Telepatia, jasnowidzenie i mediumizm wśród zwierząt

Dobrze wiadomo, że niektóre zwierzęta, takie jak konie, psy i koty, mają specjalne zdolności jasnowidzenia. To, że ich zdolności w tym względzie są nawet lepsze niż te posiadane przez ludzi, jest powszechnie potwierdzane przez wszystkich, którzy studiowali ten temat. Pies często skomli i wykazuje największy strach, gdy jest Czytaj dalej

Mediumizm i inspiracja

Na pewno istnieją typy i fazy mediumizmu, które są poza zasięgiem naukowego dowodu lub jego braku. Czysty mediumizm  psychiczny, szczególnie jeśli chodzi o demonstrację zjawisk psychicznych, może być, i niewątpliwie jest, w zasięgu badań naukowych; ale to, co jest czysto duchowe, wynika głównie z warunku bycia, który można zrozumieć tylko przez bezpośrednie i konkretnie doświadczenie. Czytaj dalej

Co to jest genjusz?

Genjusz, jak powiedzieliśmy, jest medjumizmem; ludzie genjalni są medjami różnych stopni i różnego rodzaju. W medjumiźmie jest nie tylko wielka różnorodność form, ale i stopniowanie i hierarchia, jak w każdej dziedzinie przyrody i życia.

Ludzie genjalni dobrowolnie lub nie, z wiedzą lub bezwiednie są w stosunku z tamtym światem, odbierają stamtąd potężne wpływy; duchy natchnienia pomagają
im w pracach. Czytaj dalej