PROVERBIA SALOMONIS – PRZYSŁOWIA SALOMONA

PRZEDMOWA
Powodowany brakiem elementarnych książek, zdolnych przyswoić młodzieży naszej w języku krajowym skarby moralne w Piśmie Ś-tym zawarte, powziąłem myśl zbadania gruntownego księgi „Przysłów Salomona” jako drogowskazu moralności i obyczajów. Bł. p. Izaak Kramstuck przetłumaczył je dosłownie na język polski, a w przedmowie, swojej Czytaj dalej