu, „Odrodzenie” 1924, z. 3, s. 23-24.
 • Jasnowidzenie u ludów pierwotnych dostarcza dowodów na zjawiska w chwili śmierci, „Hejnał” 1939, z. 56, s. 408-409.
 • Jastrzębowski Janisław, Głos ducha zmartwychwstałej ojczyzny, „Odrodzenie” 1923, z. 7, s. 29.
 • Jastrzębowski Janisław, Znaczenie jarstwa w przyrodolecznictwie, „Odrodzenie” 1923, z. 1, s. 14-16.
 • Jastrzębowski Janisław, Znaczenie jarstwa w przyrodolecznictwie, „Odrodzenie” 1923, z. 2, s. 6-8.
 • Jastrzębowski Janisław, Znaczenie jarstwa w przyrodolecznictwie, „Odrodzenie” 1923, z. 4, s. 16-18. Jastrzębowski Janisław, Znaczenie jarstwa w przyrodolecznictwie, „Odrodzenie” 1923, z. 5, s. 18-21.
 • Jastrzębowski Janisław, Znaczenie jarstwa w przyrodolecznictwie, „Odrodzenie” 1923, z. 6, s. 18-19.
 • Jastrzębska Natalia, Ból świata, „Dziwy Życia” 1904, nr 50, s. 25-28.
 • Jastrzębska Natalia, Spirytyzm i jego zjawiska, Warszawa [1923]
 • Jastrzębska Natalia, Tatarak, „Dziwy Życia” 1903, nr 30, s. 91-92.
 • Jastrzębska Natalia, Śmierć (nowela), „Dziwy Życia” 1903, nr 31, s. 109-111.
 • Jastrzębska Natalia, Wieczne życie. Historia z przyszłości, „Dziwy Życia” 1903, nr 38, s. 222-224.
 • Jastrzębska Natalia, Wieczne życie. Historia z przyszłości, „Dziwy Życia” 1903, nr 39, s. 239-240.
 • Jastrzębska Natalia, Wieczne życie. Historia z przyszłości (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 40, s.252-254.
 • Jastrzębska Natalia, Z zagadek życia, „Dziwy Życia” 1904, nr 42, s. 286-287.
 • Jaśmina, Modlitwa, „Dziwy Życia” 1906, nr 107, s. 200.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1904, nr 57, s. 137-139.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1904, nr 58, s. 151-152.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1904, nr 59, s. 167-168.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1904, nr 60, s. 184-186.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1904, nr 62, s. 215-217.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1904, nr 63, s. 233-234.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1904, nr 64, s. 247-248.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1904, nr 65, s. 262-264.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1905, nr 67, s. 298-300.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1905, nr 68, s. 313-314.
 • Jaśmina, Rapsodia serdeczna, „Dziwy Życia” 1905, nr 70, s. 344-346.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach, „Dziwy Życia” 1902, nr 5, s. 65-67.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 7, s. 100-102.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 8, s. 115-117.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 11, s. 165-167.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 12, s. 183.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 17, s. 262-264.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 18, s. 273-275.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 31, s. 98-99.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 32, s. 118-119.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach, „Dziwy Życia” 1904, nr 57, s. 127-129.
 • Jaworski Jan, Umysłowość ludzka w jej najwyższych formach i różnorodnych przejawach (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 58, s. 141-144.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 66, s. 272-274.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 67, s. 288-289.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 68, s. 305-306.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 69, s. 317-319.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 70, s. 333-335.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 71, s. 349-351.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 74, s. 29-32.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 76, s. 61-64.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 77, s. 77-79.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 79, s. 109-111.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1905, nr 87, s. 237-239.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1906, nr 88, s. 254-255.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1906, nr 90, s. 285-287.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1906, nr 92, s. 322-324.
 • Jaworski Jan, Życie i śmierć, „Dziwy Życia” 1906, nr 95, s. 3-5.
 • Jean Meyer †, “Hejnał” 1931, z. 7, s. 217-218.
 • Jellenta Cezary, Eusapiada, Warszawa 1894
 • Jeszcze o fotografowaniu ‘duchów’, „Dziwy Życia” 1902, nr 14, s. 216-219.
 • Jeszcze o Kongresie Metapsychicznym w stolicy Polski odprawionym, „Odrodzenie” 1923, z. 8, s. 20-22.
 • Jeszcze o medium Florencji Cook, „Dziwy Życia” 1903, nr 28, s. 56-57.
 • Jeszcze o Ossowieckim, „Stolica” 1972, nr 37, s. 16.
 • Jniuszyn M. Wiktor, Bioplazma: piąty stan materii, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 37-45.
 • Jodko-Narkiewicz, Fotografia na usługach fizjologii, Warszawa 1896
 • Johan Karol Fryderyk Zollner, „Dziwy Życia” 1905, nr 80, s. 125.
 • Johnson Annie, Niezwykłe widzenia przy łożu umierającej siostry, „Hejnał: miesięcznik wiedzy duchowej” 1939, z. 3., s. 219-220.
 • Johnston Robert, Transcendentalna fotografia, „Dziwy Życia” 1907, nr 118, s. 4-7.
 • Julian Ochorowicz. W 20-lecie zgonu, „Lotos” 1937, z. 5, s. 141-142.
 • Juliusz hr. Potocki [wspomnienie pośmiertne], „Zagadnienia Metapsychiczne” 1925, nr 7-8, s. 439-440.
 • Jung Gustav Carl, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Warszawa 1993
 • Jung Gustav Carl, O psychologii i patologii tzw. zjawisk tajemnych, Warszawa 1991
 • Jung Gustav Carl, Podróż na Wschód, Warszawa 1989
 • Jung Gustav Carl, Psychologia a religia (wybór pism), Warszawa 1970
 • Jupiter, Przyszłość astrologii, „Odrodzenie” 1927, z. 4, s. 16-19.

 

K

 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 101, s. 504. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 102, s. 510. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 103, s. 513. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 104, s. 519. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 105, s. 526-527. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 106, s. 530. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 107, s. 534-535. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 109, s. 548. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 110, s. 551. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 111, s. 556. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 114, s. 571. [o wirujących stołach]
 • „Kurier Warszawski” 1853, nr 133, s. 688. [o wirujących stołach]
 • , Wieszcz Juliusz Słowacki, „Hejnał” 1932, z. 8, s. 202-205.
 • Ch., Czy teoria dziedziczności nie sprzeciwia się tezom inkarnacyjnym?, „Lotos” 1937, z. 2, s. 69.
 • Z., Maria Skłodowska-Curie (wspomnienie pośmiertne), „Hejnał” 1934, z. 8.,226-229.
 • Z., Rysunki bezpośrednie ze świata ducha, „Hejnał” 1934, z. 5, s. 176-178.
 • Z., Świecące serce, „Hejnał” 1934, z. 7, s. 211-214.
 • Kaczocha Włodzimierz, Abramowski Edward, [w:] Słownik filozofów polskich, Bolesław Andrzejewski i Roman Kozłowski (red.), Poznań 2006, s. 9-12.
 • Kaleta Jerzy, Zagadnienie lewitacji, „Hejnał” 1930, z. 11, s. 306-312.
 • Kaleta Jerzy, Zagadnienie lewitacji, „Hejnał” 1930, z. 12, s. 347-352.
 • Kaleta Jerzy, Zagadnienie lewitacji, „Hejnał” 1931, z. 1, s. 8-13.
 • Kaleta Jerzy, Zagadnienie lewitacji, „Hejnał” 1931, z. 2, s. 37-39.
 • Kaleta Jerzy, Zagadnienie lewitacji, „Hejnał” 1931, z. 3, s. 71-77.
 • Kaleta Jerzy, Zagadnienie lewitacji, „Hejnał” 1931, z. 4, s. 104-106.
 • Kamil Flammarion, „Dziwy Życia” 1905, nr 68, s. 301.
 • Kapuściński Józef, Brat do Braci!…, „Odrodzenie” 1926, z. 5, s. 25-27.
 • Karyszew A. J., Opowieść ze świata pozagrobowego, „Dziwy Życia” 1907, nr 129, s. 189-191.
 • Karyszew J., Z pozagrobowego świata (opowiadanie ducha), „Dziwy Życia” 1907, nr 110, s. 248-250.
 • Kasprowicz L.E., Stanowisko spirytysty II, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 3, s. 43-48.
 • Kasprowicz L.E., Stanowisko spirytysty, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 2, s. 21-27.
 • Kącik reform. Człowiek, życie, praca. Etyka biurowa, „Odrodzenie” 1923, z. 2, s. 21-22.
 • Keenan Ruth Ebba, Zjawa ducha ze starożytnego Egiptu. Portret wykonany przez amatora artystę, „Hejnał” 1939, z. 4, s. 302-303.
 • Kelland, Moje pierwsze doświadczenie, „Hejnał” 1939, z. 4, s. 303-304.
 • Kerner J., Jasnowidząca z Prevorst, Warszawa 1833
 • Kędzierski Kajetan, Teoria przenikalności, „Odrodzenie” 1923, z. 11, s. 4-6.
 • Kędzierski Kajetan, Teoria przenikalności, „Odrodzenie” 1923, z. 12, s. 8-10.
 • Kędzierski Kajetan, Teoria przenikalności, „Odrodzenie” 1923, z. 1, s. 14-16.
 • Kędzierski Kajetan, Teoria przenikalności, „Odrodzenie” 1923, z. 3, s. 21-22.
 • Kędzierski Kajetan, Teoria przenikalności, „Odrodzenie” 1923, z. 4, s. 24-25.
 • Kępiński Antoni, Schizofrenia, Warszawa 1972 [rozdział: Niektóre postaci ekspresji chorych na schizofrenię; Ekspresja słowna; Twórczość plastyczna w schizofrenii]
 • Kilka uwag o rozmowie z duchami, „Czas” 1853, nr 248, s. 1.
 • Kilka uwag w zastosowaniu do obrotów stołowych, wypukiwań i magnetyzmu zwierzęcego, „Czas” 1853, nr 115, s. 1.
 • King V. Serge, Neoenergia i formy geometryczne, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 110-129.
 • Kingsford A., Ekonomia pokarmów a rodzina, „Odrodzenie” 1928, z. 7, s. 25-28.
 • Kingsford A., Następstwa diety mięsnej, „Odrodzenie” 1927, z. 11, s. 24-26.
 • Kingsford A., Następstwa diety mięsnej, „Odrodzenie” 1927, z. 12, s. 23-27.
 • Kingsford A., Następstwa diety mięsnej, „Odrodzenie” 1928, z. 1, s. 25-27.
 • Kingsford A., Następstwa diety mięsnej, „Odrodzenie” 1928, z. 2, s. 22-27.
 • Kingsford A., Pokarmy i ekonomia, „Odrodzenie” 1928, z. 3, s. 29-30.
 • Kingsford A., Pokarmy i ekonomia, „Odrodzenie” 1928, z. 4, s. 26-28.
 • Kingsford A., Pokarmy i ekonomia, „Odrodzenie” 1928, z. 6, s. 24-26.
 • Kingsford A., Pokarmy mięsne a moralność, „Odrodzenie” 1928, z. 8, s. 25-30.
 • Kingsford A., Pokarmy mięsne a moralność, „Odrodzenie” 1928, z. 9, s. 25-28.
 • Kirchmayer J., Pamiętniki, Warszawa 1962
 • Kirchner S., Potęga spirytyzmu, Kraków [b.r.w.]
 • Kirkor Witold, Mistycyzm Adama Mickiewicza, „Dziwy Życia” 1904, nr 65, s. 253-255.
 • Kirkor Witold, Mistycyzm Adama Mickiewicza, „Dziwy Życia” 1905, nr 66, s. 269-271.
 • Kirkor Witold, Mistycyzm Adama Mickiewicza (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 67, s. 285-287.
 • Kirkor Witold, Mistycyzm Juliusza Słowackiego, „Dziwy Życia” 1907, nr 122, s. 66-68.
 • Kirkor Witold, Mistycyzm Juliusza Słowackiego, „Dziwy Życia” 1907, nr 123, s. 81-84.
 • Kirkor Witold, Mistycyzm Juliusza Słowackiego, „Dziwy Życia” 1907, nr 124, s. 97-100.
 • Kirkor Witold, Mistycyzm Juliusza Słowackiego, „Dziwy Życia” 1907, nr 125, s. 113-115.
 • Kitajgorodskij Aleksandr, O parapsychologii – sceptycznie, „Przekrój” 1974, nr 1545, s. 11.
 • Kleszczyński Zdzisław, Aporty, „Tygodnik Ilustrowany” 1923, nr 35, s. 562.
 • Klęsk Adolf, Rola fałszowania pamięci w ocenie prawdziwości zeznań z przeżyć na seansach, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 19-21.
 • Klęsk Adolf, Wzajemny wpływ mediów na siebie, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 3, s. 158160.
 • Kłos Jan, ‘Jam ci jest on chleb żywy’, „Hejnał” 1931, z. 4, s. 101-103.
 • Kłos Jan, Agni P. i jej zdolności jasnowidzenia (c.d.), „Hejnał” 1929, z. 4, s. 108-111.
 • Kłos Jan, Agni P. i jej zdolności jasnowidzenia (c.d.), „Hejnał” 1929, z. 5, s. 137-142.
 • Kłos Jan, Agni P. i jej zdolności jasnowidzenia (c.d.), „Hejnał” 1929, z. 6, s. 171-175.
 • Kłos Jan, Agni P. i jej zdolności jasnowidzenia (c.d.), „Hejnał” 1929, z. 7, s. 203-207.
 • Kłos Jan, Agni P. i jej zdolności jasnowidzenia, „Hejnał” 1929, z. 3, s. 71-74.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia (ciag dalszy), „Hejnał” 1929, z. 12, s. 360366.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1929, z. 8, s. 229239.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1929, z. 9, s. 262270.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1929, z. 10, s. 298304.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1929, z. 11, s. 335338.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1930, z. 1., s. 8-13.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia (w wyjątkach), „Hejnał” 1930, z. 5, s.144-150.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia, „Hejnał” 1930, z. 2, s. 52-57.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia, „Hejnał” 1930, z. 3, s. 74-78.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia, „Hejnał” 1930, z. 6, s. 179-183.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia, „Hejnał’ 1930, z. 7-8, s. 207-211.
 • Kłos Jan, Agni P. o sobie i swych zdolnościach jasnowidzenia, „Hejnał” 1930, z. 9, s. 262-267.
 • Kłos Jan, Tym, co odeszli, „Hejnał” 1930, z. 12, s. 345-347.
 • Kocówna Barbara, Reymont. Opowieść biograficzna, Warszawa 1971
 • Koehler Zygmunt, Astrologia na usługach metapsychiki, „Hejnał” 1938, z. 9, s. 552-555.
 • Koehler Zygmunt, Astrologia na usługach metapsychiki, „Hejnał” 1938, z. 10, s. 612-615.
 • Kołakowski Leszek, Bergson, Warszawa 1997
 • Kołakowski Leszek, Filozofia pozytywistyczna, Warszawa 2003
 • Kołakowski Zdzisław, Czary i wyprowadzanie na zewnątrz ciała gwiazdowego, „Dziwy Życia” 1902, nr 9, s. 130-131.
 • Kołakowski Zdzisław, Czary i wyprowadzanie na zewnątrz ciała gwiazdowego (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 10, s. 145-146.
 • Kołakowski Zdzisław, Czary i wyprowadzanie na zewnątrz ciała gwiazdowego (dokończenie), „Dziwy Życia” 1902, nr 11, s. 161-163.
 • Kołakowski Zdzisław, Człowiek, jego części składowe – dusza, „Dziwy Życia” 1902, nr 12, s. 177-179. Kołakowski Zdzisław, Człowiek, jego części składowe – dusza (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 13, s. 193-195.
 • Kołakowski Zdzisław, Człowiek, jego części składowe – dusza (dokończenie), „Dziwy Życia” 1902, nr 14, s. 209-212.
 • Kołakowski Zdzisław, Rzucanie czarów i uroków. Stwierdzone naukowo, „Dziwy Życia” 1902, nr 7, s.97-100.
 • Kołakowski Zdzisław, Rzucanie czarów i uroków. Stwierdzone naukowo, „Dziwy Życia” 1902, nr 8, s.113-115.
 • Kołodziej Władysław, ‘Sława’ – Sławianie, „Odrodzenie” 1924, z. 10, s. 25-26.
 • Kołodziej Władysław, Akademia Wiedzy Duchowej, „Odrodzenie” 1926, z. 6, s. 3-5.
 • Kołodziej Władysław, Akademia Wiedzy Duchowej, „Odrodzenie” 1926, z. 7, s. 3-5.
 • Kołodziej Władysław, Ateizm – Wolnomyślny Mistycyzm i Myśl Wolna, „Odrodzenie” 1925, z. 4, s. 6-10
 • Kołodziej Władysław, Higiena życia w odrodzeniu duchowym (wyjątek z odczytu), „Odrodzenie” 1925, z. 5, s. 3-5.
 • Kołodziej Władysław, Jasnogóra Lechicka, „Odrodzenie” 1925, z. 12, s. 15-17.
 • Kołodziej Władysław, Ku czemu Polska iść powinna?, „Odrodzenie” 1927, z. 1, s. 8-13.
 • Kołodziej Władysław, Międzynarodowy Hymn Spirytystyczny, „Odrodzenie” 1926, z. 3, s. 2.
 • Kołodziej Władysław, Mir i Sława. Mesjanizm Braterstwa, „Odrodzenie” 1924, z. 9, s. 10-15.
 • Kołodziej Władysław, O Nieśmiertelności, „Odrodzenie” 1925, z. 3. ,s . 14-16.
 • Kołodziej Władysław, Odrodzenie Narodu, „Odrodzenie” 1926, z. 9, s. 11-14.
 • Kołodziej Władysław, Przez Rewolucję Moralną do Rewolucji Duchowej, „Odrodzenie” 1926, z. 8, s. 7- 9
 • Kołodziej Władysław, Rewolucja Duchowa w Polityce i życiu międzynarodowym, „Odrodzenie” 1924, z. 6-7, s. 12-16.
 • Kołodziej Władysław, Rewolucja Duchowa w życiu społecznym, „Odrodzeniu” 1924, z. 8, s. 18-20.
 • Kołodziej Władysław, Sprawa Akademii Duchowej, „Odrodzenie” 1927, z. 2, s. 6-8.

 

