ESP in Life and Lab

Książka “ESP in Life and Lab: Tracing Hidden Channels” autorstwa Louisa E. Rhine to szczegółowe opracowanie na temat zjawisk związanych z percepcją pozazmysłową (ESP) i pokrewnymi zdolnościami. Publikacja z 1967 roku zawiera zarówno osobiste relacje, jak i wyniki eksperymentów laboratoryjnych przeprowadzonych w Parapsychological Laboratory na Duke University, gdzie Louisa E. Rhine wraz z mężem, J.B. Rhine, prowadzili badania nad ESP.

Książka omawia różne aspekty ESP, takie jak telepatia, jasnowidzenie i prekognicja, oraz przedstawia klasyfikację doświadczeń ESP, w tym intuicje, realistyczne sny, nierealistyczne sny i rzadziej halucynacje. Louisa E. Rhine ilustruje te formy za pomocą dramatycznych historii opisanych w listach i wywiadach z osobami prywatnymi1.

Dodatkowo, książka porusza temat psychokinezy (PK) – zdolności umysłu do bezpośredniego wpływania na materię – i zawiera konkretne przykłady. Badania nad ESP i PK początkowo były kontrowersyjne, ale z czasem zyskały większe uznanie, gdy udowodniono ich istnienie.

Louisa E. Rhine, wraz z mężem J.B. Rhinem, byli pionierami w Laboratorium Parapsychologii na Duke University, znani z systematycznych i naukowych badań nad zjawiskami psychicznymi. Louisa przyjmowała opisy przypadków ESP od wszystkich zdających się być rozsądnymi osób, bez dokładnego weryfikowania ich relacji, co było przedmiotem debat w środowisku naukowym. Uważała, że prawdziwość ESP powinna być potwierdzona poprzez kontrolowane eksperymenty, a nie anegdotyczne dowody.

Jej praca często koncentrowała się na wzorcach i implikacjach doświadczeń psychicznych, klasyfikując je i analizując ich potencjalne powiązania z życiem codziennym i stanami psychicznymi. Badała różne aspekty zjawisk psi, w tym rolę osoby doświadczającej ESP (percypienta) i warunki, które mogły sprzyjać lub utrudniać wystąpienie tych zjawisk, takie jak wpływ stanów emocjonalnych na blokowanie lub ułatwianie informacji ESP.

Rhine wniosła również istotny wkład w parapsychologię dzięki swoim spostrzeżeniom na temat psychokinetycznych efektów związanych z kryzysami emocjonalnymi – sugerując, że obiekty związane z emocjonalnie znaczącym wydarzeniem mogą poruszać się lub ulegać wpływom bez bezpośredniej interakcji fizycznej, możliwie dzięki nieświadomemu wpływowi psychicznemu.

Podsumowując, „ESP in Life and Lab” nie tylko omawia teoretyczne i eksperymentalne podstawy zrozumienia ESP, ale również zapewnia kompleksowy widok na anegdotyczne i doświadczalne aspekty zjawisk psychicznych, co czyni ją ważnym dziełem w dziedzinie parapsychologii. Szczegółowe informacje można znaleźć, korzystając z platform, które oferują dostęp do historycznych i akademickich książek.

źródło: „Daily Meditation” The Silent Guide to a Successful Future; Jnuary-February 1968.