Światło na Drodze – Głos Milczenia

Druga część „Światła na drodze” zaczyna się od słów następujących:
Z milczenia, które jest pokojem, wypłynie dźwięczny glos. I głos ten powie: „Nie dobrze, skończyłeś żniwo, a teraz zacznij siew”. I wiedząc, że ten głos – jest to samo milczenie, będziesz mu posłuszny„. Czytaj dalej

Droga Poznania – S. Guerrier

Starożytnego prawidła, wyrytego na bramie wiodącej na Drogę Pozhania, ״Poznaj samego siebie“ nie należy rozumieć, jako psychologiczną introspekcję, jako analizę swej osobowości, środkami tejże osobowości, gdyż podobna analiza prowadzi w bez- wyjściowe labirynty, w zaklęte koło obracania się wokół siebie. ״Poznaj samego siebie“ oznacza poznanie swej niższej natury w świetle wyższej, osobowości w świetle Ego; jest to proces kolejnego odkrywania w sobie i przezwyciężania ułudy Rozumu, kłamliwych pozornych zrostów Ja z Nie-Ja, świadomości z formą; jest to nieustanne wznoszenie się w wewnętrznem doświadczeniu, od jednego stopnia poznania w sobie rzeczywistego ku następnemu. Czytaj dalej

Głos Milczenia – rozdział 1

Nauki te dane są tym, co nie znają niebezpieczeństw Iddhi.*1 Ktokolwiek usłyszeć Milczenia Głos *2 pragnie, kto pojąć go zechce, powinien osiągnąć zupełne skupienie*3. A gdy obojętnym się stanie dla świata ziemskiego, niech uczuć swych znajdzie Władykę *4, co Twórcą jest myśli i rodzi złudzenie.  Nasz rozum jest wielkim zabójcą,  Realność zabija. Czytaj dalej