 • Kołodziej Władysław, Strażnikowi Idei Braterstwa i Wolności Ducha!, „Odrodzenie” 1925, z. 1, s. 22-24
 • Kołodziej Władysław, W sprawie rzeczowej krytyki, „Odrodzenie” 1925, z. 11, s. 17-18.
 • Kołodziej Władysław, Zadania społeczne ‘Bractwa Odrodzenia Narodowego’, „Odrodzenie” 1927, z. 3, s. 12-18.
 • Komunikat 'Szczęśliwej Marty’ (z doświadczeń psychograficznych p. Karyszewa), „Dziwy Życia” 1906, nr 94, s. 362-364.
 • Komunikat 'Szczęśliwej Marty’ (Z doświadczeń psychograficznych p. Karyszewa), „Dziwy Życia” 1906, nr 95, s. 11-12.
 • Kongres międzynarodowy badań psychicznych, „Kurier Warszawski” 1923, nr 239, s. 4-5.
 • Konkurs badań psychicznych, „Kurier Warszawski” 1923, nr 229, s. 8.
 • Kopaliński Władysław, Media duchowe i media masowe, „Życie Warszawy” 1974, nr 262, s. 3.
 • Korespondencja Czasu, „Czas” 1853, nr 112, s. 1.
 • Korespondencja Czasu, „Czas” 1853, nr 90, s. 1.
 • Korespondencja nie-spirytusa, „Gwiazdka Cieszyńska” 1904, nr 22, s. 1-2.
 • Korespondencje (Z cyklu ‘niebezpieczeństwa mediumizmu’), „Hejnał” 1931, z. 1, s. 25-27.
 • Korespondencje (Z cyklu ‘niebezpieczeństwa mediumizmu’), „Hejnał” 1931, z. 2, s. 47-51.
 • Korespondencje (Z cyklu ‘niebezpieczeństwa mediumizmu’. dokończenie), „Hejnał” 1931, z. 3, s. 82-85.
 • Korespondencje w sprawie tzw. ‘Badaczy Pisma Św.’, „Hejnał” 1932, z. 1, s. 27-28.
 • Korespondencje, „Hejnał” 1930, z. 4, s. 120-123.
 • Korespondencje, „Hejnał” 1931, z. 10, s. 317-318.
 • Korotyński Wincenty, Duchownicy i tajemnice ich nauki, Warszawa 1866
 • Korpikiewicz Honorata, Hipnoza i sugestia, Poznań 1992
 • Korzystne świadectwo Sir Artura Conan Doyle’a o braciach Falconer, „Hejnał” 1938, z. 2, s. 77-79 Kosnarewicz E., Ideoplastia Juliana Ochorowicza. Historia niespełnionej teorii, „Przegląd Filozoficzny” 1997, nr 1, s. 95-104.
 • Kossak-Szczucka Zofia, Spojrzenie w przyszłość. Odczyt wygłoszony w Polskim Radio w Katowicach w dniach 9 i 18 maja 1932, „Hejnał” 1932, z. 7, s. 170-177.
 • Kotowski Witold, Pod wiatr. Młodość Reymonta, Łódź 1979
 • Kowalczykowa Alina, Poglądy filozoficzne Zygmunta Krasińskiego, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1, Andrzej Walicki (red.), Warszawa 1973, s. 306-347.
 • Kowalewski B., Seanse we Włocławku z medium Redakcji Jankiem G., „Dziwy Życia” 1903, nr 41, s. 264-266.
 • Kowalski Stefan, Duch czy materia?, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 8, s. 226-231.
 • Kowalski Stefan, Duch świata, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 19-20, s. 10-16. Kowalski Stefan, Kryptestezja czyli o różnych formach nadnormalnego poznania, Wisła 1934 Kowalski Stefan, Miłość jako czynnik ewolucji we wszechświecie (ciąg dalszy), „Wiedza Duchowa” 1934, z. 2, s. 48-50.
 • Kowalski Stefan, Miłość jako czynnik ewolucji we wszechświecie (dokończenie), „Wiedza Duchowa” 1934, z. 3, s. 66-70.
 • Kowalski Stefan, Miłość jako czynnik ewolucji wszechświecie, „Wiedza Duchowa” 1934, z.1, s. 16-21.
 • Kowalski Stefan, Na granicy dwóch światów, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 5, s. 130-134.
 • Kowalski Stefan, Ruch i wszechświat, „Hejnał” 1933, z. 11, s. 274-281.
 • Kowalski Stefan, Wina i kara, „Hejnał” 1933, z. 12, s. 304-310.
 • Koziej Jolanta, Kardec Allan, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, s. 490-491.
 • Kozietulska E., Huszczo-Sieczkowska, Ostatni seans ze ś.p. Guzikiem, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 19-20, s. 23.
 • Kozłowski Władysław, Telepatya, instynkt i mistycyzm ze stanowiska wiedzy, Warszawa 1918
 • Krasiński Zygmunt, Modlitwa, „Hejnał” 1936, z. 1, s. 9.
 • Krasiński Zygmunt, O żywocie wiecznym, „Hejnał” 1931, z. 12, s. 375-376.
 • Kreczyńska Janina, W obronie życia, „Odrodzenie” 1925, z. 1., s. 19-22.
 • Kreczyńska Janina, W obronie życia, „Odrodzenie” 1925, z. 2., s. 12-14.
 • Kreczyńska Janina, W obronie życia, „Odrodzenie” 1925, z. 3., s. 18-20.
 • Krematoria, „Hejnał” 1931, z. 11, s. 341-343.
 • Krobicki Kazimierz, Augusta Cieszkowskiego ‘Ojcze nasz’, „Lotos” 1939, z. 4, s. 97-104.
 • Krobicki Kazimierz, O skarbach Ducha Polskiego, „Hejnał” 1938, z. 3, s. 130-133.
 • Krobicki Kazimierz, O ziemskiej misji człowieka, „Lotos” 1938, z. 2, s. 41-47.
 • Krobicki Kazimierz, U kresu ziemskiej misji jednostek i narodów, „Lotos” 1938, z. 10, s. 314-320.
 • Krobicki Kazimierz, U kresu ziemskiej misji jednostek i narodów, „Lotos” 1938, z. 11, s. 334-341.
 • Krobicki Kazimierz, U progu ziemskiej misji jednostek i narodów, „Lotos” 1938, z. 9, s. 265-270.
 • Kronhelm Józef, Ciekawy wypadek hydroskopii, „Dziwy Życia” 1904, nr 58, s. 145-146.
 • Kronhelm Józef, Epizody z życia dwóch szwajcarskich profesorów, „Dziwy Życia” 1903, nr 24, s. 371373.
 • Kronhelm Józef, Nazajutrz po śmierci, „Dziwy Życia” 1905, nr 73, s. 21-22.
 • Kronika (z prasy krajowej i zagranicznej), „Hejnał” 1930, z. 4, s. 126-128.
 • Kronika (z prasy krajowej i zagranicznej). † Sir Arthur Conan Doyle, „Hejnał” 1930, z. 9, s. 270.
 • Kronika (z prasy krajowej i zagranicznej). Czy umarli żyją?, „Hejnał” 1932, z. 6, s. 164-166.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 100, s. 4.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 125, s. 3.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 138, s. 4.
 • Kronika Miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 139, s. 4.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 86, s. 3.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 87, s. 4.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 90, s. 4.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 91, s. 4.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 92, s. 3.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 93, s. 4.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1853, nr 97, s. 3.
 • Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1859, nr 11, s. 82-83 [o duchach]
 • Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1865, nr 327, s. 270.
 • Kronika, „Hejnał” 1931, z. 10, s. 319-320.
 • Kronika, „Odrodzenie” 1924, z. 6-7, s. 44-45.
 • † dr Stanisław Breyer, “Hejnał” 1939, z. 2, s. 157-158.
 • Dwie miarki, „Odrodzenie” 1923, z. 3, s. 29-30.
 • Fotografie medialne, „Hejnał” 1934, z. 11, s. 352.
 • Jean Meyer, „Hejnał” 1931, z. 6, s. 190.
 • Kościół katolicki i spirytyzm w Niemczech, „Hejnał” 1935, z. 4, s. 126.
 • Medium z Łazisk, „Hejnał” 1937, z. 4, s. 188-189.
 • Międzynarodowa Federacja Spirytystyczna, „Hejnał” 1937, z. 2, s. 95.
 • Międzynarodowy Kongres Spirytystyczny, „Hejnał” 1931, z. 4, s. 127.
 • Nasza współpraca z ośrodkiem wiedzy duchowej w Bułgarii, „Hejnał” 1936, z. 7, s. 313-315.
 • Niezwykłe zjawiska mediumiczne (dokończenie), „Hejnał” 1931, z. 2, s. 59-64.
 • Niezwykłe zjawiska mediumiczne, „Hejnał” 1931, z. 1, s. 29-32.
 • Ostatnie wnioski Ernesta Bozzano, „Hejnał” 1938, z. 10, s. 637.
 • Polskie Towarzystwo Parapsychologiczne wWarszawie, „Hejnał” 1938, z. 7, s. 444-445.
 • Ś.P. Stefan Grabiński, „Hejnał” 1937, z. 1, s. 47-48.
 • Śmierć Richet’a, „Hejnał” 1936, z. 1, s. 45-46.
 • Towarzystwo Parapsychiczne im. Juliana Ochorowicza we Lwowie, „Hejnał” 1937, z. 3, s. 143.
 • Towarzystwo Parapsychiczne im. Juliana Ochorowicza we Lwowie, „Hejnał” 1936, z. 3, s. 118.
 • V Międzynarodowy Kongres Metapsychiczny w Oslo, „Hejnał” 1935, z. 11, s. 348-349.
 • Warszawa, „Odrodzenie” 1923, z. 1, s. 21-22.
 • Wieści od Conan Doyle’a, „Hejnał” 1938, z. 10, s. 635.
 • Wywiad z sir Oliverem Lodge, „Hejnał” 1935, z. 6, s. 189-191.
 • Z ruchu metapsychicznego w Warszawie, „Hejnał” 1936, z. 2, s. 79.
 • Zgon Annie Besant, „Hejnał” 1933, z. 10, s. 264-265.
 • Zjazd Przyjaciół Wiedzy Duchowej, „Hejnał” 1936, z. 12, s. 552.
 • Krońska Irena, Sokrates, Warszawa 1983
 • Krótki wykład teozofii dla niewtajemniczonych, „Kurier Literacko-Naukowy” (dodatek do IKC) 1926, nr 2, s. 8-9.
 • Kruszewski Z.J., Trochę ze świata duchów. Kalendarz rodziny katolickiej na 1889, Warszawa • Krzywicki Ludwik, Cerebracja żywiołowa. Przyczynek do psychologii spirytyzmu, Warszawa 1898
 • Księżna Maria Karadia (medium), „Dziwy Życia” 1906, nr 93, s. 333. Kubiak E. Anna, Jednak New Age, Warszawa 2005
 • Kubiatowski Jerzy, Ossowiecki Stefan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 24, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 431-433.

 

 • Kucz Karol, Pamiętniki miasta Warszawy z roku 1853, t. 1, Warszawa 1854
 • Kuczera Aleksander, Duch męża w odwiedzinach u żony, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 1718, s. 57-64.
 • Kuczyński, List o skaczących stołach, „Czas” 1853, nr 87, s. 2.
 • Kulczycka F., Czemu jesteśmy smutni, „Hejnał” 1930, z. 7-8, s. 204-227.
 • Kulczycka F., Czemu jesteśmy smutni, „Hejnał” 1930, z. 9, s. 253-255.
 • Kulczycka F., Przemiana, „Hejnał” 1930, z. 10, s. 284-286.
 • Kulczycka F., Sen, śnienie, sny, „Hejnał” 1931, z. 2, s. 45-47.
 • Kulczycki Jerzy, Problem psychofizyczny w filozofii Henri Bergsona, Kraków 1996
 • Kulesza Marek, Inwazja duchów, „Współczesność” 1970, nr 15, s. 6.
 • Kulicki K., Widzenie widma nie tylko osób, lecz i rzeczy, „Dziwy Życia” 1904, nr 60, s. 176-178.
 • Kulin Eugeniusz, Quasi stałe pole bioelektryczne i bioprądy obiektów biologicznych jako symptomy bioelektrycznego stanu ich ciała, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 149-156.
 • Kwas Faryzeuszowski, „Odrodzenie” 1922, z. 6, s. 26-29.
 • Kwiatkowski Franciszek, Spirytyzm czyli obcowanie z duchami, Poznań 1923

 

L

 • M., Czy zeszli z tego świata pragną się z nami porozumieć?, „Dziwy Życia” 1904, nr 59, s. 164-167.
 • S., Tyndal odgadywacz myśli, „Dziwy Życia” 1903, nr 23, s. 364-365.
 • Sz-i, ‘Strachy’ przy ulicy Szlak., „Kuryer Metapsychiczny” 1931, nr 13 [dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego 1931, nr 90 (31 III)]
 • K., Jasnosłysząca ze Lwowa, „Hejnał” 1935, z. 1, s. 27-29.
 • M., Wykrycie przestępstw przy udziale somnambulów, „Dziwy Życia” 1903, nr 28, s. 54-55.
 • W., Duchów obcowanie, „Odrodzenie” 1925, z. 2, s. 8-12.
 • Lagercrantz Olof, Emanuel Swedenborg: poemat o życiu w zaświatach, Izabelin 2003
 • Laplanche Jean, Pontalis J.B., Słownik psychoanalizy, Warszawa 1996
 • Lapponi Giuseppe, Hipnotyzm i spirytyzm, Warszawa-Lwów 1920
 • Lebiedziński Piotr, Przegląd retrospektywny najważniejszych objawów medialnych. Warunki w jakich były otrzymywane dawniej i dziś. Rzekome i istotne oszustwa mediów, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924/1925, nr 4, s. 209-216.
 • Lebiedziński Włodzimierz, Czy istnieją zjawiska parapsychiczne?, „Czas” 1975, nr 14, s. 13-14.
 • Leczenie suchot metodą L. Pasińskiego. Wyniki badań laboratoryjnych, „Odrodzenie” 1925, z. 12, s. 20-22.
 • Lem Stanisław, O zjawiskach pozazmysłowych, „Kultura” 1974, nr 45, s. 7.
 • Lem Stanisław, O zjawiskach pozazmysłowych, „Kultura” 1974, nr 46, s. 8-9.
 • Lewicki Karol, Libański Edmund, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław-WarszawaKraków 1972, s. 273-274.
 • Libański E., Tajemnice zjawisk spirytystycznych w świetle badań naukowych, Lwów 1922 Libelt Karol, Instynkt i przeczucia, „Hejnał” 1938, z. 7, s. 399-400.
 • Libelt Karol, Potęga myśli i woli, „Hejnał” 1938, z. 4, s. 194-195.
 • Libelt Karol, Rozwój chrześcijaństwa, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 531-532.
 • Libelt Karol, Sny i jasnowidzenia, „Hejnał” 1938, z. 12, s. 713-715.
 • Libelt Karol, Sny i jasnowidzenia, „Hejnał” 1939, z. 1, s. 38-40.
 • Libelt Karol, Sny i jasnowidzenia, „Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 347-349.
 • Libelt Karol, Wiara w świat ducha podstawą filozofii polskiej, „Hejnał” 1938, z. 6, s. 338-340.
 • Libelt Karol, Zachwycenie i natchnienie, „Hejnał” 1938, z. 8, s. 458-460.
 • Liliana Londra. Trzyletnie medium, „Dziwy Życia” 1903, nr 29, s. 73-75.
 • Lipowski A., Kościoły Narodowe, „Hejnał” 1929, z. 4, s. 120-122.
 • Lipowski A., Potęga myśli, „Hejnał” 1930, z. 9, s. 260-262.
 • Lipski J. Jan, Modrzejewski Teofil, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21, z. 3, Wrocław 1976, s. 537-538.
 • List brata spirytysty. Do Szanownego koła Spirytystów lwowskich, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 5, s.66-69.
 • List z Ameryki, „Odrodzenie” 1922, z. 1, s. 31-32.
 • List z Ameryki, „Odrodzenie” 1922, z. 8, s. 20-22.
 • Lodge Oliver, Raymond, London 1916
 • Lodge Oliver, Science and immorality, New York 1908
 • Lodge Oliver, The immorality of the soul, Boston 1908
 • Lormier Henri, Leczenie psychozyjne, „Odrodzenie” 1925, z. 12, s. 17.
 • Lormier Henri, Przyczyny cierpienia, „Hejnał” 1931, z. 12, s. 361.
 • Lormier Henri, Z powodu mediumizmu płatnego, „Odrodzenie” 1925, z. 11, s. 18-19.
 • Lormier Henri, Zdrowie duchowe, „Hejnał” 1930, z. 3, s. 91-92.
 • Loth Felicjan, Jasnowidzenia Ossowieckiego, „Stolica” 1977, nr 3, s. 6-7.
 • Lud nasz wiejski wobec śmierci, „Dziwy Życia” 1907, nr 111, s. 264-266.
 • Lud nasz wiejski wobec śmierci (dokończenie), „Dziwy Życia” 1907, nr 112, s. 278-280.
 • Ludwig Wilhelm, Drugi wzrok u zwierząt i ludzi, „Dziwy Życia” 1904, nr 46, s. 340-343.
 • Ludwig Wilhelm, Poszukiwanie prawdy w dziedzinie zjawisk mistycznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 121, s. 52-54.
 • Ludwig Wilhelm, Poszukiwanie prawdy w dziedzinie zjawisk mistycznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 124, s. 100-102.
 • Ludwig Wilhelm, Poszukiwanie prawdy w dziedzinie zjawisk mistycznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 125, s. 119-122.
 • Ludwig Wilhelm, Poszukiwanie prawdy w dziedzinie zjawisk mistycznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 126, s. 129-132.
 • Ludwig Wilhelm, Poszukiwanie prawdy w dziedzinie zjawisk mistycznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 127, s. 145-148.
 • Ludwig Wilhelm, Poszukiwanie prawdy w dziedzinie zjawisk mistycznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 128, s. 161-164.
 • Ludwig Wilhelm, Poszukiwanie prawdy w dziedzinie zjawisk mistycznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 129, s. 177-180.
 • Ludwig Wilhelm, Poszukiwanie prawdy w dziedzinie zjawisk mistycznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 130, s. 193-196.
 • Lunatyzm w rodzinie, „Dziwy Życia” 1904, nr 46, s. 342-345.
 • Lunatyzm w rodzinie (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 47, s. 360-362.
 • Lutosławski Wincenty, ‘Prawda życia’ Jana Rozwadowskiego, „Lotos” 1937, z. 6, s. 173-176.
 • Lutosławski Wincenty, ‘Widzenie’ Mickiewicza, „Hejnał” 1938, z. 4, s. 199-205.
 • Lutosławski Wincenty, ‘Widzenie’ Mickiewicza, „Hejnał” 1938, z. 5, s. 264-268.
 • Lutosławski Wincenty, Główne prawdy (ciąg dalszy), „Lotos” 1937, z. 3., s. 86-88.
 • Lutosławski Wincenty, Główne prawdy (dokończenie), „Lotos” 1937, z. 3, s. 131-133.
 • Lutosławski Wincenty, Główne prawdy, „Lotos” 1937, z. 2., s. 45-49.
 • Lutosławski Wincenty, Jeden łatwy żywot (urywek), „Hejnał” 1934, s. 115-116.
 • Lutosławski Wincenty, Uskrzydlony Faraon, „Hejnał” 1938, z. 3, s. 137-141.
 • Łaszkiewicz Stefan, O umiar w zwalczaniu „upiorów”, „Polska” 1976, nr 7, s. 51-52.
 • Łubieński Stefan, Droga do Boga. Odczyt wypowiedziany w Polskim Towarzystwie Metapsychicznym w Warszawie, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1927, nr 13-16, s. 8-26.

 

M

 • G.P., W kwestii istoty jasnowidzenia, „Dziwy Życia” 1904, nr 60, s. 173-176.
 • G-R., Dziennikarz – spirytysta. W.T. Stead, „Świat” 1912, nr 20, s. 9-10.
 • Wiktor, Nasza współczesność, „Lotos” 1936, z. 7-8, s. 211-214.
 • Wiktor, Przegląd Metapsychiczny. Bilans współczesnej metapsychiki, „Lotos” 1036, z. 2, s. 57-59.
 • M., Joanna D’Arc (w 500-letnią rocznicę zgonu), „Hejnał” 1931, z. 7, s. 202-207.
 • P., Gdzie źródła mocy polskiej?, „Odrodzenie” 1923, z. 11, s. 2-4.
 • S., Naturalny rozwój esperanta, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 649-650.
 • S., Propaganda Esperanta – czynem chrześcijańskim, „Hejnał” 1938, z. 9, s. 564-565. M.S., Trzeźwość a problem obrony państwa, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 634-637.
 • S., Zdrowie a alkohol, „Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 418-426.
 • M.W., Ossowiecki o Koperniku, „Lotos” 1938, z. 4, s. 134.136.
 • W., Przegląd Metapsychiczny, „Lotos” 1936, z. 1, s. 27-28.
 • W., Zioła lecznicze, „Hejnał” 1931, z. 7, s. 218-220.
 • M.Z., List spoza Oceanu, „Odrodzenie” 1927, z. 7, s. 28-30.
 • Maeterlinck Maurycy, Gość nieznany, Lwów-Poznań 1925
 • Maeterlinck Maurycy, Śmierć, Poznań 1928
 • Magia czy nieznana energia, „Literatura” 1974, nr 34, s. 2-3.
 • Magia w Egipcie, „Dziwy Życia” 1907, nr 130, s. 196-197.
 • Magnetyzm ludzki a diagnoza psychiczna, „Hejnał” 1939, z. 5-6, s. 427-428.
 • Magnetyzm we Francji, przed laty, „Dziwy Życia” 1904, nr 56, s. 110-112.
 • Magnetyzm zwierzęcy, „Dziwy Życia” 1904, nr 46, s. 345-347.
 • Magnetyzm zwierzęcy, „Dziwy Życia” 1904, nr 49, s. 3-5.
 • Magnetyzm zwierzęcy, „Dziwy Życia” 1904, nr 52, s. 48-50.
 • Magnetyzm zwierzęcy (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 54, s. 80-82.
 • Magnin Em., Katalepsja i ekstaza muzyczna, „Dziwy Życia” 1903, nr 32, s. 122-125.
 • Malicka Wiesława, Od materii do ducha, „Hejnał” 1934, z. 8, s. 235-236.
 • Malicka Wiesława, Ogrom wszechświata, „Hejnał” 1934, z. 7, s. 196-199.
 • Malicka Wiesława, Promieniowanie elektro-magnetyczne ciała ludzkiego, „Hejnał” 1934, z. 9, s. 268272.
 • Malicka Wiesława, Promieniowanie elektro-magnetyczne ciała ludzkiego (dokończenie), „Hejnał” 1934, z. 10, s. 299-300.
 • Małżeństwa nienaturalne i wykolejone, „Odrodzenie” 1922, z. 11, s. 14-16.
 • Małżeństwo Zahnsieg, „Dziwy Życia” 1907, nr 126, s. 139-141.
 • Manczarski Stefan, Czy można zobaczyć duchy?, „Przekrój” 1974, nr 1512, s. 11.
 • Manczarski Stefan, Elektromagnetyczna teoria spostrzegania pozazmysłowego, „Przekrój” 1976, nr 1640, s. 16-17, 22.
 • Marcin Strzelec. Opowieść wiejskiego panicza, „Dziwy Życia” 1902, nr 3, s. 44-47.
 • Marcinowska Jadwiga, Wartości twórcze religijnej myśli polskiej, Warszawa 1922
 • Marendowski W., List z Paryża, „Odrodzenie” 1922, z. 3, s. 30-31.
 • Markiewicz Barbara, Od mistycyzmu do symbolizmu (Jakub Boehme i Emanuel Swedenborg), Wrocław 1985
 • Marszałek Piłsudski a świat niewidzialny, „Hejnał” 1935, z. 7, s. 219-221.
 • Maryloon, ‘Czy fantazja?’ Sztuka spirytystyczna, „Odrodzenie” 1927, z. 5, s. 6-9.
 • Maryloon, ‘Czy fantazja?’ Sztuka spirytystyczna, „Odrodzenie” 1927, z. 6, s. 16-19.
 • Maryloon, ‘Czy fantazja?’ Sztuka spirytystyczna, „Odrodzenie” 1927, z. 7, s. 12-17.
 • Maryloon, ‘Czy fantazja?’ Sztuka spirytystyczna, „Odrodzenie” 1927, z. 8, s. 3-7.
 • Maryloon, ‘Czy fantazja?’ Sztuka spirytystyczna. Dokończenie, „Odrodzenie” 1927, z. 9, s. 2-4.
 • Maryloon, ‘Czy fantazja?’ Sztuka w siedmiu obrazach i sześciu odsłonach, „Odrodzenie” 1927, z. 4, s. 13-16.
 • Master Eglinton. Medium, „Dziwy Życia” 1904, nr 43, s. 297.
 • Materializacja a przeobrażenie, „Dziwy Życia” 1904, nr 59, s. 159-160.
 • Materializacja duchów, „Hejnał” 1937, z. 2, s. 81-83.
 • Materializacja kwiatów i owoców w jasny dzień, „Hejnał” 1938, z. 6, s. 363-366.
 • Matuszewski Ignacy, Czarnoksięstwo i mediumizm w pismach, t. 1, Warszawa 1925
 • Mazur A., Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku, Opole 2001
 • McCabe Joseph, Is spiritualism based on fraud?, London 1920 Medialność pani Rothe, „Dziwy Życia” 1905, nr 68, s. 311-313.
 • Medium Alfred Peters, „Dziwy Życia” 1903, nr 33, s. 136-139.
 • Medium Alfred Peters (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 34, s. 154-156.
 • Medium Anna Rothe. Jej zwolennicy i przeciwnicy, „Dziwy Życia” 1902, nr 2, s. 11-14.
 • Medium Dunglas-Home i Rzymska policja, „Dziwy Życia” 1906, nr 94, s. 356-358.
 • Medium Husk, „Dziwy Życia” 1903, nr 40, s. 251.
 • Medium Husk (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 41, s. 267-268.
 • Medium Miller w Monachium, „Dziwy Życia” 1907, nr 112, s. 275-278.
 • Medium Miller w Paryżu, „Dziwy Życia” 1907, nr 110, s. 245-248.
 • Medium Miller w Paryżu (dokończenie), „Dziwy Życia” 1907, nr 111, s. 262-264.
 • Medium z Kołomyi (Galicja), „Dziwy Życia” 1905, nr 77, s. 86-87.
 • Medium z Kołomyi (Galicja). List p. Kornela Białobrzeskiego, „Dziwy Życia” 1905, nr 78, s. 104-106.
 • Medium z Kołomyi (Galicja). List p. Kornela Białobrzeskiego, „Dziwy Życia” 1905, nr 80, s. 133-135. Medium z Kołomyi (Galicja). List p. Kornela Białobrzeskiego (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 81, s. 148-150.
 • Mediumiczne rysunki pana Demoulin, „Dziwy Życia” 1906, nr 89, s. 275-277.
 • Mediumiczne rysunki pana Demoulin (dokończenie), „Dziwy Życia” 1906, nr 91, s. 303-304.
 • ’Mediumiczne zjawisko’. Obraz Jamesa Tisset’a, „Dziwy Życia” 1904, nr 43, s. 296.
 • Mediumista, Z tajemniczej dziedziny, „Dziwy Życia” 1907, nr 127, s. 148-151.
 • Mediumizm Duńczyka dr. A. Lemana, „Dziwy Życia” 1906, nr 88, s. 261-262.
 • Mediumizm intelektualny, „Hejnał” 1937, z. 5, s. 225-228.
 • Mediumizm muzykalny, „Dziwy Życia” 1903, nr 26, s. 26-27.
 • Mediumizm muzykalny (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 27, s. 39-40.
 • Mediumizm panny Chowres (There is no Death. Fl. Marryat), „Dziwy Życia” 1904, nr 53, s. 68-71.
 • Mediumizm panny Chowres (There is no Death. Fl. Marryat), „Dziwy Życia” 1904, nr 54, s. 88-89.
 • Mediumizm pana Chowres (There is no Death. Fl. Marryat) (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 55, s. 104-106.
 • Mediumizm pisma automatycznego w praktyce, „Dziwy Życia” 1905, nr 87, s. 242-245.
 • Mediumizm pisma automatycznego w praktyce, „Dziwy Życia” 1906, nr 89, s. 278-280.
 • Mediumizm pisma automatycznego w praktyce, „Dziwy Życia” 1906, nr 90, s. 297-299.
 • Mediumizm pisma automatycznego w praktyce, „Dziwy Życia” 1906, nr 91, s. 307-308.
 • Mediumizm pisma automatycznego w praktyce, „Dziwy Życia” 1906, nr 92, s. 324-326.
 • Mediumizm pisma automatycznego w praktyce, „Dziwy Życia” 1906, nr 93, s. 340-342.
 • Melusson Georges, Dlaczego jestem spirytystą, Warszawa 2010
 • Mesjanizm bez mesjanizmu, „Odrodzenie” 1923, z. 9, s. 21-23.
 • Metafizyka jest rozsmarowana po całej fizyce czyli: dyskusja o parapsychologii lub psychotronice, „Literatura” 1975, nr 5, s. 6-7.
 • Michorecki T.,  Jeszcze w sprawie różdżkarstwa, „Kuryer Metapsychiczny” 1931, nr 13 [dodatek do
 • Ilustrowanego Kuryera Codziennego 1931, nr 90 (31 III)]
 • Mickiewicz Adam, Związki człowieka z królestwem zwierząt i jestestw nieorganicznych. Słowo epoki.
 • (z wykładów paryskich Mickiewicza – lekcja X (19.III.1844), „Hejnał” 1939, z. 7, s. 466-475.
 • Między życiem a śmiercią, „Dziwy Życia” 1902, nr 13, s. 200-201.
 • Między życiem a śmiercią (dokończenie), „Dziwy Życia” 1902, nr 14, s. 215-216.
 • Międzynarodowy Kongres Badań Psychicznych, „Odrodzenie” 1927, z. 9, s. 30.
 • Międzynarodowy kongres esperantystów w Wiedniu, „Hejnał” 1934, z. 7, s. 215-218.
 • Międzynarodowy Kongres Metapsychiczny w Glasgow, „Hejnał” 1937, z. 11, s. 516-523.
 • Międzynarodowy kongres metapsychiczny w Warszawie, „Świat” 1923, nr 36, s. 13.
 • Międzynarodowy kongres metapsychiczny, „Kurier Warszawski” (wydanie wieczorne) 1923, nr 241, s. 5.
 • Miklaszewski, Umiarkowanie i wstrzemięźliwość drogą do zdrowia, szczęścia i długiego życia, „Odrodzenie” 1927, z. 7, s. 23-27.
 • Mikołejko Anna, Tradycja i nowe drogi wiary: obrazy religijności polskiej w latach 1918-1939, Warszawa 2001
 • Milburn Lucy Macdowell, The classic of spiritsm, New York 1922
 • Miller N. Robert, Metody wykrywania oraz pomiaru energii uzdrawiających, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 231-249.
 • Mirjam, Bliżej ku Bogu…, „Hejnał” 1934, z. 2, s. 34-39.
 • Mirjam, Rycerz bez skazy, „Hejnał” 1935, z. 6, s. 163-166.
 • Mirski Wiktor, Chrystus a cztery ewangelie, „Hejnał” 1931, z. 8, s. 226-230.
 • Mirski Wiktor, Kilka myśli na marginesie jego pobytu w Europie, „Hejnał” 1931, z. 11, s. 333-337.
 • Mirski Wiktor, Na pograniczu wiedzy ścisłej a spirytyzmu, „Hejnał” 1931, z. 7, s. 194-198.
 • Mirski Wiktor, O dwóch drogach, „Hejnał” 1931, z. 9, s. 258-261.
 • Mirski Wiktor, O nową syntezę Chrystusa, „Hejnał” 1931, z. 10, s. 302-305.
 • Mirski Wiktor, Theophrastus Paracelsus z Hohenheimu. Jego życie i dzieło, „Hejnał” 1932, z. 3, s. 53- 57.
 • Mirski Wiktor, Theophrastus Paracelsus. Jego życie, twórczość i ideologia, „Hejnał” 1932, z. 4, s. 75-82.
 • Mirski Wiktor, Theophrastus Paracelsus. Jego życie, twórczość i ideologia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1932, z. 4, s. 111-117.
 • Mirski Wiktor, Theophrastus Paracelsus. Jego życie, twórczość i ideologia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1932, z. 6, s. 142-145.
 • Mirski Wiktor, Theophrastus Paracelsus. Jego życie, twórczość i ideologia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1932, z. 7, s. 177-181.
 • Mirski Wiktor, Theophrastus Paracelsus. Jego życie, twórczość i ideologia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1932, z. 9, s. 229-233.
 • Mirski Wiktor, Theophrastus Paracelsus. Jego życie, twórczość i ideologia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1932, z. 10, s. 257-261.
 • Mirski Wiktor, Theophrastus Paracelsus. Jego życie, twórczość i ideologia (ciąg dalszy), „Hejnał” 1932, z. 11, s. 294-299.
 • Mirski Wiktor, Theophrastus Paracelsus. Jego życie, twórczość i ideologia (dokończenie), „Hejnał” 1932, z. 12, s. 315-324.
 • Miss Florence Cook. Medium W. Crookes’a, „Dziwy Życia” 1903, nr 27, s. 40.
 • Moczulski J.R., Złudzenie. Na marginesie ostatnich badań z dziedziny budowy materii, „Lotos” 1935, z. 4, s. 97-103.
 • Moszyński Antoni, Magia i spirytyzm w zarysie, Kraków 1876
 • Motycka Alina, Ideał Racjonalności. Szkice o filozoficznych rozdrożach nauki, Wrocław 1986
 • Motak D., Racjonalizacja nadprzyrodzonego, czyli o ofierze z intelektu, [w:] Nadprzyrodzone, Elżbieta Przybył (red.), Kraków 2003, s. 11-22.
 • Moyes Winifred, Uleczona przez ducha, „Hejnał” 1939, z. 4, s. 305-306.
 • Myers F.W.H., The daemon of Socrates, “Proceedings of the Society for Psychical Research” 1889, nr 1
 • Myers F.W.H., Human Personality and Its Survival of Bodily Death, [2 tomy], London 1903

N

 • S., List z ludu, „Odrodzenie” 1921, z. 4, s. 20.
 • Na przełomie. Słowa prawdy na drodze żywota, „Odrodzenie” 1927, z. 6, s. 6-11.
 • Nadnormalne czucie u koni, „Dziwy Życia” 1906, nr 93, s. 343-344.
 • Najświeższy portret prof. W. Crookes’a, „Dziwy Życia” 1903, nr 39, s. 233-234.
 • Nakielski Henryk, Psychotronika, „Przegląd Techniczny” 1974, nr 19, s. 13.
 • Nakielski Henryk, Zagadki telepatii, „Przegląd Techniczny” 1973, nr 16, s. 10.
 • Nauka św. Stanisława (Szczepanowskiego) (ciąg dalszy), „Światło Zagrobowe” 1869, nr 2, s. 31-32.
 • Nauka św. Stanisława (Szczepanowskiego) otrzymana przez pośrednictwo (medium) pani Malwiny G.   19 czerwca 1869, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 1, s. 14-16.
 • Nauka z zaświata. Zbiór komunikatów, otrzymanych przez medium Staintona Mosesa drogą automatycznego pisma, „Dziwy Życia” 1904, nr 45, s. 325-328.
 • Nauka z zaświata. Zbiór komunikatów, otrzymanych przez medium Staintona Mosesa drogą automatycznego pisma, „Dziwy Życia” 1904, nr 46, s. 337-340.
 • Nauka z zaświata. Zbiór komunikatów, otrzymanych przez medium Staintona Mosesa drogą automatycznego pisma, „Dziwy Życia” 1904, nr 48, s. 369-371.
 • Nauka z zaświata. Zbiór komunikatów, otrzymanych przez medium Staintona Mosesa drogą automatycznego pisma, „Dziwy Życia” 1904, nr 49, s. 1-3.
 • Nauka z zaświata. Zbiór komunikatów, otrzymanych przez medium Staintona Mosesa drogą automatycznego pisma, „Dziwy Życia” 1904, nr 51, s. 29-33.
 • Nauka z zaświata. Zbiór komunikatów, otrzymanych przez medium Staintona Mosesa drogą automatycznego pisma, „Dziwy Życia” 1904, nr 53, s. 61-63.
 • Nauka z zaświata. Zbiór komunikatów, otrzymanych przez medium Staintona Mosesa drogą automatycznego pisma, „Dziwy Życia” 1904, nr 55, s. 93-95.
 • Nawroczyński Kazimierz Jan, Czy spirytyzm właściwym jest tematem dla popularnych odczytów?, „Dziwy Życia” 1903, nr 41, s. 269-270.
 • Nawroczyński Kazimierz Jan, W obronie hipotezy spirytystycznej, „Dziwy Życia” 1903, nr 24, s. 376378.
 • Nick Georg Heinrich, Nadzwyczayne skutki zwierzęcego magnetyzmu, doświadczone na osobie płci żenskiey w Sztuttgardzie, Warszawa 1818
 • Niedoszłe małżeństwo, „Dziwy Życia” 1906, nr 91, s. 312-314.
 • Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, Alina Motycka i Wojciech Wrzosek (red.), Warszawa 2000
 • Nieuchwytna materia, „Dziwy Życia” 1902, nr 1, s. 4-5.
 • Niezwykłe zjawisko okultystyczne przy pełnym świetle – fenomenalne medium z Brazylii, „Odrodzenie” 1927, z. 8, s. 13-17.
 • Niezwykły Dar, „Hejnał” 1931, z. 4, s. 124-126.
 • Niezwykły dar jasnowidzenia w osobie p. Paunac, „Dziwy Życia” 1903, nr 27, s. 41-42.
 • Nitecki Marian (ks.), Jak żyjemy po śmierci. Karty z psychologii zagrobowej, Warszawa 1937
 • Nitecki Marian, Nowa mistyczna filozofia Bergsona i jej losy, Warszawa 1927
 • Nitecki Marian, Telepatia a mistyka. Tajemnicze władze psychiczne. Wybitne media: Alesio, Piper, Ossowiecki, Granice przyrodzone akcji, Warszawa 1929
 • Nitecki Marian, Zjawiska spirytystyczne w oświetleniu nauki i objawienia, Warszawa 1920
 • Nowa Atlantyda, „Odrodzenie” 1927, z. 2, s. 11-13.
 • Nowa Era (rewelacje), „Hejnał” 1930, z. 10, s. 279-284.
 • Nowa Era (rewelacje. Ciąg dalszy), „Hejnał” 1930, z. 11, s. 318-324.
 • Nowa faza zjawisk spontanicznych, „Dziwy Życia” 1907, nr 114, s. 305-308.
 • Nowa faza zjawisk spontanicznych (dokończenie), „Dziwy Życia” 1907, nr 115, s. 322-324.
 • Nowakowski Andrzej, Nowiny z tamtego świata, „Odrodzenie” 1929, z. 9, s. 16-17.
 • Nowe drogi badania duszy, „Kuryer Metapsychiczny” 1932, nr 51, s. 1. [dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego 1932, nr 352 (20 XII)]
 • Nowe odkrycie w dziedzinie psychologii, „Dziwy Życia” 1905, nr 83, s. 178.
 • Nowe medium, „Dziwy Życia” 1906, s. 107, s. 197-199. [O Stanisławie Tomczykównie] Nowe wydawnictwa, „Tygodnik Ilustrowany” 1930, nr 7, s. 126 [o tomie poezji: Maria Kossak- Pawlikowska, Profil białej damy]
 • Nowe wydawnictwo, „Odrodzenie” 1921, z. 1, s. 20.
 • Nowoczesny mistyk. Jesse Francis Shepard, „Dziwy Życia” 1903, nr 18, s. 281-283.
 • Nowoczesny mistyk. Jesse Francis Shepard (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 19, s. 291-293.
 • , Malarstwo medialne, „Hejnał” 1938, z. 10, s. 593-595.

 

O

 • [Ochorowicz z zaświata], Przeżycia ducha ludzkiego przy zrodzeniu i śmierci, „Odrodzenie” 1927, z. 6, s. 25-26.
 • O ciele astralnym. Komunikat otrzymany drogą automatycznego pisma, „Dziwy Życia” 1906, nr 90, s.294.
 • O formowaniu się minerałów i warunkach powstawania takowych na tle astralnym. Medium p. K.S. w Warszawie. Seans d. 2 marca 1906 r., „Dziwy Życia” 1906, nr 94, s. 352-353.
 • O litości, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 5, s. 78-80.
 • O miłosierdziu, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 4, s. 56-59.
 • O modlitwie, „Hejnał” 1931, z. 6, s. 161-164.
 • O pokój powszechny, „Hejnał” 1936, z. 12, s. 535-537.
 • O przenoszeniu woli na dystans przy pomocy materii astralnej. Komunikat ducha Stefana otrzymany drogą automat. pisma. Medium Panna K.S. w Warsz. Seans dnia 25 stycznia 1906 r., „Dziwy Życia” 1906, nr 91, s. 304-305.
 • O różnicy zgęszczenia materii astralnej i o wpływie takowej na rozwój form pochodnych. Medium p. K.S. w Warszawie. Seans dnia 10 lutego 1906 r. Komunikat pis. autom., „Dziwy Życia” 1906, nr 93, s. 336-337.
 • O samogłoskach w przyrodzie, pouczających człowieka [o] nieśmiertelności duszy, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 6, s. 82-87.
 • O tzw. wzajemnych, czy też obopólno-telepatycznych wypadkach, „Dziwy Życia” 1904, nr 51, s. 33-35.
 • O tworzeniu się obrazów negatywnych pod wpływem działania pewnych rodzajów pary (nowa teoria przyrodnicza), „Dziwy Życia” 1902, nr 4, s. 55-56.
 • O widmach, „Dziwy Życia” 1906, nr 90, s. 290-292.
 • O widmach, „Dziwy Życia” 1906, nr 92, s. 320-322.
 • O widmach (dokończenie), „Dziwy Życia” 1906, nr 93, s. 334-336.
 • O widzeniach, przeczuciach, snach wieszczych i symbolicznych, strachach i domach nawiedzonych etc. (Nadsyłane przez czytelników ‘Hejnału’), „Hejnał” 1930, z. 7-8, s. 236-237.
 • O widzeniach, przeczuciach, snach wieszczych i symbolicznych, strachach i domach nawiedzonych etc.
 • (Nadsyłane przez czytelników ‘Hejnału’), „Hejnał” 1930, z. 9, s. 268-270.
 • O widzeniach, przeczuciach, snach wieszczych i symbolicznych, strachach i domach nawiedzonych etc.
 • (Nadsyłane przez czytelników ‘Hejnału’), „Hejnał” 1930, z. 10, s. 292-294.
 • Objaśnienie o Trójcy Przenajświętszej stwierdzające spirytyzm trzecim objawieniem Bożym (Komunikacja Ducha świętego Stanisława), „Światło Zagrobowe” 1869, nr 4, s. 60-63.
 • Objawy jasnowidzenia w stanie magnetycznym, „Dziwy Życia” 1905, nr 78, s. 102-104.
 • Objawy jasnowidzenia w stanie magnetycznym (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 79, s. 118-120.
 • Obniski Marian, Synarchizm i komunizm (Korespondencja z Warszawy), „Odrodzenie” 1927, z. 6, s. 28-30.
 • Obrazy mediumistyczne Grużewskiego (z salonu Polskiej Sztuki Nowoczesnej), „Tygodnik Ilustrowany” 1921, nr 11, s. 174.
 • Obrona kobiet w rozmowie z duchami, „Czas” 1853, nr 264, s. 1.
 • Obsulewicz K. Beata, Prus Bolesław, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2., Lublin 2011, s. 424-427.
 • Ochorowicz Julian, O sugestii myślowej, Kraków 1937
 • Ochorowicz Julian, Pierwsze zasady psychologii i inne prace, Warszawa 1996
 • Ochorowicz Julian, Psychologia i medycyna, Warszawa 1916 (t. 1), 1917 (t. 2)
 • Ochorowicz Julian, Wiedza tajemna w Egipcie, Warszawa 1984
 • Ochorowicz Julian, Z dziennika psychologa, Warszawa 1876
 • Ochorowicz Julian, Zjawiska mediumiczne, t. I – V, Warszawa [1913-1914]
 • Od materii do ducha. Rezultaty dziesięcioletnich badań, „Dziwy Życia” 1904, nr 62, s. 205-208.
 • Od materii do ducha. Rezultaty dziesięcioletnich badań, „Dziwy Życia” 1904, nr 64, s. 238-239.
 • Od materii do ducha. Rezultaty dziesięcioletnich badań (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 65, s. 65, s. 255-256.
 • Od Redakcji, „Dziwy Życia” 1902, nr 6, s. 81.
 • Od redakcji, „Dziwy Życia” 1904, nr 54, s. 77.
 • Od redakcji, „Dziwy Życia” 1904, nr 63, s. 221.
 • Od redakcji, „Dziwy Życia” 1904, nr 64, s. 237.
 • Od redakcji, „Dziwy Życia” 1905, nr 86, s. 221.
 • Od Wydawnictwa, „Hejnał” 1929, z. 12, s. 380-382.
 • Odczyt dra Aleksandra Fabjana o spirytyzmie 9-go i 12 grudnia r.b., „Dziwy Życia” 1903, nr 40, s. 254256.
 • Odczyt p. Leona Denis miany w m. Liege w dniu 11 czerwca r.b. przy otwarciu spirytystycznego Kongresu, „Dziwy Życia” 1905, nr 79, s. 113-116.
 • Odczyt p. Leona Denis miany w m. Liege w dniu 11 czerwca r.b. przy otwarciu spirytystycznego Kongresu (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 80, s. 128-130.
 • Odfotografowane Widmo, „Dziwy Życia” 1902, nr 9, s. 139-140.
 • Odnajdywanie skarbów drogą mediumiczną, „Dziwy Życia” 1906, nr 107, s. 195-196.
 • Odpowiedzi na Ankiety Warsz. Tow. Psycho-Fizycznego, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 1, s. 31-41.
 • Odpowiedzi na Ankiety Warsz. Tow. Psycho-Fizycznego, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 2, s. 103-112.
 • Odpowiedzi redakcji. Jeżeli już człowiek żył kiedyś na Ziemi, dlaczego nie pamięta, względnie, dlaczego wszyscy nie pamiętają swych przeszłych wcieleń?, „Hejnał” 1932, z. 6, s. 163-164.
 • Odpowiedzi redakcji. O mediach piszących, „Hejnał” 1932, z. 7, s. 192-193.
 • Odpowiedź ks. Szramkowki, „Odrodzenie” 1922, z. 3, s. 28-29.
 • Odrodzenie Polski. Projekt założenia osady ogrodniczo-sadowniczej, „Odrodzenie” 1925, z. 10, s. 10-16.
 • Odrodzeniowiec, Krytyka ‘Odrodzenia’, „Odrodzenie” 1921, z. 10, s. 19-20.
 • Ogłupianie ubogich na duchu, „Odrodzenie” 1922, z. 4, s. 30-31.
 • Okołowicz Norbert, O wystawie obrazów malowana – medium p. Mariana Grużewskiego, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, s. 9-11.
 • Okołowicz Norbert, Wspomnienia z seansów z medium Frankiem Kluskim, Warszawa 1926
 • Okołowicz Norbert, Zachowanie się i zjawy zwierząt na seansach materializacyjnych, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 2, s. 76-83.
 • Okultyzm a nauka, „Lotos” 1936, z. 3, s. 94-95.
 • Oliphant Laurence, Siła dynasferyczna, „Dziwy Życia” 1907, nr 119, s. 19-20.
 • Olkusz Ksenia, Materializm kontra ezoteryka: drugie pokolenie pozytywistów wobec ‘spraw nie z tego świata’, Racibórz 2007
 • Opinie o seansach z medium Frankiem Kluskim, „Hejnał” 1938, z. 3, s. 150-151.
 • Opowieść E. Bławatskiej o szkodliwym działaniu hipnotyzmu, „Dziwy Życia” 1904, nr 57, s. 134-137. Opowieść E. Bławatskiej o szkodliwym działaniu hipnotyzmu (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 58, s. 147-148.
 • Ordyński A., Sny, „Dziwy Życia” 1907, nr 116, s. 334-336.
 • [Ordyński A.], Syberyjscy szamani, „Dziwy Życia” 1905, nr 66, s. 279-281.
 • [Ordyński A.], Syberyjscy Szamani, „Dziwy Życia” 1905, nr 68, s. 306-308.
 • Ordyński A., Syberyjscy Szamani (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 70, s. 340-341.
 • Orne T. Martin, Implikacje definicji terminu ‘hipnoza’ dla badań i praktyki, [w:] Współczesne koncepcje w badaniach nad hipnozą, Jerzy Siuta (red.), Warszawa 1998
 • , Alkohol i tytoń a rozwój duchowy, „Odrodzenie” 1928, z. 8, s. 20-22.
 • , Julian Ochorowicz (w dziesięciolecie jego zgonu), „Odrodzenie” 1927, z. 5, s. 3-4.
 • , O lepszą ‘świecę zaduszną’, „Hejnał” 1931, z. 11, s. 331-332.
 • , Siły mediumiczne, „Odrodzenie” 1928, z. 2, s. 18-20.
 • , Wrogowie jasnowidzenia, „Odrodzenie” 1928, z. 3, s. 15-17.
 • , Zejdź jutrznio jasna! Na podstawie komunikatu z górnych sfer duchowych, „Odrodzenie” 1927, z.  12, s. 2-4.
 • Oryginalne tancerki: Magdalena G. i Isadora Duncan, „Dziwy Życia” 1904, nr 60, s. 179-181.
 • Osady chrześcijańskie, „Odrodzenie” 1926, z. 4, s. 4-6.
 • Oskragiełło M., Tajemnicza Teozofia, „Dziwy Życia” 1902, nr 16, s. 243-245.
 • Ossowiecki Stefan, Świat mego ducha i wizje przyszłości, Warszawa 1933
 • Ostatnie wydarzenia w Hiszpanii w świetle wyjaśnień z Górnych Sfer Duchowych, „Hejnał” 1931, z. 6, s. 173-178.
 • Owen Dale Robert, Dziwne Zjawisko, „Dziwy Życia” 1904, nr 57, s. 132-134.
 • Owen [Dale] Robert, Dziwne zjawiska w zamku Ramherst w hrabstwie Kent w Anglii, „Dziwy Życia” 1907, nr 113, s. 291-294.

P

 • A., Od Ligi Narodów do Konfederacji Stanów Europy, „Odrodzenie” 1925, z. 1, s. 16-19.
 • G. Pamporow, Braterski Odzew Bułgara do Polski (Przemówienie wygłoszone w pierwszym dniu I-go Ogólnopolskiego Zjazdu Ezoteryków i Metapsychików), „Hejnał” 1937, z. 1, s. 13-15.
 • G. Pamporow, Bułgaria jako duchowe ognisko w przeszłości i obecnie (Odczyt wygłoszony w pierwszym dniu Ogólno-Polskiego Zjazdu Ezoteryków i Metapsychików w Poznaniu), „Hejnał” 1937, z. 2, s. 70-74.
 • G. Pamporow, Pierwsze wrażenia z Polski, „Hejnał” 1937, z. 3, s. 127-129.
 • 'Rebus’ o seansach naszego medium Janka G. w Moskwie. Sprawozdanie p. A. Dawydowa sekretarza tychże seansów, „Dziwy Życia” 1905, nr 71, s. 357-360.
 • S. i G.P., Doświadczenia magnetyczne, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924/1925, nr 4, s. 245-247.
 • S., Kronika Zagraniczna, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 84-85.
 • S., Kronika Zagraniczna, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 11-12, s. 166-167.
 • S., Międzynarodowy Kongres Spirytystyczny w Paryżu, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924/1925, nr 4, s. 263-264.
 • S., Nekrologia. Gabriel Delanne, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 91-92.
 • S., Nowy dyrektor Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego w Paryżu, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924/1925, nr 4, s. 264-265.
 • S., Ruch Metapsychiczny w Polsce, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 51-53.
 • S., Wykrycie oszustwa J. Guzika, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 3, s. 172.
 • P[ilchowa] Agni[eszka], Formowanie się naszych losów a klisze astralne, „Hejnał” 1931, z. 12, s. 357361.
 • P[ilchowa] Agni[eszka], Klisze astralne i symboliczne obrazy najbliższej przyszłości, „Hejnał” 1931, z. 7, s. 207-211.
 • P[ilchowa] Agni[eszka], W święto tych, co odeszli, „Hejnał” 1931, z. 11, s. 329-331.
 • Paczkowski Andrzej, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980
 • Paleski Zbigniew, Psychologiczne mechanizmy wiary w sny ‘prorocze’, „Psychologia Wychowawcza” 1970, nr 4, s. 523-527.
 • Pater Wanda, Na przełomie, „Odrodzenie” 1926, z. 2, s. 2-3.
 • Pawluczuk Włodzimierz, Doświadczenia mistyczne w interpretacji socjologii
 • fenomenologicznej, [w:] Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 10-lecia istnienia
 • Instytutu Religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 listopada 1984, Jacek Majchrowski (red.), Kraków 1987, s. 149-156.
 • Personality survives death. Messages from Sir William Barrett. Edited by his Wife, London – New York – Toronto [1937]
 • Perty M., Dowody istnienia świata duchowego, do którego wstępujemy po śmierci, Warszawa [1910?] Perty M., Osobliwości świata widzialnego i niewidzialnego, Kraków 1910
 • Petrowo-Sołowowo Mich., Objaw mediumiczny na obstalunek (z praktyki seansowej), „Dziwy Życia” 1902, nr 2, s. 7-9.
 • Philippe, lyoński czarodziej, „Dziwy Życia” 1905, nr 66, s. 282-283.
 • Piąty Międzynarodowy Kongres Spirytystyczny w Barcelonie, „Hejnał” 1934, z. 11, s. 348-349.
 • Pierwsze medium i pierwsze objawy mediumiczne, „Dziwy Życia” 1906, nr 89, s. 277-278.
 • Pierwsze próby hipnotycznych doświadczeń, przed laty, „Dziwy Życia” 1904, nr 61, s. 193-195.
 • Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Ezoteryków i Metapsychików w Poznaniu, „Hejnał” 1937, z. 1, s. 6-8.
 • Pierwszy Polski Zjazd Ezoteryczny, „Lotos” 1937, z. 1, s. 1-7.
 • Pierwszy seans z nowym medium redakcji Józefą M., „Dziwy Życia” 1904, nr 49, s. 5-7.
 • Pierwszy seans z nowym medium redakcji Józefą M. (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 50, s. 15- 18.
 • Pierwszy Wszechrosyjski Zjazd Spirytualistów, „Dziwy Życia” 1906, nr 109, s. 228-230.
 • Pikulski Zygmunt, Obietnice parapsychologii, Lublin 1986
 • Pilarczyk Mirosława, Tajemnice parapsychologii. Zestawienie bibliograficzne za lata 19701980 w wyborze, Zielona Góra 1982
 • Pilch Jan, Od redakcji, „Hejnał” 1934, z. 1, s. 1-3.
 • Pilchowa Agnieszka, A stepy płoną, „Hejnał” 1936, z. 6, s. 261-264.
 • Pilchowa Agnieszka, Alkohol, „Hejnał” 1935, z. 1, s. 21-25.
 • Pilchowa Agnieszka, Bóg i jego dzieci, „Hejnał” 1934, z. 6, s. 162-166.
 • Pilchowa Agnieszka, Cud w Kanie Galilejskiej, „Hejnał” 1935, z. 1, s. 2-5.
 • Pilchowa Agnieszka, Człowiek przyszłości, „Hejnał” 1935, z. 1, s. 13-15.
 • Pilchowa Agnieszka, Człowiek przyszłości, „Hejnał” 1935, z. 2, s. 49-52.
 • Pilchowa Agnieszka, Czy będzie wojna?, „Hejnał” 1934, z. 1, s. 31-32.
 • Pilchowa Agnieszka, Czy będzie wojna?, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 537-548.
 • Pilchowa Agnieszka, Drugie życie, „Hejnał” 1938, z. 6, s. 350-352.
 • Pilchowa Agnieszka, Duch i materia, „Hejnał” 1936, z. 7, s. 278-283.
 • Pilchowa Agnieszka, Dzieło odkupienia, „Hejnał” 1938, z. 5, s. 258-264.
 • Pilchowa Agnieszka, Dziewczynka pamiętająca swoje poprzednie życie, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 627630.
 • Pilchowa Agnieszka, Ewangeliczne metody leczenia, „Hejnał” 1938, z. 1, s. 40-46.
 • Pilchowa Agnieszka, Ewangeliczne metody leczenia, „Hejnał” 1938, z. 2, s. 100-104.
 • Pilchowa Agnieszka, Ewangeliczne metody leczenia, „Hejnał” 1938, z. 3, s. 171-173.
 • Pilchowa Agnieszka, Ewangeliczne metody leczenia, „Hejnał” 1938, z. 4, s. 245.
 • Pilchowa Agnieszka, Ewangeliczne metody leczenia, „Hejnał” 1938, z. 8, s. 498-501.
 • Pilchowa Agnieszka, Ewangeliczne metody leczenia, „Hejnał” 1938, z. 9, s. 559-564.
 • Pilchowa Agnieszka, Ewangeliczne metody leczenia, „Hejnał” 1938, z. 10, s. 618-620.
 • Pilchowa Agnieszka, Ewangeliczne metody leczenia, „Hejnał” 1938, z. 11, s. 752-756.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli (ciąg dalszy), „Hejnał” 1936, z. 4, s. 139-145.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał: miesięcznik wiedzy duchowej” 1939, z. 3, s. 192-195.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1936, z. 1, s. 11-17.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1936, z. 10, s. 430-436.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1936, z. 11, s. 474-376.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1936, z. 2, s. 57-64.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1936, z. 3, s. 89-96.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1936, z. 5, s. 196-201.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1936, z. 6, s. 235-239.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1936, z. 7, s. 293-297.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1936, z. 8, s. 339-344.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1937, z. 1, s. 32-40.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1937, z. 2, s. 75-81.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1937, z. 4, s. 155-157.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli, „Hejnał” 1937, z. 5, s. 222-225.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli?, „Hejnał” 1937, z. 10, s. 454-459.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli?, „Hejnał” 1937, z. 11, s. 500-506.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli?, „Hejnał” 1937, z. 8, s. 355-362.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli?, „Hejnał” 1937, z. 9, s. 413-419.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli?, „Hejnał” 1938, z. 1, s. 21-23.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli?, „Hejnał” 1938, z. 10, s. 607-611.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli?, „Hejnał” 1938, z. 2, s. 74-76.
 • Pilchowa Agnieszka, Gdzie są umarli?, „Hejnał” 1938, z. 3, s. 152-156.
 • Pilchowa Agnieszka, Jak powstał nasz wszechświat?, „Hejnał” 1934, z. 8, s. 232-235.
 • Pilchowa Agnieszka, Jak pracują umarli, „Hejnał” 1937, z. 12, s. 550-555.
 • Pilchowa Agnieszka, Jasnowidzenie, „Hejnał” 1935, z. 3, s. 74-77.
 • Pilchowa Agnieszka, Jeszcze echa Zjazdu, „Hejnał” 1938, z. 1, s. 49-51.
 • Pilchowa Agnieszka, Król-Duch, „Hejnał” 1935, z. 7, s. 195-204.
 • Pilchowa Agnieszka, Lekarz z zaświata w szpitalu, „Hejnał” 1934, z. 3, s. 84-85.
 • Pilchowa Agnieszka, Medialność pani Zofii, „Hejnał” 1934, z. 9, s. 276-278.
 • Pilchowa Agnieszka, Niewidzialne tło Zjazdu Poznańskiego, „Hejnał” 1937, z. 2, s. 54-58.
 • Pilchowa Agnieszka, Nowocześni pionierzy ludzkości, „Hejnał” 1934, z. 11, s. 325-328.
 • Pilchowa Agnieszka, Obrazek z dni ostatnich, „Hejnał” 1936, z. 7, s. 298-301.
 • Pilchowa Agnieszka, Po Jego odejściu, „Hejnał” 1935, z. 6, s. 169-171.
 • Pilchowa Agnieszka, Rzut oka na rok 1935 (Przyczynek do ‘Spojrzenia w Przyszłość’), „Hejnał” 1935, z. 3, s. 88-89.
 • Pilchowa Agnieszka, Słowacki – pielgrzym gwiezdnych szlaków, „Hejnał” 1935, z. 5, s. 151-153.
 • Pilchowa Agnieszka, Słowacki – Piłsudski, „Hejnał” 1935, z. 6, s. 178-180.
 • Pilchowa Agnieszka, Szczepionki lecznicze, „Hejnał” 1936, z. 1, s. 35-37.
 • Pilchowa Agnieszka, Święta Bożego Narodzenia w zaświecie, „Hejnał” 1938, z. 2, s. 66-68.
 • Pilchowa Agnieszka, Udział Najświętszej Marii Panny w dziele odkupienia świata, „Hejnał” 1936, z. 9, s. 370-377.
 • Pilchowa Agnieszka, W pomruku wojny, „Hejnał” 1938, z. 11, s. 677-684.
 • Pilchowa Agnieszka, W zamęcie, „Hejnał” 1935, z. 11, s. 342-347.
 • Pilchowa Agnieszka, Z dziedziny chorób psychicznych, „Hejnał” 1938, z. 7, s. 435-440.
 • Pilchowa Agnieszka, Z dziejów upadku ducha, „Hejnał” 1936, z. 8, s. 322-332.
 • Pilchowa Agnieszka, Życie na Ziemi i w zaświecie, czyli wędrówka dusz, Katowice 1926
 • Plater-Zyberek A., Spotkania z Ossowieckim, „Tygodnik Demokratyczny” 1972, nr 16-18, odc. 10-12.
 • Platon, Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon. Uczta, przełożył Władysław Witwicki, Kraków 2007
 • Ples Z., Psychologia a bezdroża irracjonalizmu, Podkowa Leśna 2006
 • Płeć potomstwa i hipnotyczna sugestia, „Dziwy Życia” 1906, nr 95, s. 5-7.
 • Płonka-Syroka Bożena, Mesmeryzm: od astrologii do bioenergoterapii, Wrocław 1994
 • Pobański Jan, Do redakcji, „Hejnał” 1938, z. 1, s. 3-5.
 • Pocałunek z zaświatów, „Hejnał” 1938, z. 5, s. 299-302.
 • Podmore Frank, Apparitions and thought-transference: an examination of the evidence for telepathy, London 1894
 • Podmore Frank, Mesmerism and Christian Science. A short story of mental healing, Philadelphia [b.r.w.]
 • Podmore Frank, Modern spiritualism. A history and a criticism, t. 1-2, London 1902-1903
 • Podmore Frank, Studies in psychical research, London 1897
 • Podmore Frank, The naturalisation of the supernatural, New York – London 1908
 • Podmore Frank, The Newer Spiritualism, New York 1911
 • Podstawy naukowe jarstwa, „Odrodzenie” 1927, z. 9, s. 26-28.
 • Podżorski A., Człowiek i świat w świetle wiedzy tajemnej, „Odrodzenie” 1921, z. 3, s. 7-8.
 • Podżorski A., Człowiek i świat w świetle wiedzy tajemnej, „Odrodzenie” 1921, z. 5, s. 15-16.
 • Podżorski A., Człowiek i świat w świetle wiedzy tajemnej, „Odrodzenie” 1922, z. 12, s. 2-4.
 • Podżorski A., Człowiek i świat w świetle wiedzy tajemnej, „Odrodzenie” 1922, z. 1, s. 9-12.
 • Podżorski A., Mózg i myślenie, „Odrodzenie” 1921, z. 1, s. 13-14.
 • Podżorski A., Mroki nad światem, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 9, s. 260-263.
 • Podżorski A., Prawda o Guziku, „Odrodzenie” 1922, z. 12, s. 13-14.
 • Pokłosie Jubileuszowego Kongresu Esperanta w Warszawie, „Hejnał” 1937, z. 9, s. 421-422.
 • ‘Spirytyzm’ czy ‘mediumizm’, „Dziwy Życia” 1903, nr 26, s. 27-30.
 • Polończyk E., Dalsza dyskusja na temat: Cel i zadania okultyzmu w Polsce, “Odrodzenie” 1921, z. 9, s. 13-14.
 • Polończyk E., Synteza przyszłości, “Hejnał” 1929, z. 2, s. 42-48.
 • Polończyk E., Uwagi dotyczące art.  ‘Cel i zadania okultyzmu w Polsce’, „Odrodzenie” 1921, z. 7, s. 18-19.
 • Polończyk E., Wizje przyszłości Tołstoja, „Odrodzenie” 1921, z. 7, s. 6-8.
 • Polska prasa krajowa o ‘Odrodzeniu’ i odrodzeńcach, „Odrodzenie” 1926, z. 11, s. 9-13.
 • Polskie Towarzystwo Parapsychologiczne w Warszawie, „Lotos” 1938, z. 7-8, s. 263.
 • Pomoc lekarska, „Odrodzenie” 1922, z. 12, s. 15-16.
 • Ponsardin Mickael, Zrozumieć spirytyzm, Warszawa 2012
 • Poselstwo godowe z górnych sfer ducha, „Hejnał” 1930, z. 12, s. 338-342.
 • Posiedzenia z medium panią d’Esperance w m. Chrystjanji, „Dziwy Życia” 1902, nr 1, s. 12-14.
 • Posiedzenia z medium panią d’Esperance w m. Chrystjanji (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 2, s. 9-11.
 • Posiedzenia z medium panią d’Esperance w m. Chrystjanji (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 3, s. 40-42.
 • Posiedzenia z medium panią d’Esperance w m. Chrystjanji (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 4, s. 53-54.
 • Posiedzenia z medium panią d’Esperance w m. Chrystjanji (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 5, s. 72-75.
 • Pośmiertne wspomnienie, „Dziwy Życia” 1905, nr 73, s. 28. [Henryk hr. Stecki]
 • Potęga złych myśli, „Odrodzenie” 1922, z. 11, s. 3-7.
 • Poza granicami ziemskiego żywota (opowieść), „Dziwy Życia” 1904, nr 58, s. 148-150.
 • Poza granicami ziemskiego żywota (dokończenie). Opowieść, „Dziwy Życia” 1904, nr 59, s. 160-161.
 • Pozagrobowy komunikat ducha 'Marii’ otrzymany drogą mediumiczno-automatycznego pisma 19 sierpnia 1899 roku (z rosyjskiego), „Dziwy Życia” 1905, nr 69, s. 328-330.
 • Pozagrobowy komunikat ducha 'Marii’ otrzymany drogą mediumiczno-automatycznego pisma 19 sierpnia 1899 roku (z rosyjskiego), „Dziwy Życia” 1905, nr 70, s. 342-344.
 • Pozagrobowy komunikat ducha 'Marii’ otrzymany drogą mediumiczno-automatycznego pisma 19 sierpnia 1899 roku (z rosyjskiego), „Dziwy Życia” 1905, nr 71, s. 362-364.
 • Pozagrobowy komunikat ducha 'Marii’ otrzymany drogą mediumiczno-automatycznego pisma 19 sierpnia 1899 roku (z rosyjskiego), „Dziwy Życia” 1905, nr 72, s. 10-12.
 • Pozagrobowy komunikat ducha 'Marii’ otrzymany drogą mediumiczno-automatycznego pisma 19 sierpnia 1899 roku (z rosyjskiego) (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 73, s. 22-25.
 • Pozgonna troska o dochowanie tajemnicy spowiedzi, „Dziwy Życia” 1904, nr 56, s. 120-121.
 • Pracownia profesora J.K.F. Zollnera, „Dziwy Życia” 1905, nr 81, s. 148.
 • Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976
 • Preus R., Czupryńska A., Perz P., Słownik Parapsychologiczny, Warszawa 1993
 • Prevoz Zbigniew, Elektryczna zjawa w laboratorium amerykańskim, „Hejnał” 1934, z. 9, s. 265.
 • Prevoz Zbigniew, Inspirowani malarze, „Hejnał” 1934, z. 8, s. 239-241.
 • Prevoz Zbigniew, Sny i przeczucia Słowackiego, „Hejnał” 1934, z. 5, s. 178-180.
 • Prevoz Zbigniew, Stoliki wirujące w dawnym Rzymie, „Hejnał” 1934, z. 7, s. 214-215.
 • Price Harry, Katakumby rzymskie pod mikroskopem jasnowidza, „Hejnał” 1932, z. 6, s.158-160.
 • Prima Antonina, Jasnowidząca w oświetleniu jasnowidzącej, „Hejnał” 1936, z. 6, s. 229-230.
 • Prima Edward, O masonerii, „Hejnał” 1937, z. 3, s. 120-123.
 • Prima Edward, Portrety reinkarnacyjne a zagadnienie twórczości, „Hejnał” 1937, z. 1, s. 21-25.
 • Prima Edward, Przegląd metapsychiczny. Z działalności towarzystw metapsychicznych w Warszawie.
 • „Lotos” 1937, z. 3, s. 98-100.
 • Prima Edward, Święto Zmarłych w Warszawie. Refleksje, „Hejnał” 1936, z. 12, s. 533-534.
 • Prima Edward, Z działalności Tow. Metapsychicznych w Warszawie, „Hejnał” 1936, z. 12, s. 545-548. Prima Edward, Z działalności Tow. Metapsychologicznych w Warszawie, „Hejnał” 1936, z. 11, s. 501504.
 • Prima Edward, Znowu głos zza świata, „Hejnał” 1937, z. 5, s. 203-206.
 • Proces jasnowidzących i panowie uczeni, „Dziwy Życia” 1907, nr 123, s. 90-92.
 • dr Hans Driesch wobec spirytyzmu, „Hejnał” 1929, z. 2, s. 62-63.
 • Mikołaj Wagner, „Dziwy Życia” 1907, nr 122, s. 65.
 • S., Esperanto a walka z alkoholizmem, „Hejnał” 1938, z. 3, s. 182-184.
 • Prokopiuk Jerzy, G. Jung, czyli gnoza XX wieku, [w:] Jung Gustav Carl, Archetypy i symbole.
 • Pisma wybrane, Warszawa 1993, s. 5-57.
 • Prokopiuk Jerzy, Okultyzm a parapsychologia, „Argumenty” 1980, nr 18, s. 8-9, 12.
 • Prokopiuk Jerzy, Sny umierających, „Argumenty” 1971, nr 12, s. 7.
 • Prośba poległych na wojnie, „Hejnał” 1934, z. 2, s. 55-56.
 • Protokół eksperymentów dokonanych w d. 10 maja 1923 w Warszawskim Tow. Psycho-Fizycznym przez p. Romano, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 1, s. 23-24.
 • Protokół I Walnego Zjazdu ‘Bractwa Odrodzenia Narodowego’, „Odrodzenie” 1925, z. 9, s. 2-7.
 • Protokół seansu mediumicznego, urządzonego przez Warsz. T-wo psycho-Fizyczne dnia 21 czerwca 1923 r. w mieszkaniu d-ra Knappe przy ul. Hożej 37, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 1, s. 20-22.
 • Protokół zebrania doświadczalnego z udziałem pana Lo-Kittay’a w Warszawskim Towarzystwie Psychofizycznym z dnia 11 listopada 1925 r., „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 27-33.
 • Prudhom J.J., Gdzie są umarli? Bez łez, „Hejnał” 1938, z. 4, s. 206-215.
 • Prudhom J.J., To mi przypomina, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 595-597.
 • Prudhomme Sully, Dziecię – Poetka, „Dziwy Życia” 1903, nr 17, s. 269-271.
 • Prus Bolesław, Kroniki tygodniowe, t. XIV, Warszawa 1864
 • Prus Bolesław, Kroniki tygodniowe, t. XX, Warszawa 1870
 • Prus Bolesław, Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (Kronika Tygodniowa), „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 7, s. 130-131 [O mistykach i życiu po śmierci w zestawieniu z poglądami metapsychików: Olivera Lodge’a i Gustave Geley’a]
 • Prus Bolesław, Listy, Warszawa 1959
 • Przeciw kupczeniu mediumizmem leczniczym , „Odrodzenie” 1924, z. 6-7, s. 24-25.
 • Przeczuwające zwierzęta i złowróżbne ptaki, „Dziwy Życia” 1905, nr 69, s. 325-328. Przenoszenie siły życiowej może ocalić umierających. Komunikat z Kongresu Psychologii Doświadczalnej z 24 czerwca 1923 r., „Odrodzenie” 1923, z. 1, s. 22-24.
 • Przewóska Czesława Maria, Polska i jej twierdze bytu: skład zasad narodowej samowiedzy twórczej, Katowice 1923
 • Przybyszewski Stanisław, Moi współcześni, “Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 36, s. 598. [O mediumizmie w Niemczech]
 • Przyjemski Feliks, Poeta słowa. W 90 rocznicę śmierci, „Lotos” 1939, z. 5, s. 141-144.
 • Przyjemski Feliks, Polska myśl transcendentna, „Lotos” 1939, z. 3, s. 65-67.
 • Przykłady niezwykłych fotografii psychicznych, „Hejnał” 1938, z. 12, s. 738-740.
 • Psychometria, „Dziwy Życia” 1905, nr 77, s. 82-83.
 • Publiczne seanse z materializacją w San Francisco, „Dziwy Życia” 1907, nr 126, s. 137-139.
 • Puthoff E. Harold, Targ Russell, A perceptual channel for information transfer over kilometer distances: historical perspective and recent research, [w:] Mind at Large. Institute of Electrical and Electronics Engineers Symposia on the Nature of Extrasensory Perception, Charles T. Tart, Harold E. Puthoff, Russell Targ (red.), Charlottesville 2002, s. 13-69.

R

 • Alfred Russel Wallace, „Dziwy Życia” 1903, nr 26, s. 23-25.
 • Cud w kościele św. Andrzeja na wyspie w mieście Reunion, „Dziwy Życia” 1902, nr 4, s. 57-59.
 • William Crookes, „Dziwy Życia” 1903, nr 26, s. 30.
 • Wzrok bez oczu, „Dziwy Życia” 1903, nr 26, s. 23-25.
 • C., Atomy duchowe, „Hejnał” 1934, z. 11, s. 330-333.
 • T., Jan Guzik (wspomnienie pośmiertne), „Hejnał” 1936, z. 10, s. 437-441.
 • T., Józef Maria Hoene-Wroński, „Hejnał” 1936, z. 7, s. 286-290.
 • R…, Cmentarz, „Odrodzenie” 1928, z. 4, s. 25.
 • Rabdomancja, „Dziwy Życia” 1902, nr 1, s. 9-10.
 • Rabski Władysław, Kartki ulotne. Po Kongresie metapsychicznym, „Kurier Warszawski” (wyd. wieczorne) 1923, nr 246, s. 4-5.
 • Racjonalizm i irracjonalizm w nauce i życiu społecznym, Mieczysław Subotowicz, Grzegorz Nowak, Maciej Kociuba (red.), Lublin 1994
 • Radium i samorództwo, „Dziwy Życia” 1906, nr 89, s. 272-273.
 • Radwan Pragłowski K., Różdżka czarodziejska, Lwów 1922
 • Rattner Bernard, Zagadnienia siły nadziemskiej i życia zagrobowego, Lwów 1936
 • Rawicz Helena, Potęga duchów. Rewelacje spirytystyczne, Kraków
 • Reb., Chłop Hipnotyzer, „Dziwy Życia” 1903, nr 17, s. 266-269.
 • Reichel Willy, Medium Miller, „Dziwy Życia” 1905, nr 73, s. 17-20.
 • Reinkarnacja a Kościół, „Odrodzenie” 1928, z. 11, s. 23-24.
 • Rejdak Zdenek, Psychotronika: jej aktualny stan, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 7-18.
 • Renisz Teodozy, Kto to był?, „Hejnał” 1935, z. 5, s. 146-151.
 • Renisz Teodozy, Neofobia a jasnowidzenie, „Hejnał” 1936, z. 1, s. 24-26.
 • Renisz Teodozy, Sprawdzona przepowiednia, „Hejnał” 1936, z. 2, s. 73-75.
 • Rerich Mikołaj, Ślady myśli, „Lotos” 1937, z. 9, s. 269-271.
 • Reul Wł., Duchy opiekuńcze, „Hejnał” 1931, z. 3, s. 89-92.
 • Rewelacje otrzymane z Górnych Sfer Duchowych, „Hejnał” 1929, z. 6, s. 182-184.
 • Rewelacje otrzymane ze sfer duchowych, „Hejnał” 1929, z. 2, s. 56-61.
 • Rewelacje z Górnych Sfer Duchowych podane przez A.P., „Hejnał” 1929, z. 9, s. 281-285.
 • Rewelacje z Górnych Sfer Duchowych podane przez ks. Zbyszka za pośrednictwem A.P., „Hejnał” 1929, z. 10, s. 309-313.
 • Rewelacje ze Sfer Duchowych podane przez ks. Zbyszka za pośrednictwem A.P., „Hejnał” 1929, z. 8, s. 246-252.
 • Rhine Joseph Banks, Pratt J.G., Parapsychology: frontier science of the mind, Springfield (Illinois) 1957
 • Richard Paweł, Synowie niebios, „Hejnał” 1932, z. 3, s. 49-50.
 • Richet Charles, Wiedza metapsychiczna, Katowice 1926
 • Rogalski Leon, Świat Duchów czyli sny przeczucia i widzenia, serie 1-2, Warszawa 1869
 • Rola dziejowa Marszałka Piłsudskiego, „Hejnał” 1931, z. 5, s. 141-144.
 • [Rolle Michał], Pośmiertne peregrynacje pani wojewodziny Kijowskiej, „Dziwy Życia” 1905, nr 74, s. 41-44.
 • [Rolle Michał], Pośmiertne peregrynacje pani wojewodziny Kijowskiej, „Dziwy Życia” 1905, nr 75, s. 58-59.
 • Rolle Michał, Pośmiertne peregrynacje pani wojewodziny Kijowskiej (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 76, s. 70-72.
 • Rosa duszy, „Hejnał”1929, z. 1, s. 29-32.
 • Rosińska Zofia, Freud, Warszawa 2002
 • Rosińska Zofia, Jung, Warszawa 1982
 • Rosiński W., Łączność magnetyczna we wszechświecie a homeopatia, „Hejnał” 1931, z. 9, s. 267-270.
 • Rowiński Aleksander, Seans, „Kultura” 1977, nr 51, s. 10.
 • Rozmaitości, „Dziwy Życia” 1904, nr 58, s. 155-156. [dośw. de Rochas Alberta]
 • Rozmowy z duchami. Obłęd spirytystyczny w Anglii, „Nowiny Codzienne” 1934, nr 265, s. 5.
 • Rozwody i wolna miłość, „Odrodzenie” 1922, z. 1, s. 26-31.
 • Rozwody i wolna miłość, „Odrodzenie” 1922, z. 12, s. 11-13.
 • Russel Edward, Pola życia, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 19-36.
 • Ryzl Milan, Cuda biblijne z punktu widzenia parapsychologii, Wrocław 1996
 • Ryzl Milan, Hipnoza. Eksperymentalny dowód widzenia pozazmysłowego, Wrocław 2006
 • Ryzl Milan, Parapsychologia: fakty i mity, Wrocław 1993
 • Ryzl Milan, Telepatia i jasnowidzenie, Wrocław 1993
 • Rzeczywistość czy przywidzenie?, „Dziwy Życia” 1904, nr 49, s. 7-9.
 • Rzeczywistość czy przywidzenie? (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 50, s. 18-20.
 • Rzewuski Stefan, Kryptestezja istotna i pozorna, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 3-9.
 • Rzewuski Stefan, Odpowiedź autorowi artykułu ‘Astrologia w świetle najnowszej fizyki a metapsychika’, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 17-18, s. 15-18.
 • Rzewuski Stefan, Sprawozdanie z doświadczeń rachmistrza p. S. Finkelsteina w Warszawskim Towarzystwie Psycho-Fizycznym w dniu 8-go marca 1926 roku, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 11-12, s. 132-136.
 • Rzewuski Stefan, Sprawozdanie z działalności Warsz. T-wa Psycho-Fizycznego. Za czas od 12-XII 1923 do 10-IV 1925, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924/1925, nr 4, s. 244-245.
 • Rzewuski Stefan, Wróżbiarstwo a metapsychika (Odczyt wygłoszony w Warsz. Tow. Psycho-Fizycznym w lutym 1924 r.), „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 11-12, s. 101-121.

 

S

 • R., Esperanto, „Hejnał” 1932, z. 3, s. 68-69.
 • S., Kwiaty z zaświata, „Hejnał” 1934, z. 4, s. 123-125.
 • S., Moje przeżycia duchowe po przeczytaniu ‘Zmory’, „Hejnał” 1932, z. 1, s. 24-25.
 • T., Dziwny komunikat osiągnięty za pomocą automatycznego pisma, „Dziwy Życia” 1905, nr 86, s. 225-227.
 • W., Z pamiętnika spirytystki (niby nowela), „Dziwy Życia” 1902, nr 15, s. 236-238.
 • W., Z pamiętnika spirytystki (niby nowela) (dokończenie), „Dziwy Życia” 1902, nr 16, s. 251-253.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, “Dziwy Życia” 1903, nr 32, s. 116-117.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, “Dziwy Życia” 1903, nr 33, s. 134-136.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, “Dziwy Życia” 1903, nr 35, s. 164-166.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, “Dziwy Życia” 1903, nr 36, s. 179-181. Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1903, nr 37, s. 195-197.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia”, 1903, nr 39, s. 228-230.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia”, 1903, nr 40, s. 247-249.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia”, 1903, nr 41, s. 262-264.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia”, 1904, nr 42, s. 276-278.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia”, 1904, nr 44, s. 306-308.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1904, nr 45, s. 328-331. Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1904, nr 47, s. 353-356.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1904, nr 50, s. 13-15.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1904, nr 52, s. 45-47.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1904, nr 54, s. 78-79.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1904, nr 57, s. 125-127.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1904, nr 61, s. 191-193.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza,  „Dziwy Życia” 1904, nr 62, s. 208-209.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1904, nr 64, s. 241-243.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1904, nr 65, s. 257-258.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1905, nr 66, s. 277-279.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1905, nr 68, s. 302-305.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1905, nr 70, s. 335-337.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1905, nr 71, s. 352-353.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1905, nr 72, s. 1-3.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1905, nr 73, s. 13-15.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1905, nr 75, s. 45-47.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza, „Dziwy Życia” 1905, nr 77, s. 80-81.
 • Saburowa M., Śmierć to tylko metamorfoza (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 78, s. 93-94.
 • Sage Michael, Piper & the Society for Psychical Resarch, New York 1904
 • Salinger P., Podwójny wzrok. Zagadnienie psychologiczne, „Dziwy Życia” 1903, nr 29, s. 68-71.
 • Salinger P., Podwójny wzrok. Zagadnienie psychologiczne, „Dziwy Życia” 1903, nr 30, s. 86-87.
 • Saltzmann Alfons, Zapowiedź przyjścia Chrystusa. Komunikacja mediumiczna, „Odrodzenie” 1923, z.  4, s. 10.
 • Samozwaniec Magdalena, Zalotnica niebieska, Warszawa – Rzeszów 2004
 • Samopowstające zjawiska we wsi Łyczenicach w Guberni Połtawskiej, “Dziwy Życia” 1903, nr 21, s. 331-333.
 • Schmidt Helmut, Evidence for direct interaction between the human mind and external quantum processes, [w:] Mind at Large. Institute of Electrical and Electronics Engineers Symposia on the Nature of Extrasensory Perception, Charles T. Tart, Harold E. Puthoff, Russell Targ (red.), Charlottesville 2002, s. 186-198.
 • Schmidt K., Zeznania L. Zarębianki na seansie spirytystycznym, „Hejnał” 1934, z. 11, s. 333-338.
 • Schrenck-Notzing Albert, Phenomena of materialization, reprint of 1920 ed., in the series Perspectives in psychical Research, New York 1975
 • Schulz P. Daune, Schulz Sydney Ellen, Historia współczesnej psychologii, Kraków 2008
 • Seans spirytystyczny w Ameryce, „Dziwy Życia” 1904, nr 62, s. 211-212.
 • Seans z medium Jankiem G. w lokalu Redakcji, „Dziwy Życia” 1905, nr 75, s. 49-52.
 • Seans z panią Heine (Mulsen) przez Marię Knor-Schmidt, „Dziwy Życia” 1905, nr 74, s. 37-39.
 • Seanse spirytystyczne w Kołomyi. List do Redakcji, „Dziwy Życia” 1905, nr 84, s. 197-198.
 • Seanse w celi więziennej na Pawiaku. Ze wspomnień o Oli Szczerbińskiej, obecnej Pani Marszałkowej, „Hejnał” 1935, z. 2, s. 53-55.
 • Seanse z fotografią ‘duchów’, „Dziwy Życia” 1903, nr 35, s. 169-170.
 • Seanse z medium J. Jurgenson w lokalu redakcji, „Dziwy Życia” 1903, nr 23, s. 361-363.
 • Seanse z medium J. Jurgenson w lokalu redakcji, „Dziwy Życia” 1903, nr 24, s. 373-376.
 • Seanse z medium J. Jurgenson w lokalu redakcji (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 25, s. 9-12.
 • Seans z medium Jankiem G. w lokalu Redakcji, „Dziwy Życia” 1905, nr 75, s. 49-52.
 • Seanse z p. M.Grużewskim, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1925, nr 7-8, s. 386-390.
 • Segundo Oliver, „Dziwy Życia” 1902, nr 11, s. 171-172.
 • Seyda Bronisław, Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1977
 • Semenenko Piotr, O magii a w szczególności o stolikach nauk dwie, „Przegląd Poznański” 1857, t. XXIII
 • Semenenko Piotr, O Magnetyzmie, Paris 1850
 • Semenenko Piotr, O stołach wirujących. List ojca P.S. do jednej Polki, „Przegląd Poznański” 1854, t. XVIII
 • Sen i widzenia senne, „Odrodzenie” 1922, z. 2, s. 24-26.
 • Sfinks, Dwa Zjazdy, „Odrodzenie” 1925, z. 8, s. 2-3.
 • Sfinks, Telepatia – radio – śmierć ‘rasy białej’, „Odrodzenie” 1926, z. 3, s. 25-27.
 • Sfinx, Chemia kuchenna, „Odrodzenie” 1923, z. 9, s. 24-26.
 • Sfinx, Gruźlica – biała dżuma, „Odrodzenie” 1923, z. 2, s. 20-21.
 • Sfinx, Gruźlica jest uleczalna, „Odrodzenie” 1923, z. 3, s. 22-23.
 • Sfinx, Lecznica Brahmińsko-Hinduska, „Odrodzenie” 1923, z. 6, s. 19-21.
 • Sfinx, W sprawie gruźlicy, „Odrodzenie” 1923, z. 4, s. 24-25.
 • Siedlecki Zbigniew, Wieści z zaświatów. W obronie zdrowego rozsądku, „Kultura” 1975, nr 6, s. 5.
 • Sikora Adam, Antypody romantycznego mesjanizmu – filozofia absolutna Hoene-Wrońskiego i mistyka Towiańskiego, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1., Andrzej Walicki (red.), Warszawa 1973, s. 150-213.
 • Siła sympatii, „Dziwy Życia” 1905, nr 78, s. 97-99.
 • Sir Oliver Lodge, „Hejnał” 1934, z. 5, s. 147-149.
 • Sirag Saul-Paul, Sceptycy, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 317-336.
 • Siuta Jerzy, Psychologia zjawisk hipnotycznych, Kraków 2007
 • Siuta Jerzy, Rozwojowe i interakcyjne determinanty podatności hipnotycznej, „Przegląd Psychologiczny” 1979, nr 2, s. 305-318.
 • Siwek P., Metody badań zjawisk nadprzyrodzonych, Kraków 1933
 • Siwek P., W pogoni za nieśmiertelnością, Rzym 1972
 • Siwek P., Wędrówka dusz – reinkarnacyjne utopie, Warszawa 1937
 • Skarbek Janusz, Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 Skarbek Janusz, Pozytywistyczna teoria wiedzy, Warszawa 1995
 • Skarga Barbara, Julian Ochorowicz: pozytywizm i okultyzm, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 2, Barbara Skarga (red.), Warszawa 1975, s. 92-136.
 • Skąd powstała tzw. 'fotografia spirytystyczna’ i kilka uwag o fluorescencji, „Dziwy Życia” 1904, nr 48, s. 371-374.
 • Sława – Sławianie, „Odrodzenie” 1925, z. 12, s. 22-23.
 • Słowacki Juliusz, Do Ludwika Norwida w braterstwie Idei Świętej II, „Hejnał” 1935, z. 11, s. 321-322.
 • Słowacki Juliusz, Do Ludwika Norwida w braterstwie Idei Świętej V, „Hejnał” 1935, z. 12, s. 353-354.
 • Słowacki Juliusz, Do Ludwika Norwida w braterstwie Idei Świętej, „Hejnał” 1935, z. 10, s. 289-290.
 • Słowacki Juliusz, Ewangelia prawdy, „Hejnał” 1929, z. 6, s. 161-163.
 • Słowacki Juliusz, Hymn genezyjski, „Hejnał” 1931, z. 1, s. 1-2.
 • Słowacki Juliusz, Kazanie na dzień Wniebowstąpienia Boskiego, „Hejnał” 1933, z. 6, s. 109-112.
 • Słowacki Juliusz, Metempsychoza, „Hejnał” 1929, z. 2, s. 54-55.
 • Słowacki Juliusz, O wychowaniu dzieci (Z rozmów o wiedzy ostatecznej), „Hejnał” 1931, z. 5, s. 130132.
 • Słowacki Juliusz, Śmierć (Z rozmów o wiedzy ostatecznej), „Hejnał” 1929, z. 11, s. 338-339.
 • Słowacki Juliusz, Świętych obcowanie (urywki z listów do matki), „Hejnał” 1936, z. 11, s. 479-480.
 • Słowacki Juliusz, Uczucie i wiedza. Urywek z ‘Rozmowy o wiedzy ostatecznej’, „Odrodzenie” 1927, z. 7, s. 2-4.
 • Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 10-11 grudnia 1979, Maria Janion i Maria Żmigrodzka (red.), Warszawa 1981
 • Słowo wstępne, „Dziwy Życia” 1902, nr 1, s. 4-5.
 • Smith S., The Mediumship of Mrs. Leonard, New York 1964
 • Smutny fragment niewesołego życia, „Dziwy Życia” 1904, nr 63, s. 234-236.
 • Sobański A., O medycynie i lekarzach, “Odrodzenie” 1922, z. 9, s. 9-12.
 • Sobański A., O medycynie i lekarzach, „Odrodzenie” 1922, z. 11, s. 11-12.
 • Sobański A., Zagadka duszy (dokończenie), „Odrodzenie” 1921, z. 7, s. 12-13.
 • Sobański A., Zagadka duszy, “Odrodzenie” 1921, z. 6, s. 4-6.
 • Sobowtór jako ostrzeżenie, „Dziwy Życia” 1904, nr 55, s. 98-99.
 • Sodolski Antoni, Pracowałem u jasnowidza Ossowieckiego, „Stolica” 1972, nr 53, s. 16.
 • Spangler David, Nauka i oświecenie, “Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 306-316.
 • Spirytualizm a nauka Chrystusa i Biblia (w oświetleniu Conan Doyle’a), „Hejnał” 1936, z. 9, s. 381-383.
 • Spirytystyczne ‘cuda’ Conan Doyla oszustwem?, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1923, nr 212, s. 5.
 • Spirytystyczny obraz, „Dziwy Życia” 1907, nr 126, s. 132-134.
 • Spirytystyczny obraz (dokończenie), „Dziwy Życia” 1907, nr 127, s. 156-158.
 • Spirytyzm czy socjalizm?, „Robotnik Śląski” 1904, nr 8, s. 2.
 • Spirytyzm na Śląsku, „Odrodzenie” 1921, z. 4, s. 19.
 • Spirytyzm w kraju naszym, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 5, s. 65-66.
 • Spirytyzm w Łomży, „Dziwy Życia” 1904, nr 51, s. 36-38.
 • Spontaniczno-mediumiczne zjawiska w mieście Bergzabern w Bawarii, „Dziwy Życia” 1904, nr 61, s. 195-198.
 • Spontaniczno-mediumiczne zjawiska w mieście Bergzabern w Bawarii, „Dziwy Życia” 1904, nr 62, s. 213-215.
 • Spontaniczno-mediumiczne zjawiska w mieście Bergzabern w Bawarii (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 64, s. 245-247.
 • Spowiedź Fizyka, „Dziwy Życia” 1902, nr 16, s. 242-243.
 • Spoza uchylonej zasłony (nowela), „Dziwy Życia” 1902, nr 6, s. 93-96.
 • Spoza uchylonej zasłony (nowela) (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 7, s. 110-112.
 • Spoza uchylonej zasłony (nowela) (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 8, s. 127-128.
 • Spoza uchylonej zasłony (nowela) (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 9, s. 141-142.
 • Sprawdzone przepowiednie. O klesce na Martynice, „Dziwy Życia” 1902, nr 3, s. 43-44.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond.
 • Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r., „Dziwy Życia” 1902, nr 1, s. 5-7.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 2, s. 5-7.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 3, s. 36-38.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 4, s. 50-52.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 6, s. 92-93.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 7, s. 106-108.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 8, s. 121-122.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 10, s. 150-153.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 12, s. 180-182.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 13, s. 198-200.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 15, s. 228-231.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 17, s. 259-261.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 20, s. 308-310.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 23, s. 356-358.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 25, s. 6-7.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 26, s. 19-21.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 28, s. 49-51.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 30, s. 83-86.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 35, s. 161-164.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 38, s. 209-212.
 • Sprawozdanie dra Ryszarda Hodgson’a z doświadczeń jego z medium Eleonorą Piper, złożone Lond. Towarz. Badań Psychicznych na posiedzeniach 5 i 10 grudnia 1897 r. (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1904, nr 42, s. 273-276.
 • Sprawozdanie profesora Karola Richet, z seansów jego w willi Carmen w Algierze, „Dziwy Życia” 1906, nr 107, s. 189-192.
 • Sprawozdanie profesora dr. Karola Richet, z seansów jego w willi Carmen w Algierze, „Dziwy Życia” 1906, nr 108, s. 212-214.
 • Sprawozdanie profesora dr. Karola Richet, z seansów jego w willi Carmen w Algierze, „Dziwy Życia” 1907, nr 110, s 237-240.
 • Sprawozdanie Wileńskiego Towarzystwa Badań Psychicznych, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1925, nr 7-8, s. 414-415.
 • Sprawozdanie z doświadczeń z p. A.R. Radziszewskim w Warsz. T-wie Psycho-Fizycznym, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 17-18, s. 31-35.
 • Sprawozdanie z działalności Tow. i zrzeszeń metapsychicznych, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 2, s. 115-117.
 • Sprawozdanie z eksperymentów magnetycznych, odbytych na zebraniu zwyczajnym członków Towarzystwa Parapsychicznego im. J. Ochorowicza we Lwowie dnia 19 czerwca 1936 r., „Lotos” 1936, z. 9, s. 284-285.
 • Sprawozdanie z I Walnego Zjazdu BON odbytego 20.2.1927 r. w Warszawie w sali Partii Pracy, „Odrodzenie” 1927, z. 3, s. 2-5.
 • Sprawy BON, „Odrodzenie” 1926, z. 4, s. 2-3.
 • Sprawy BON, „Odrodzenie” 1927, z. 2, s. 2-4.
 • W., Esperanto, “Hejnał” 1937, z. 4, s. 173-174.
 • Stachelski Marcin, Duchy czy nieznana siła? Julian Ochorowicz w sporze wokół spirytyzmu i mediumizmu w Polsce w II połowie XIX i na początku XX wieku, Warszawa 2017
 • Stachowski Ryszard, Julian Ochorowicz: czyli o tym, jak psycholog-przyrodnik dotknął palcem linii łączącej ducha z materią, [w:] Ochorowicz, Pierwsze zasady psychologii i inne prace, Warszawa 1996, s. 7-31.
 • Stachura-Lupa Renata, Prus o działalności naukowej Juliana Ochorowicza, [w:] Bolesław Prus.
 • Pisarz Nowoczesny, Jakub A. Malik (red.), Lublin 2009, s. 211-221.
 • Stainton Moses. Medium, „Dziwy Życia” 1904, nr 42, s. 281-283.
 • Stainton Moses. Medium (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 44, s. 309-311.
 • Starke D., Spirytyzm, Lwów-Poznań 1921
 • Starynkiewicz Sokrates, Dziennik 1887-1897, Warszawa 2005
 • Starża-Dzierzbicki Jan, Powrotna fala astrologii, „Odrodzenie” 1921, z. 2, s. 12-15.
 • Staszewski H., Niebezpieczeństwa okultystyczne, „Odrodzenie” 1922, z. 11, s. 8-10.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1902, nr 9, s. 142-144.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1902, nr 10, s. 157-158.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1902, nr 11, s. 175-176.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1902, nr 12, s. 189-192.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1902, nr 13, s. 207-208.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1902, nr 14, s. 222-224.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1902, nr 15, s. 239-240.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1902, nr 16, s. 253-256.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1903, nr 17, s. 271-272.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1903, nr 18, s. 285-288.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1903, nr 20, s. 314-316.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1903, nr 21, s. 334-336.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1903, nr 22, s. 350-352.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1903, nr 23, s. 367-368.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1903, nr 24, s. 380-382.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1903, nr 26, s. 31.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1903, nr 28, s. 62-64.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1903, nr 33, s. 142-144.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 45, s. 335-336.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 46, s. 350-352.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 48, s. 383-384.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 51, s. 43-44.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 52, s. 58-60.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 54, s. 90-92.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 55, s. 106-108.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 56, s. 122-124.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 57, s. 139-140.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 58, s. 152-155.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 59, s. 169-171.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 60, s. 186-187.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 61, s. 203-204.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 62, s. 217-219.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 64, s. 248-250.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1904, nr 65, s. 264-266.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1905, nr 66, s. 283-284.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1905, nr 70, s. 346-348.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1905, nr 73, s. 25-28.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1905, nr 75, s. 59-60.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1905, nr 76, s. 72-75.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1905, nr 80, s. 138-139.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1905, nr 81, s. 155-156.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1906, nr 108, s. 217-219.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1907, nr 112, s. 281-283.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1907, nr 115, s. 330-332.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1907, nr 119, s. 30-32.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1907, nr 120, s. 46-48.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1907, nr 123, s. 93-95.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1907, nr 127, s. 158-160.
 • Stąd i zowąd, „Dziwy Życia” 1907, nr 128, s. 175-176.
 • Stead Estelle, My father, personal & spiritual reminiscences, London 1913 Stead i jego nowy sposób telegrafii, „Dziwy Życia” 1905, nr 85, s. 210-212.
 • Stead Thomas William, Błękitna Wyspa. Doświadczenia po przejściu na tamtą stronę, Warszawa 2012
 • Stead Thomas William, Listy z zaświatów, Warszawa 2012
 • Stefański Lech Emfazy, Komar Michał, Od magii do psychotroniki, Warszawa 1980
 • Stiasny Bronisław, Myśli, „Hejnał” 1936, z. 1, s. 30-32.
 • Stiasny Bronisław, Myśli, „Hejnał” 1936, z. 4, s. 168-171.
 • ‘Strachy na ulicy Złotej’, „Dziwy Życia” 1902, nr 15, s. 234-236.
 • ‘Strachy na ulicy Złotej’ (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 16, s. 245-246.
 • Strachy w wiejskiej szkole, „Dziwy Życia” 1904, nr 65, s. 258-260.
 • Strachy we wsi Kwitkach, na Ukrainie. Opowiadanie wojskowego, „Dziwy Życia” 1905, nr 84, s. 198200.
 • Strati Janina, Ewangeliczne metody leczenia. Cudowne ocalenie za sprawą Ducha, „Hejnał:  miesięcznik wiedzy duchowej” 1939, z. 3., s. 222-225.
 • Such Jan, Szcześniak Małgorzata, Filozofia nauki, Poznań 2002
 • Such Jan, Problemy weryfikacji wiedzy, Warszawa 1975
 • Sudowski D., Bramy innego świata (ciąg dalszy), „Odrodzenie” 1928, z. 3, s. 18-22.
 • Sudowski D., Bramy innego świata (Plan astralny), „Odrodzenie” 1928, z. 2, s. 8-14.
 • Sudowski D., Medytacja, „Odrodzenie” 1927, z. 9, s. 16-20.
 • Sudowski D., Tarot (ciąg dalszy), „Odrodzenie” 1928, z. 4, s. 13-17.
 • Sudowski D., Tarot, „Odrodzenie” 1928, z. 1, s. 16-21.
 • Sugestia myślowa na odległość, „Dziwy Życia” 1904, nr 51, s. 38-41.
 • Sugestia myślowa na odległość, „Dziwy Życia” 1904, nr 52, s. 50-52.
 • Sugestia myślowa na odległość, „Dziwy Życia” 1904, nr 53, s. 63-65.
 • Sugestia myślowa na odległość, „Dziwy Życia” 1904, nr 55, s. 95-98.
 • Sugestia myślowa na odległość (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 56, s. 56, s. 109-110.
 • Surya W.G., Zmierz bogów w medycynie?, „Hejnał” 1931, z. 6, s. 179-184.
 • Swirszczewski J., Kosmos i człowiek, „Odrodzenie” 1921, z. 9, s. 1-2.
 • Swirszczewski J., Kosmos i człowiek, „Odrodzenie” 1922, z. 1, s. 14-16.
 • Swirszczewski J., Kosmos i człowiek, „Odrodzenie” 1922, z. 11, s. 7-8.
 • Swirszczewski J., Kosmos i człowiek, „Odrodzenie” 1922, z. 12, s. 4-5.
 • Swirszczewski J., Kosmos i człowiek, „Odrodzenie” 1922, z. 2, s. 10-13.
 • Swirszczewski J., Kosmos i człowiek, „Odrodzenie” 1922, z. 4, s. 8-9.
 • Swirszczewski J., Kosmos i człowiek, „Odrodzenie” 1922, z. 5, s. 16-17.
 • Swirszczewski J., Kosmos i człowiek, „Odrodzenie” 1922, z. 6, s. 8-10.
 • , Ciekawy eksperyment mediumiczny, „Odrodzenie” 1925, z. 8., s. 21-22.
 • Sygnały z zaświata, „Hejnał” 1935, z. 9, s. 280-282.
 • Syn ukazuje się rodzicom za pomocą fotografii, „Hejnał” 1938, z. 7, s. 402-403.
 • Szczepański L, Breyer S., Libański E., Tomanek L., Dziwy mediumizmu, Kraków 1921
 • Szczepański Ludwik, Cuda współczesne, Kraków 1937
 • Szczepański Ludwik, Mediumizm współczesny i wielkie media polskie, Kraków 1936
 • Szczepański Ludwik, Spirytyzm współczesny. Czy umarli mówią z nami?, Kraków 1936
 • Szczepański Ludwik, Wiedza tajemna. Wróżbiarstwo. Magia dni naszych, Kraków – Warszawa [b.r.w] Szkice z Warszawy, „Czas” 1853, nr 152, s. 1.
 • Szmurło Prosper, Badanie energii medialnej, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 1, s. 10-13.
 • Szmurło Prosper, Badanie zjawisk psychicznych w mediumizmie, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 3, s. 146-154.
 • Szmurło Prosper, Emanacje i radiacje ciała ludzkiego a metapsychika, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 19-20, s. 1-9.
 • Szmurło Prosper, Gazety i pisma polskie, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 1, s. 48-50.
 • Szmurło Prosper, Jak zwalczyć brzydotę i starość, Warszawa [1929]
 • Szmurło Prosper, Niezwykłe malarstwo. Malarz w autohipnozie, „Naokoło Świata” 1930, nr 70
 • Szmurło Prosper, O poszukiwaniu oznak właściwości metapsychicznych. Referat wygłoszony na III Międzynarodowym Kongresie Badań Psychicznych w Paryżu w 1927, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1928, nr 17-18, s. 19-30.
 • Szmurło Prosper, Psychometria i archeologia. Doświadczenia inż. S. Ossowieckiego w Zamku Królewskim, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 11-12, s. 129-132.
 • Szmurło Prosper, Ruch Metapsychiczny w Polsce, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 1, s. 42-44.
 • Szmurło Prosper, Jego symbolika i nadświadomość, Warszawa [b.r.w.]
 • Szmurło Prosper, Sprawozdanie z międzynarodowego kongresu spirytystycznego w Paryżu, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1925, nr 7-8, s. 362-371.
 • Szmurło Prosper, Świat nadzmysłowy i metody jego badania. Odczyt wygłoszony w Muzeum
 • Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 1 października 1922 r. na korzyść Warsz. T-wa PsychoFizycznego, Warszawa 1923
 • Szmurło Prosper, Trzy doświadczenia psychometryczne z p. inż. Ossowieckim, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 2, s. 90-98.
 • Szmurło Prosper, Wpływ światła na zjawiska mediumistyczne, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1925, nr 7-8, s. 371-375.
 • Szmurło Prosper, Ze świata tajemnic, Warszawa 1928
 • Szmyd Jan, Psychologiczny obraz religijności i mistyki. Z badań psychologów polskich, Kraków 1996
 • Szmyd Kazimierz, Julian Ochorowicz – uczony, filozof i wizjoner w środowisku akademickim Lwowa, [w:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, Marek Przeniosło i Lidia Michalska-Bracha (red.), Kielce 2007, s. 91-103.
 • Szpaczyński Erazm, Tak zwana ‘trzeźwość naukowa’ i jej podstawy, „Dziwy Życia” 1902, nr 7, s. 102103.
 • Szpaczyński Erazm, Tak zwana ‘trzeźwość naukowa’ i jej podstawy (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 8, s. 118-119.
 • Szpaczyński Erazm, Tak zwana ‘trzeźwość naukowa’ i jej podstawy (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 9, s. 131-133.
 • Szpaczyński Erazm, Tak zwana ‘trzeźwość naukowa’ i jej podstawy (dalszy ciąg), „Dziwy Życia” 1902, nr 10, s. 149-150.
 • Szpaczyński Erazm, Wrażenia ze ‘spirytystycznego’ seansu, „Dziwy Życia” 1903, nr 21, s. 328-331. Szpaczyński Erazm, Wrażenia ze ‘spirytystycznego’ seansu (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 22, s. 345-348.
 • Szpotański, Wróżka, Warszawa 1931 [powieść spirytystyczna]
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie (ciąg dalszy), „Lotos” 1936, z. 7-8, s. 230-236
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie (stygmaty), „Lotos” 1936, z. 11, s. 335-339.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie [studium psychofizyczne na tle dogmatu], „Lotos” 1936, z. 5, s. 129-134.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie, „Lotos” 1936, z. 12, s. 357-363.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie, „Lotos” 1936, z. 6, s. 167-172.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie, „Lotos” 1936, z. 9, s. 273-278.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie, „Lotos” 1936, z.10, s. 304-309.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie, „Lotos” 1937, z. 1, s. 30-33.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie. Dezintegracja jako środek zmiany formy ciała, „Lotos” 1937, z. 3, s. 82-86.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie. Drogi zastępcze współczesnego przeistoczenia człowieka, „Lotos” 1937, nr 11, s. 333-340.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie. Ewolucyjna droga odbudowy ciała: materializacja, „Lotos” 1937, z. 5, s. 148-155.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie. O pozorności granic śmierci, „Lotos” 1937, z. 2, s. 64-66.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie. Pozgonne ciało przeistoczone, „Lotos” 1937, z. 10, s. 277281.
 • Szpyrkówna H.M., Ciała zmartwychwstanie. Zachowawcza droga odbudowy ciała: reinkarnacja, „Lotos” 1937, z. 6, s. 186-190.
 • Szpyrkówna H.M., Ewangelizm współczesnego lecznictwa, „Hejnał” 1938, z. 1, s. 34-40.
 • Szpyrkówna H.M., Przegląd metapsychiczny. Z działalności Tow. Metapsychicznego w Warszawie, „Lotos”, z. 1, s. 23-25.
 • Szpyrkówna H.M., Sprawozdanie z działalności tow. Metapsychicznych w Warszawie, „Lotos”1935, z. 3, s. 93-94.
 • Sztuczny pierwiastek życia, „Dziwy Życia” 1902, nr 11, s. 167-169.
 • Sztuczny pierwiastek życia (dokończenie), „Dziwy Życia” 1902, nr 12, s. 184.
 • Szumlański Gedeon, O Kazimierzu Wielkim, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 4, s. 59-60.
 • Szumski Zygmunt, Bóg, świat i człowiek, Warszawa 1924
 • Szumski Zygmunt, Dualizm czy Monizm – Dwujednia czy Jednia, „Odrodzenie” 1924, z. 4, s. 16-19.
 • Szumski Zygmunt, Duch i materia, „Odrodzenie” 1926, z. 6, s. 13-17.
 • Szumski Zygmunt, Duch i materia, „Odrodzenie” 1926, z. 7, s. 13-17.
 • Szumski Zygmunt, Duch i materia, „Odrodzenie” 1926, z. 8, s. 9-14.
 • Szumski Zygmunt, Misterie wtajemniczenia (dokończenie), „Odrodzenie” 1925, z. 3., s. 12-14.
 • Szumski Zygmunt, Misterie wtajemniczenia, „Odrodzenie” 1925, z. 2, s. 2-5.
 • Szyrynkin B., Władykaukazkie medium Luba Morozow, „Dziwy Życia” 1904, nr 54, s. 86-88. Ś.P. dr Laponi. Przyboczny lekarz ojca świętego, „Dziwy Życia” 1906, nr 109, s. 227-228.
 • Ś.P. Dr med. Stanisław Breyer, „Lotos” 1939, z. 2, s. 33-39.
 • Ś.P. Filip Senillosa, „Dziwy Życia” 1907, nr 113, s. 294.
 • Ś.P. Helena Witkowska, „Lotos” 1938, z. 12, s. 361-367.
 • Ś.P. inż. Piotr Lebiedziński, „Hejnał” 1934, z. 4, s. 128.
 • Ś.P. inż. Piotr Lebiedziński, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 3, s. 96.
 • Ś.P. Stefan Kowalski, „Hejnał” 1934, z. 4, s. 128.
 • Ś.P. Stefan Kowalski, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 3, s. 65.
 • Śladami Mesmera, „Dziwy Życia” 1907, nr 130, s. 205-207.
 • Światło Ruta, Koncepcje filozoficzno-społeczne Edwarda Abramowskiego, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna”, t. 3, Barbara Skarga (red.), Warszawa 1977, s. 378-431.
 • Światowid, Ruch astrologiczny w Polsce, „Odrodzenie” 1925, z. 4, s. 21-23.
 • Światowid, Trzeci list do kobiet, „Odrodzenie” 1925, z. 9, s. 25-27.
 • Świątkowski R., Nowoczesność w walce, „Odrodzenie” 1923, s. 9, s. 13-15.
 • Święte Nieświętości. Głosy z Górnych Sfer Duchowych (podane przez ks. Zbyszka za pośrednictwem A.P.), „Hejnał” 1929, z. 7, s. 199-203.
 • Świt., Dzieci widują zjawy duchów, „Odrodzenie” 1926, z. 2, s. 11-12.
 • Świt., Kultura nowoczesna i jej tragizm, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 9, s. 283-286.
 • Świtkowska Józefa, Przyczynek do studiów nad palingenezą, „Lotos” 1936, z. 6, s. 181184.
 • Świtkowski Józef, ‘Święta pani’, „Lotos” 1939, z. 6, s. 169-176.
 • Świtkowski Józef, Cel okultyzmu, „Odrodzenie” 1922, z. 11, s. 1-3.
 • Świtkowski Józef, Ciało eteryczne jako hipoteza metapsychiczna, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1925, nr 7-8, s. 349-361.
 • Świtkowski Józef, Ciało eteryczne w parapsychologii, „Lotos” 1935, z. 1, s. 6-10.
 • Świtkowski Józef, Ciekawe eksperymenty, „Lotos” 1937, z. 5, s. 164-166.
 • Świtkowski Józef, Co oznaczają zjawiska psychiczne, „Lotos” 1937, z. 1, s. 7-13.
 • Świtkowski Józef, Co to są media, „Odrodzenie” 1923, z. 5, s. 24-26.
 • Świtkowski Józef, Człowiek niewidzialny, Katowice 1926
 • Świtkowski Józef, Czy człowiek ma wolną wolę?, „Odrodzenie” 1925, z. 1, s. 10-13.
 • Świtkowski Józef, Czym są ‘duchy’ spirytystów?, „Lotos” 1935, z. 12, s. 386-391.
 • Świtkowski Józef, Eksperymenty psychometryczne, „Lotos” 1936, z. 10, s. 295-299.
 • Świtkowski Józef, Ektoplazma, „Lotos” 1935, z. 2, s. 33-39.
 • Świtkowski Józef, Jasnowidzenie, „Odrodzenie” 1922, z. 5, s. 9-13.
 • Świtkowski Józef, Jeszcze uwagi do art. ‘Cel i zadania okultyzmu’, „Odrodzenie” 1921, z. 8, s. 13-14.
 • Świtkowski Józef, Kilka wypadków rozdwojenia, „Lotos” 1938, z. 1, s. 7-15. Świtkowski Józef, Magnetyzm żywotny i jego własności lecznicze, Warszawa 1990 Świtkowski Józef, Medycyna i lekarze, „Odrodzenie” 1923, z. 4, s. 13-16.
 • Świtkowski Józef, Niebezpieczeństwa mediumizmu, „Odrodzenie” 1922, z. 3, s. 7-10.
 • Świtkowski Józef, O okultyzmie, „Lotos” 1937, z. 10, s. 272-276.
 • Świtkowski Józef, Okultyzm i magia w świetle parapsychologii, Lwów-Wisła 1939
 • Świtkowski Józef, Pogłębienie religii (ciąg dalszy), „Wiedza Duchowa” 1934, z. 2, s. 40-44.
 • Świtkowski Józef, Pogłębienie religii (dokończenie), „Wiedza Duchowa” 1934, z. 3, s. 82-86.
 • Świtkowski Józef, Pogłębienie religii, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 1, s. 3-5.
 • Świtkowski Józef, Zollner i medium Slade, „Lotos” 1938, z. 7-8, s. 211-225.
 • Świtkowski Józef, Program odrodzenia duchowego człowieka, „Odrodzenie” 1922, z. 5, s. 2-4.
 • Świtkowski Józef, Program odrodzenia duchowego człowieka, „Odrodzenie” 1922, z. 6, s. 1-5.
 • Świtkowski Józef, Program odrodzenia duchowego człowieka, „Odrodzenie” 1922, z. 7, s. 2-3.
 • Świtkowski Józef, Spirytyzm (dokończenie), „Odrodzenie” 1922, z. 10, s. 12-15.
 • Świtkowski Józef, Spirytyzm, „Odrodzenie” 1922, z. 9, s. 6-9.
 • Świtkowski Józef, Telepatia między zwierzętami a ludźmi, „Lotos” 1936, z. 1, s. 7-9.
 • Świtkowski Józef, Wartość mediumizmu, „Odrodzenie” 1922, z. 2, s. 1-3.
 • Świtkowski Józef, Wieczne odpoczywanie, „Odrodzenie” 1923, z. 6, s. 15-16.
 • Świtkowski Józef, Wyłanianie się świadomości poza obręb organizmu fizycznego, „Lotos” 1938, z. 12, s. 371-375.
 • Świtkowski Józef, Wyłanianie się świadomości poza obręb organizmu fizycznego (ciąg dalszy), „Lotos” 1939, z. 1, s. 9-12.
 • Świtkowski Józef, Wyłanianie się świadomości poza obręb organizmu fizycznego (dokończenie), „Lotos” 1939, z. 2, s. 53-56.
 • Świtkowski Józef, Z praktyki magnetycznej, „Odrodzenie” 1925, z. 4, s. 19-20.

T

 • O., Animizm podstawą spirytyzmu, „Hejnał” 1935, z. 3, s. 77-80.
 • O., Animizm podstawą spirytyzmu, „Hejnał” 1935, z. 4, s. 113-116.
 • O., Formy wyładowania energii metapsychicznej, „Hejnał” 1936, z. 8, s. 350-355.
 • O., Formy wyładowania energii metapsychicznej, „Hejnał” 1936, z. 9, s. 391-395.
 • O., Niewidzialny sobowtór człowieka, „Hejnał” 1934, z. 6, s. 171-174. • T.O., Niewidzialny sobowtór człowieka, „Hejnał” 1934, z. 7, s. 206-210.
 • O., O zjawiskach nadprzyrodzonych w naturze, „Hejnał” 1935, z. 1, s. 19-21.
 • T.O., O zjawiskach nadprzyrodzonych w naturze, „Hejnał” 1935, z. 2, s. 44-46.
 • T.O., Podstawy spirytyzmu, „Hejnał” 1934, z. 9, s. 272-275.
 • T.O., Przestrzeń i czas (dokończenie), „Hejnał” 1939, z. 4, s. 277-280.
 • T.O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1937, z. 10, s. 449-452.
 • T.O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1937, z. 11, s. 485-490.
 • T.O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1937, z. 12, s. 545-548.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1937, z. 3, s. 123-127.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1937, z. 4, s. 157-161.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1937, z. 5, s. 199-203.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1937, z. 8, s. 363-368.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1937, z. 9, s. 407-411.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 1, s. 15-17.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 11, s. 668-672.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 12, s. 727-732.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 2, s. 110-115.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 2, s. 160-165.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 2, s. 71-73.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 3, s. 160-165.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 4, s. 224-230.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 5, s. 278-286.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 6, s. 354-358.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1938, z. 9, s. 525-530.
 • O., Przestrzeń i czas, „Hejnał” 1939, z. 3, s. 187-191.
 • O., Sakuntala (Proroctwa medialne), „Hejnał” 1937, z. 4, s. 161-163.
 • O., Teologia i antyteologia (dokończenie), „Hejnał” 1936, z. 4, s. 156-157.
 • O., Teologia i antyteologia, „Hejnał” 1935, z. 10, s. 305-309.
 • O., Teologia i antyteologia, „Hejnał” 1935, z. 11, s. 337-340.
 • O., Teologia i antyteologia, „Hejnał” 1935, z. 12, s. 367-369.
 • O., Teologia i antyteologia, „Hejnał” 1935, z. 5, s. 142-146.
 • O., Teologia i antyteologia, „Hejnał” 1935, z. 7, s. 210-212.
 • O., Teologia i antyteologia, „Hejnał” 1935, z. 8, s. 244-246.
 • O., Teologia i antyteologia, „Hejnał” 1935, z. 9, s. 266-269.
 • O., Teologia i antyteologia, „Hejnał” 1936, z. 1, s. 27-29.
 • O., Teologia i antyteologia, „Hejnał” 1936, z. 2, s. 53-57.
 • O., Teologia i antyteologia, „Hejnał” 1936, z. 3, s. 108-110.
 • R., Marian Grużewski (Artysta-medium transowy), „Hejnał” 1936, z. 11, s. 481-483.
 • Taczak Teodor, Hipnotyzm i spirytyzm, Poznań 1909
 • Tajemnice planety, „Hejnał” 1938, z. 8, s. 496-497.
 • Tarczyński Rudolf, Nasze media w Polsce. Antonina Prima, „Hejnał” 1936, z. 3, s. 102-108.
 • Tarczyński Rudolf, Nasze media w Polsce. Jadwiga Domańska, „Hejnał” 1936, z. 2, s. 67-70.
 • Tarczyński Rudolf, Nasze media w Polsce. Pani Banu, „Lotos” 1935, z. 5, s. 160-164.
 • Tarczyński Rudolf, Nasze media w Polsce. Zofia Kałłowa-Wilarowa, „Hejnał” 1936, z. 4, s. 158-160. Tarczyński Rudolf, Nasze media w Polsce. Zonja Brochwicz-Klerykowska, „Hejnał” 1936, z. 5, s. 210214.
 • Targ Russel, Puthoff E. Harold, May C. Edwin, Direct perception of remote geographical locations, [w:] Mind at Large. Institute of Electrical and Electronics Engineers Symposia on the
 • Nature of Extrasensory Perception, Charles T. Tart, Harold E. Puthoff, Russell Targ (red.), Charlottesville 2002, s. 71-95.
 • Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1993
 • Taylor John, Nauka i zjawiska nadnaturalne, Warszawa 1990
 • Telepatia, „Dziwy Życia” 1902, nr 1, s. 7-8.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 2, s. 1-3.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 3, s. 33-35.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 4, s. 49-50.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 5, s. 67-70.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 6, s. 82-83.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 8, s. 119-121.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 10, s. 147-149.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 11, s. 163-165.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 13, s. 196-198.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 14, s. 212-214.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 15, s. 225-228.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 17, s. 257-258.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 19, s. 287-289.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 23, s. 358-360.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 24, s. 369-371.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 25, s. 4-5.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 27, s. 36-38.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 30, s. 81-83.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 33, s. 129-131.
 • Telepatia (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1903, nr 34, s. 148-150.
 • Teoria ciała astralnego. Wyjatek z odczytu 'o współczesnym stanie nauk psychicznych’, mianego przez  Alberta de Rochas w Paryskiej Akademii Nauk 18 listopada 1904 r., „Dziwy Życia” 1905, nr 81, s. 144-146.
 • Teozofia i teozofowie, „Dziwy Życia” 1903, nr 38, s. 212-214.
 • Teozofia i teozofowie, „Dziwy Życia” 1903, nr 40, s. 241-244.
 • Teozofia i teozofowie (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 43, s. 291-294
 • Thompson Chlara, Psychoanaliza. Narodziny i jej rozwój, Warszawa 1966 To i owo z dziedziny lecznictwa, „Hejnał” 1934, z. 5, s. 151-153. Toksvig Signe, Emanuel Swedenborg. Uczony i mistyk, Kraków 2002 Tomira Zori, Klisze astralne, „Hejnał” 1932, z. 11, s. 299-300.
 • Towiański Andrzej, O przeznaczeniu, „Hejnał” 1936, z. 6, s. 226-229.
 • Trentowski Bronisław, Cnota i sumienie, „Hejnał” 1937, z. 10, s. 434-436.
 • Trentowski Bronisław, Dobro i zło („Urywki z Panteonu wiedzy ludzkiej), „Hejnał” 1936, z. 11, s. 471473.
 • Trentowski Bronisław, Dostojeństwo człowieka, „Hejnał” 1937, z. 3, s. 98-100.
 • Trentowski Bronisław, Droga do odrodzenia ludzkości, „Hejnał” 1936, z. 10, s. 426-428.
 • Trentowski Bronisław, Moc dobrych uczynków i złego, „Hejnał” 1937, z. 6, s. 247-249.
 • Trentowski Bronisław, Najwyższy pierwiastek moralności, „Hejnał” 1937, z. 1, 3-5.
 • Trentowski Bronisław, Panteon wiedzy ludzkiej, „Hejnał” 1938, z. 2, s. 68-70.
 • Trentowski Bronisław, Pochodzenie władz duchowych u człowieka, „Hejnał” 1937, z. 9, s. 386-387.
 • Trentowski Bronisław, Pogodzenie tamtego z tym światem, „Hejnał” 1937, z. 8., s. 338-341.
 • Trentowski Bronisław, Powinności wobec siebie samego, „Hejnał” 1937, z. 5, s. 194-196.
 • Trentowski Bronisław, Prawo moralne u Pitagorasa i Hoene-Wrońskiego, „Hejnał” 1937, z. 12, s. 538-539.
 • Trentowski Bronisław, Przedsień do Panteonu Wiedzy Ludzkiej, „Hejnał” 1938, z. 1, s. 10-11.
 • Trentowski Bronisław, Rodowód i potęga woli, „Hejnał” 1937, z. 7, s. 293-296.
 • Trentowski Bronisław, Trójca święta, „Hejnał” 1936, z. 12, s. 520-524.
 • Trentowski Bronisław, Wskaźniki najwyższego prawa moralności, „Hejnał” 1937, z. 2, s. 50-53.
 • Trentowski Bronisław, Wszelka twórczość od Boga pochodzi, „Hejnał” 1937, z. 11, s. 481-483.
 • Triglaw, Granica zdrowia i paszportów, „Odrodzenie” 1925, z. 3, s. 28-29.
 • Triglaw, Kongres Metapsychiczny w Warszawie, „Odrodzenie” 1923, z. 7, s. 14-19.
 • Triglaw, Kongres Spirytystyczny w Paryżu, „Odrodzenie” 1925, z. 10, s. 23-26.
 • Triglaw, Kongres Spirytystyczny w Paryżu, „Odrodzenie” 1925, z. 9, s. 23-25.
 • Triglaw, Kościół Narodowy, „Odrodzenie” 1923, z. 9, s. 19-21.
 • Triglaw, Krucjata przeciw okultyzmowi, „Odrodzenie” 1923, z. 6, s. 21-23.
 • Triglaw, List do kobiet, „Odrodzenie” 1923, z. 10, s. 20-21.
 • Triglaw, Przewodnik Sławiański. Dokąd pojechać na lato?, „Odrodzenie” 1925, z. 1, s. 31-33.
 • Triglaw, Przewodnik Sławiański. Dokąd pojechać na lato?, „Odrodzenie” 1925, z. 3., s. 29-30.
 • Triglaw, Siła szarlatanów, „Odrodzenie” 1924, z. 11, s. 27-29.
 • Triglaw, Warcholstwo Mistyczne, „Odrodzenie” 1923, z. 3, s. 26-28.
 • Trillat Etienne, Historia histerii, Warszawa – Wrocław – Kraków 1993
 • Trojanowski Stefan, Henryk Jan Bloch. Notka bibliograficzna, „Hejnał” 1938, z. 6, s. 333-335.
 • Trojanowski Stefan, Światło astralne, „Hejnał” 1935, z. 1, s. 16-18.
 • Trojanowski Stefan, Światło astralne, „Hejnał” 1935, z. 2, s. 47-48.
 • Trojanowski Stefan, Światło astralne, „Hejnał” 1935, z. 3, s. 80-83.
 • Troska matki o dzieci, spoza granic ziemskiego żywota, „Dziwy Życia” 1905, nr 86, s. 227-228.
 • Tuckett Ivor, The evidence for the supernatural. A critical study made with ‘uncommon sense’, London 1911
 • Twórczość poetycka i medialna, „Hejnał” 1938, z. 7, s. 408.

U

 • Udzielanie się myśli (telepatyczne przejmowanie wzrokowych pojęć), „Dziwy Życia” 1905, nr 85, s. 212-213.
 • Udzielanie się myśli (telepatyczne przyjmowanie wzrokowych pojęć) (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 86, s. 229.
 • Ujawnianie się duchów osób żyjących (z dzieła Florencji Marryat 'There is no Death’), „Dziwy Życia” 1904, nr 42, s. 278-280.
 • Ujawnianie się duchów osób żyjących (z dzieła Florencji Marryat 'There is no Death’) (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 44, s. 311-314.
 • Ukojenie (dzika fantazja), „Dziwy Życia” 1904, nr 45, s. 332-334.
 • Ukojenie (dzika fantazja), „Dziwy Życia” 1904, nr 46, s. 347-349.
 • Ukojenie (dzika fantazja) (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 47, s. 366-368.
 • Uleczenie pijaństwa za pomocą hipnotycznej sugestii (spowiedź uzdrowionego), „Dziwy Życia” 1904, nr 56, s. 112-114.
 • Uprawa i zbiórka ziół lekarskich, „Odrodzenie” 1922, z. 7, s. 28.
 • Ustawa Warszawskiego Towarzystwa Psycho-Fizycznego, „Odrodzenie” 1921, z. 9, s. 19-20.
 • Ustępy z rozmów mianych z duchami na zebraniach czwartkowych grona spirytystów lwowskich (Medium pani Malwina G.), „Światło Zagrobowe” 1869, nr 1, s. 7-8.
 • Ustępy z rozmów mianych z duchami na zebraniach czwartkowych grona spirytystów lwowskich, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 2, s. 27-30.
 • Ustępy z rozmów mianych z duchami na zebraniach czwartkowych grona spirytystów lwowskich, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 3, s. 38-43.
 • Ustępy z rozmów mianych z duchami na zebraniach czwartkowych grona spirytystów lwowskich, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 4, s. 63-64.
 • U progu nowej ery, „Odrodzenie” 1922, z. 12, s. 1-2.
 • U progu szóstego roku, „Lotos” 1939, z. 1, s. 1-3.
 • Uzdrawianie wiarą, „Dziwy Życia” 1905, nr 76, s. 66-68.

W

 • Vedfeld Ole, Wymiary snów. Istota, funkcje i znaczenie marzeń sennych, Warszawa 1998  [rozdz. sny a parapsychologia]
 • Venzano I., Posiedzenia z medium Eusapią Palladino w Genui, „Dziwy Życia” 1903, nr 17, s. 264-266.
 • Venzano I., Posiedzenia z medium Eusapią Palladino w Genui, „Dziwy Życia” 1903, nr 18, s. 277-278.
 • Veriton, O rzeczy niepopularnej słów kilka, „Dziwy Życia” 1902, nr 5, s. 75-76.
 • Veriton, Z gawęd, „Dziwy Życia” 1904, nr 57, s. 129-130.
 • Veriton, Z gawęd, „Dziwy Życia” 1904, nr 61, s. 201-203.
 • Veriton, Z gawęd, „Dziwy Życia” 1904, nr 64, s. 243-245.
 • W księżycową noc lipcową – w lesie (nowela), „Dziwy Życia” 1904, nr 43, s. 302-304.
 • W księżycową noc lipcową – w lesie (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 44, s. 316-318.
 • W niewoli żydowskiej, „Odrodzenie” 1922, z. 9, s. 21-23.
 • W pośmiertnej aurze rzeźnika, „Odrodzenie” 1921, z. 10, s. 17-18.
 • W sprawie spuścizny ś.p. Ochorowicza, „Odrodzenie” 1926, z. 6, s. 4-5.
 • B. i A.P., Studium nad psychiką duszy dziecka, „Hejnał” 1931, z. 8, s. 231-235.
 • B., Bóg się rodzi…, „Hejnał” 1932, z. 12, s. 313-315.
 • B., Budowa ciała astralnego, „Hejnał” 1930, z. 9, s. 255-256.
 • B., Choroba i jej przyczyny, „Hejnał” 1932, z. 1, s. 16-18.
 • B., Jak się tworzą klisze astralne?, „Hejnał” 1931, z. 9, s. 276-279.
 • B., O rozbijaniu atomów, „Hejnał” 1932, z. 2, s. 39-40.
 • B., Świadomość, podświadomość a medialność, „Hejnał” 1931, z. 12, s. 362-365.
 • S., Przyczynek do studiów nad istotą inspiracji, „Hejnał” 1931, z. 9, s. 279-282.
 • Wagner Karol, Fotografia nieznanego syna, „Hejnał” 1938, z. 8, s. 474-475.
 • Wais Kazimierz, Spirytyzm (Odczyt , wygłoszony we Lwowskiej ‘Czytelni Katolickiej’ w lutym 1920 roku), Lwów 1920
 • Wajdowicz Roman, Julian Ochorowicz jako prekursor telewizji i wynalazca w dziedzinie telefonii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964
 • Walicki Andrzej, August Cieszkowski, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1, s. 395-442.
 • Walicki Andrzej, Bronisław Trentowski, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1, Andrzej Walicki (red.), Warszawa 1973, s. 348-394.
 • Walicki Andrzej, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970
 • Walicki Andrzej, Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu, Warszawa 1983
 • Walker H. Evan, Herbert Nick, Zmienne ukryte: na zbiegu fizyki i zjawisk paranormalnych, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 157-171.
 • Wallace Russel Alfred, O cudach i nowoczesnym spirytyzmie, Warszawa 1890
 • Wargacki A. Stanisław, New Age, [w:] Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religioznawczej, Lublin 2000, s. 451-486.
 • Warszawscy spirytyści vel duchownicy…, „Gazeta Warszawska” 1869, nr 187, s. 2.
 • Wasilewski E., Polska filozofia narodowa a chwila obecna, „Odrodzenie” 1921, z. 8, s. 4-6.
 • Wasilewski E., Polska filozofia narodowa a chwila obecna, „Odrodzenie” 1921, z. 9, s. 2-5.
 • Wasylewski St., Henryk w walce z czarnoksiężnikiem (Zygmunt Krasiński i Dawid Hume), „Tygodnik Ilustrowany” 1923, nr 27, s. 430.
 • Wasylewski St., Henryk w walce z czarnoksiężnikiem (Zygmunt Krasiński i Dawid Hume), „Tygodnik Ilustrowany” 1923, nr 28, s. 446.
 • Wasylewski St., Henryk w walce z czarnoksiężnikiem (Zygmunt Krasiński i Dawid Hume), „Tygodnik Ilustrowany” 1923, nr 29, s. 461.
 • Wasylewski St., Henryk w walce z czarnoksiężnikiem (Zygmunt Krasiński i Dawid Hume), „Tygodnik Ilustrowany” 1923, nr 31, s. 496.
 • Wasylewski St., Pod urokiem zaświatów, Kraków 1958
 • Watraszewski Ksawery, Panna Sabira. Medium psychometryczne i jasnowidząca, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 11-12, s. 122-128.
 • Watts Fraser, Hoheisel Karl, Streib Heinz, Parapsychology, [w:] Religion Past & Present. Encyclopedia of Theology and Religion, Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski, Eberhard Jungel (red.), vol. IX, Leiden – Boston 2011, s. 534-536.
 • Wehler Joachim, Zarys racjonalnego obrazu świata, Warszawa 1998
 • Weksler J. – Waszkinel Romuald, Bergson Henri, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Lublin 2000, s. 532-534.
 • Weksler-Waszkinel Romuald Jakub, Geneza pozytywnej metafizyki Bergsona, Lublin 1986
 • Werner Wiktor, Werner Iwona, Od duszy do świadomości. Od jednostki do społeczeństwa. Szkice z historii intelektualnej, Poznań 2008 [William James i fundamenty współczesnej psychologii]
 • Wery Jerzy, Rezultaty moralne spirytyzmu, „Hejnał” 1939, z. 8-9, s. 641.
 • Wezwanie Warsz. Tow. Psycho-Fizycznego do doświadczeń z magnetyzowaniem roślin, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 2, s. 113-115.
 • Whicher Olive, Idea antyprzestrzeni, „Literatura na świecie” 1983, nr 4, s. 81-99.
 • Whitehead N. Alfred, Nauka i świat współczesny, Warszawa 1988
 • Wiadomości z Ameryki, „Odrodzenie” 1922, z. 5, s. 24-28.
 • Widmo – Kobieta, „Dziwy Życia” 1903, nr 35, s. 170-172.
 • Widmo – Kobieta (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 36, s. 187-189.
 • Widmo na okręcie, „Dziwy Życia” 1907, nr 120, s. 44-46.
 • Widmo na okręcie, „Dziwy Życia” 1907, nr 121, s. 59-62.
 • Widmo na okręcie (dokończenie), „Dziwy Życia” 1907, nr 122, s. 73-75.
 • Widmo narzeczonej, „Dziwy Życia” 1905, nr 87, s. 247-248.
 • Widmo Topielca, „Dziwy Życia” 1904, nr 56, s. 118-120.
 • Widmo topielca, „Dziwy Życia” 1905, nr 71, s. 360-362.
 • Widmo topielca (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 72, s. 5-6.
 • Widmo zmarłej mężatki szerzy panikę w domu nr 67 przy ul. Mokotowskiej, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 11-12, s. 153-154.
 • Widzenie w szklance wody. Opowiadanie kolejarza, „Dziwy Życia” 1905, nr 85, s. 213-216.
 • Wiedenmann Johann Baptist, Ziemia i człowiek w świetle badań okultystycznych, Lwów [1920] Wielokrotne pojawianie się widma osoby zmarłej. List do redaktora pisma „Rebus”, „Dziwy Życia” 1904, nr 48, s. 382-383.
 • Wielokrotne pojawianie się widma osoby zmarłej. List do redaktora pisma „Rebus”, „Dziwy Życia” 1904, nr 49, s. 11-12.
 • Wielokrotne pojawienie się widma osoby zmarłej. List do redaktora pisma „Rebus” (dokończenie), „Dziwy Życia” 1904, nr 50, s. 24-25.
 • Wieści z zaświata, „Odrodzenie” 1921, z. 8, s. 8-10.
 • Wieżomir, Słupy Bolesława Chrobrego, „Odrodzenie” 1925, z. 1, s. 24-27.
 • Wilczyński Stanisław, Pod znakiem wodnika: sztuka spirytualistyczna w 3 aktach, Katowice 1926
 • Wilkońska Paulina, Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, Warszawa 1859
 • Wilowski Włodzimierz, Śmierć jako dylemat nauk szczegółowych, nauk pogranicza, filozofii i mistycyzmu, [w:] Nauki pogranicza, Ewa Zielonacka-Lis (red.), Poznań 1998, s. 133-147.
 • , Ciekawe mediumiczności, „Odrodzenie” 1923, z. 3, s. 12-17.
 • , Słowo o materializacjach, „Odrodzenie” 1923, z. 2, s. 8-11.
 • Wisła – Julianowi Ochorowiczowi w 150. Rocznicę urodzin. Materiały z sympozjum, które odbyło się 16 października 2000, Teresa Łączyńska (red.), Wisła 2001
 • Witkowska Helena, Potęga myśli, „Lotos” 1936, z. 12, s. 378-380.
 • Witkowska Helena, W łańcuchu wcieleń, „Lotos” 1936, z. 10, s. 309-314.
 • Witkowska Helena, Walka o nowego człowieka, „Lotos” 1936, z. 4, s. 97-100.
 • Sim, U jasnowidzącej, „Dziwy Życia” 1903, nr 18, s. 283-285.
 • Wł. K., Księżna Maria Karadia, arystokratyczne medium, „Dziwy Życia” 1902, nr 8, s. 124-127.
 • Wład. K…ski, Zniszczony sen, „Dziwy Życia” 1904, nr 45, s. 331-332.
 • Włastkowski P., Dziwne nieporozumienie (list otwarty do okultystów w Polsce), „Odrodzenie” 1927, z. 1, s. 13-15.
 • Włastkowski P., O decydującym momencie w ideologii BON, „Odrodzenie” 1927, z. 2, s. 4-6.
 • Włastkowski P., Wieczne państwo Ducha, „Odrodzenie” 1928, z. 2, s. 21-22.
 • Wojciechowski W., Mesjanizm polski, „Odrodzenie” 1923, z. 5, s. 3-10.
 • Wojciechowski W., Mesjanizm polski, „Odrodzenie” 1923, z. 6, s. 2-6.
 • Wojna o Guzika, „Odrodzenie” 1924, z. 6-7, s. 27-30.
 • Wojnarowski Oskar, Ziołolecznictwo, „Hejnał” 1938, z. 6, s. 372-375.
 • Wojtanowicz Zygmunt, Cel i zadania okultyzmu w Polsce, „Odrodzenie” 1921, z. 6, s. 3-4.
 • Wojtanowicz Zygmunt, Kilka słów w odpowiedzi dr. Polończykowi. Ex re jego krytyki artykułu ‘Cel i zadania okultyzmu w Polsce’, „Odrodzenie” 1921, z. 8, s. 4.
 • Wojtanowicz Zygmunt, W obronie prawdy i godności nauki. Czyli Sensacje spirytystyczne ks.
 • Niteckiego, „Odrodzenie” 1921, z. 7, s. 10-12.
 • Wojtanowicz Zygmunt, W obronie prawdy i godności nauki. Czyli Sensacje spirytystyczne ks.
 • Niteckiego, „Odrodzenie” 1921, z. 8, s. 10-11.
 • Wojtanowicz Zygmunt, W obronie prawdy i godności nauki. Czyli Sensacje spirytystyczne ks.
 • Niteckiego, „Odrodzenie” 1921, z. 9, s. 14-16.
 • Wojtanowicz Zygmunt, W obronie prawdy i godności nauki. Czyli Sensacje spirytystyczne ks.
 • Niteckiego, „Odrodzenie” 1921, z. 10, s. 18.
 • Wojtanowicz Zygmunt, W obronie prawdy i godności nauki. Czyli Sensacje spirytystyczne ks.
 • Niteckiego (dokończenie), „Odrodzenie” 1922, z. 11, s. 11-12.
 • Wokinooki D.N., Zadania XX wieku (poświęcone prof. K. Flammarionowi), „Dziwy Życia” nr 113, s. 288-291.
 • Wokinooki D.N., Zadania XX wieku (poświęcone prof. K. Flammarionowi), „Dziwy Życia” 1907, nr 114, s. 310-313.
 • Wokinooki D.N., Zadania XX wieku (poświęcone prof. K. Flammarionowi), „Dziwy Życia” 1907, nr 115, s. 327-330.
 • Wokinooki D.N., Zadania XX wieku (poświęcone prof. K. Flammarionowi), „Dziwy Życia” 1907, nr 116, s. 346-348.
 • Wokinooki D.N., Zadania XX wieku (poświęcone prof. K. Flammarionowi) , „Dziwy Życia” 1907, nr 117, s. 357-360.
 • Wokinooki D.N., Zadania XX wieku (poświęcone prof. K. Flammarionowi), „Dziwy Życia” 1907, nr 118, s. 13-16.
 • Wokinooki D.N., Zadania XX wieku (poświęcone prof. K. Flammarionowi) , „Dziwy Życia” 1907, nr 119, s. 25-27.
 • Wokinooki D.N., Zadania XX wieku (poświęcone prof. K. Flammarionowi) „Dziwy Życia” 1907, nr 120, s. 40-43.
 • Wokinooki D.N., Zadania XX wieku (poświęcone prof. K. Flammarionowi) „Dziwy Życia” 1907, nr 121, s. 62-64.
 • Wokinooki D.N., Zadania XX wieku (poświęcone prof. K. Flammarionowi) „Dziwy Życia” 1907, nr 122, s. 76-80.
 • Wołowski M.K., Rudolf Steiner i jego antropozofia, „Hejnał” 1930, z. 7-8, s. 213-218.
 • Wortz C. Edward, Bauer A.S., Blackwelder R.F., Eerkens J.W., Saur A.J., An investigation of Soviet Psychical Research, [w:] Mind at Large. Institute of Electrical and Electronics Engineers Symposia on the Nature of Extrasensory Perception, Charles T. Tart, Harold E. Puthoff, Russell Targ (red.), Charlottesville 2002, s. 212-237.
 • Wpływy świata astralnego na świat ziemski, „Odrodzenie” 1922, z. 7, s. 18-22.
 • Wrażenie pozornie zmarłego, „Dziwy Życia” 1903, nr 37, s. 198-199.
 • Wróbel Szymon, Odkrycie nieświadomości: czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?, Toruń 2012
 • Wróblewski Andrzej Kajetan, Historia fizyki, Warszawa 2011
 • Wróblewski Andrzej Kajetan, Prawda i mity w fizyce, Wrocław 1982
 • Wróżbiarstwo, „Odrodzenie” 1922, z. 12, s. 10-11.
 • Wróżbita, Kursa znachorskie, „Odrodzenie” 1927, z. 2, s. 19-21.
 • Wróżbita, Ślady wróżbiarstwa, „Odrodzenie” 1926, z. 11, s. 23-24.
 • Wróżbita, W obronie wróżbiarstwa, „Odrodzenie” 1926, z. 7, s. 28-29.
 • Wróżbita, Wróżbiarstwo i wyrocznia, „Odrodzenie” 1926, z. 4, s. 22-24.
 • Wróżbita, Wróżyć, wróżba, wróżbiarstwo, „Odrodzenie” 1925, z. 10, s. 26-28.
 • Wróżka, „Tygodnik Ilustrowany” 1931, nr 47, s. 888. [recenzja książki]
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 74, s. 32-34.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 76, s. 64-66.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 78, s. 94-96.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 79, s. 111-113.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 81, s. 141-144.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 82, s. 157-160.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 83, s. 175-177.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 84, s. 189-191.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 85, s. 205-208.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 86, s. 222-224.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych podawanych przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego pt. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1905, nr 87, s. 239-242.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych. Podawane przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego p.t. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1906, nr 88, s. 255-257.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych. Podawane przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego p.t. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1906, nr 89, s. 269-272.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych. Podawane przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego p.t. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1906, nr 90, s. 288-290.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych. Podawane przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego p.t. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1906, nr 92, s. 317-320.
 • Wskazówki dotyczące urządzania seansów spirytystycznych. Podawane przez dr. J. Maxwella prof. w Cambridge w dziele jego p.t. 'Fenomeny psychiczne’, „Dziwy Życia” 1906, nr 94, s. 349-352.
 • Wspomnienia z seansów z medium Janem Guzikiem, „Hejnał” 1932, z. 1, s. 9-13.
 • Wspomnienia z seansów z medium Janem Guzikiem, „Hejnał” 1932, z. 3, s. 61-63.
 • Wspomnienie pośmiertne, „Dziwy Życia” 1905, nr 75, s. 60. [Albert Wilczewski] Wspólność myśli, „Dziwy Życia” 1902, nr 3, s. 38-40.
 • Wspólność myśli (dokończenie), „Dziwy Życia” 1902, nr 4, s. 54-55.
 • Wstęp, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 1, s. 1-3.
 • Wstępna mowa Ducha przewodniczącego Zebraniom, „Światło Zagrobowe” 1869, nr 1, s. 8-12.
 • Wybitne wypadki objawu wieloosobowości, „Dziwy Życia” 1906, nr 108, s. 209-212.
 • Wychowanie płciowe człowieka, „Odrodzenie” 1922, z. 6, s. 21-26.
 • Wychowanie płciowe człowieka, „Odrodzenie” 1922, z. 7, s. 22-27.
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia niejawnego, „Hejnał” 1931, z. 5, s. 129-130.
 • Wyczałkowski Kazimierz, Nauka a okultyzm: szkic porównawczy metod i sprawdzianów poznania, Warszawa 1925
 • Wysocka A., Pasożyty na polu tajemniczej wiedzy ducha. Komunikat Ochorowicza z Rzeszy Ducha, „Odrodzenie” 1922, z. 6, s. 7-8.
 • Wysocka A., Polska u progu nowego roku, „Odrodzenie” 1922, z. 10, s. 7-12.
 • Wysocka A., Reflektor z Rzeszy Ducha, „Odrodzenie” 1922, z. 7, s. 7-11.
 • Wysocka A., Widzenie Janeczki w dzieciństwie, „Hejnał” 1939, z.5-6, s. 404-407.
 • Wysocka K. Agnia, Niebezpieczeństwo Bolszewizmu. Komunikat A. Mickiewicza z Rzeszy Ducha, „Odrodzenie” 1922, z. 3, s. 1-4.
 • Wzajemna pomoc duchowa, „Hejnał” 1929, z. 5, s. 132-135.
 • Wzajemność zza grobu (nowela), „Dziwy Życia” 1902, nr 5, s. 97-80.
 • Wzajemność zza grobu (nowela), „Dziwy Życia” 1902, nr 6, s. 90-92.

Z

 • Z doświadczeń hipnotycznych, „Dziwy Życia” 1906, nr 90, s. 295-296.
 • Z doświadczeń hipnotycznych (dokończenie), „Dziwy Życia” 1906, nr 91, s. 305-307.
 • Z działalności Towarzystwa Metapsychicznego w Krakowie, „Lotos” 1935, z. 5, s. 159-160.
 • Z działu mediumizmu rewelacyjnego, „Odrodzenie” 1921, z. 8, s. 4.
 • Z dziedziny snów, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1926, nr 9-10, s. 12-19.
 • Z galerii obrazów malarza-medium ‘Stacha’, „Hejnał” 1931, z. 5, s. 145.
 • Z głębin duszy M. Maeterlincka, „Hejnał” 1939, z. 4, s. 281-283.
 • Z listów naszych czytelników, „Dziwy Życia” 1902, nr 3, s. 48.
 • Z listów naszych czytelników, „Dziwy Życia” 1902, nr 4, s. 63.
 • Z listów naszych czytelników, „Dziwy Życia” 1902, nr 5, s. 79-80.
 • Z listów naszych czytelników, „Dziwy Życia” 1906, nr 92, s. 330-332.
 • Z nowym rokiem (rewelacje z Górnych Sfer Duchowych), „Hejnał” 1931, z. 1, s. 3-8.
 • Z osobistych mych wspomnień, „Dziwy Życia” 1905, nr 75, s. 55-57.
 • Z osobistych mych wspomnień, „Dziwy Życia” 1905, nr 77, s. 87-89.
 • Z osobistych mych wspomnień, „Dziwy Życia” 1905, nr 79, s. 116-118.
 • Z osobistych mych wspomnień (dokończenie), „Dziwy Życia” 1905, nr 81, s. 151-152.
 • Z pamiętnika medium, „Dziwy Życia” 1907, nr 116, s. 339-341.
 • Z pamiętnika medium (dokończenie), „Dziwy Życia” 1907, nr 118, s. 9-10.
 • Z seansowego dziennika pani Dziekońskiej, „Dziwy Życia” 1907, nr 124, s. 105-107.
 • Z seansowego dziennika pani Dziekońskiej, „Dziwy Życia” 1907, nr 125, s. 122-124.
 • Z seansowego dziennika pani Dziekońskiej, „Dziwy Życia” 1907, nr 126, s. 134-136.
 • Z seansowego dziennika pani Dziekońskiej, „Dziwy Życia” 1907, nr 127, s. 153-155.]
 • Z seansowego dziennika pani Dziekońskiej, „Dziwy Życia” 1907, nr 128, s. 170-172.
 • Z seansowego dziennika pani Dziekońskiej, „Dziwy Życia” 1907, nr 129, s. 186-188.
 • Z seansowego dziennika pani Dziekońskiej, „Dziwy Życia” 1907, nr 130, s. 202-205.
 • Z pozagrobowego świata (opowiadanie ducha), „Dziwy Życia” 1906, nr 107, s. 202-204.
 • Z pozagrobowego świata (opowiadanie ducha), „Dziwy Życia” 1906, nr 108, s. 214-217.
 • Z pozagrobowego świata (opowiadanie autora), „Dziwy Życia” 1906, nr 109, s. 233-235.
 • Z praktyki hipnotycznej. List do Redakcji, „Dziwy Życia” 1905, nr 82, s. 166-167.
 • Z praktyki hipnotycznej. List do Redakcji, „Dziwy Życia” 1905, nr 83, s. 183-185.
 • Z rozmyślań nauczycielki, „Odrodzenie” 1926, z. 2, s. 12-16.
 • Z Skarbnicy Króla Ducha, „Odrodzenie” 1927, z. 6, s. 3-5.
 • Z teki medium – malarza Stacha z Wisły, „Hejnał” 1930, z. 1, s. 14-15.
 • Z wywiadów u mediów. Miss Flory Cook, „Dziwy Życia” 1907, nr 121, s. 54-57.
 • Z wywiadów u mediów. Miss Flory Cook, „Dziwy Życia” 1907, nr 123, s. 86-89.
 • H., Rozważania wigilijne, „Hejnał” 1933, z. 12, s. 302-304.
 • K., Znaki z tamtej strony, „Hejnał” 1939, z. 1, s. 61-62.
 • Zacchi Amgelo, Spirytyzm i życie pozagrobowe, Poznań 1925
 • Zagadnienie poczęcia i zapłodnienia, „Odrodzenie” 1922, z. 4, s. 22-26.
 • Zagadnienie poczęcia i zapłodnienia, „Odrodzenie” 1922, z. 5, s. 20-24.
 • Zagadnienie śmierci, „Odrodzenie” 1921, z. 10, s. 18-19.
 • Zagórowski Olgierd, Gravier Alfons, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Wrocław – Kraków – Warszawa 1959-1960, s. 557.
 • Zalewski C., Powracająca fala. Mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa na tle pozytywizmu warszawskiego, Zamość 2005
 • Zaretsky Eli, Sekrety duszy: społeczna i kulturowa historia psychoanalizy, Warszawa 2009 Zaufana wróżka kancl. Hitlera. Nieznana tajemnica z Berchtesgaden, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1939, nr 1, s. 10.
 • Zawadzki Stanisław, Śmierć ciała nie jest śmiercią duszy czyli Umarli żyją, Lwów [1916]
 • Zawojska Teresa, Mesjanizm, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2., Lublin 2011, s. 98-108.
 • Zdemaskowane medium, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1924, nr 3, s. 161-172.
 • Zdolność duszy do bezświadomej rozumnej czynności, „Dziwy Życia” 1906, nr 94, s. 353-354.
 • Zdolność duszy do bezświadomej rozumnej czynności, „Dziwy Życia” 1906, nr 95, s. 1-3. Zdolność duszy do przenikania w ciągu jednej chwili treści całego ubiegłego życia, „Dziwy Życia” 1904, nr 63, s. 227-229.
 • Zdolności nadnormalne Marszałka Piłsudskiego, „Hejnał” 1935, z. 8, s. 246-249.
 • Zdumiewający eksperyment jasnowidzenia, „Zagadnienia Metapsychiczne” 1925, nr 7-8, s. 406-410.
 • Ze zjazdu metapsychicznego w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany” 1923, nr 38, s. 618.
 • Zembrzuski Ludwik, Baudouin de Courtenay Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 359.
 • Zemsta zza grobu (nowela przez Marię z Krakowa), „Dziwy Życia” 1903, nr 27, s. 44-45.
 • Zieleński Antoni, Kto ma się parać psychologią?, „Literatura” 1974, nr 33, s. 9.
 • Zieliński P., Felipe Senillosa, „Dziwy Życia” 1902, nr 7, s. 108-109.
 • Ziemski Janusz, Mistyka Słowackiego, „Lotos” 1936, z. 9, s. 281-283.
 • Zioła lecznicze i ich zastosowanie w różnych chorobach, „Hejnał” 1931, z. 8, s. 249-252.
 • Zjawianie się w ciągu pięciu lat ducha żony, „Dziwy Życia” 1907, nr 120, s. 38-40.
 • Zjawianie się w ciągu pięciu lat ducha żony, „Dziwy Życia” 1907, nr 121, s. 57-59.
 • Zjawianie się w ciągu pięciu lat ducha żony, „Dziwy Życia” 1907, nr 122, s. 70-72.
 • Zjawianie się w ciągu pięciu lat ducha żony (dokończenie), „Dziwy Życia” 1907, nr 123, s. 92-93.
 • Zjawiska w nawiedzonej fermie, „Dziwy Życia” 1904, nr 43, s. 298-299.
 • Zjawisko dotykalne, „Dziwy Życia” 1905, nr 77, s. 89-91.
 • Zjawisko dotykalne (dokończ.), „Dziwy Życia” 1905, nr 78, s. 106-107.
 • Zjawisko w willi Carmen w Algierze, „Dziwy Życia” 1905, nr 87, s. 248-249.
 • Złe oczy, „Dziwy Życia” 1904, nr 59, s. 162-164.
 • Złudzenie, przeczucie, czy… (nowela), „Dziwy Życia” 1902, nr 1, s. 14-16.
 • Złudzenie, przeczucie, czy… (nowela) (ciąg dalszy), „Dziwy Życia” 1902, nr 2, s. 14-15.
 • Zmarły powiadamia rodzinę o pomyłce w ustawieniu nagrobka, „Wiedza Duchowa” 1934, z. 8., s. 256.
 • Zmorzanka Z. Anna, Ochorowicz Julian, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2., Lublin 2011, s. 270-272.
 • Zola Emil, W letargu, „Dziwy Życia” 1903, nr 27, s. 46-48.
 • Zola Emil, W letargu, „Dziwy Życia” 1903, nr 28, s. 59-61.
 • Zola Emil, W letargu, „Dziwy Życia” 1903, nr 29, s. 79-80.
 • Zola Emil, W letargu, „Dziwy Życia” 1903, nr 30, s. 92-96.
 • Zola Emil, W letargu, „Dziwy Życia” 1903, nr 32, s. 126-128.
 • Zola Emil, W letargu (dokończenie), „Dziwy Życia” 1903, nr 33, s. 140-142.
 • Zollner Johann Karl Friedrich, Transcendental Physics, Boston 1881
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo Sławian, „Odrodzenie” 1925, z. 3, s. 23-25.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian (ciąg dalszy), „Odrodzenie” 1925, z. 6, s. 20-27.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 1, s. 18-21.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 10, s. 16-18.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 12, s. 13-16.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 2, s. 16-19.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 3, s. 11-14.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 4, s. 13-16.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 5, s. 18-22.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 6, s. 16-18.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 7, s. 18-21.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 8, s. 14-17.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1926, z. 9, s. 19-22.
 • Zubrzycki J., Bogoznawstwo u Sławian, „Odrodzenie” 1927, z. 3, s. 22-26.
 • Zwierzenia 'psychopaty’, „Dziwy Życia” 1907, nr 111, s. 266-267.
 • Zwierzęta spostrzegające zjawiska spirytystyczne. Wypadek ze szwajcarskim oficerem, „Dziwy Życia” 1907, nr 129, s. 180-183.
 • Zych J., Rzecz o duchach w Drugiej Rzeczpospolitej, czyli przewodnik po ruchu spirytystycznym oparty na rzetelnych źródłach, Kraków 1999
 • Żuaw Henryk Jacob uzdrowiciel, „Dziwy Życia” 1906, nr 88, s. 253.
 • Żuaw Jacob uzdrowiciel, „Dziwy Życia” 1905, nr 86, s. 230-233.
 • Żuaw Jacob uzdrowiciel, „Dziwy Życia” 1905, nr 87, s. 245-246.
 • Żyjemy po śmierci, „Hejnał” 1938, z. 11, s. 687.
 • Żywa, elektryczna bateria, „Dziwy Życia” 1903, nr 27, s. 38-39.

Pobierz materiał w formacie PDF: bibliografia_spirytyzm_stachelski