Zagadka Wszechświata

W szóstym wykładzie, zatytułowanem „Dżnani-Joga”, zastrzegliśmy się, że poruszamy w nim tylko jedną stronę tej gałęzi filozofji jogów, do innych zaś powrócimy w wykładach następnych. Motywy „Dżnani-Jogi” są tak obszerne, że można pisać o nich całe tomy, i rzeczywiście niejedno dzieło starodawne zawiera zasady tej nauki. W wykładzie niniejszym poruszymy niektóre zasadnicze punkty Dżnani-Jogi i postaramy się wyłożyć je w sposób jak najdostępniejszy, aby ułatwić zrozumienie jej prawd tym, co by uważali inne traktowanie tej nauki, jako zbyt trudne i specjalne. Jak to ustaliliśmy w szóstym wykładzie: Czytaj dalej

Materia i Siła

Zakończyliśmy swój ostatni wykład, nie doprowadziwszy do końca badania nad tym przejawem Absolutu, który znany jest pod nazwa materji. Jak już mówiliśmy, nauka twierdzi, że materja składa się z atomów i że atomy są podzielne dopóty, dopóki nie dojdzie się wreszcie do atomu ostatecznego, który już nie podlega dalszemu podziałowi, atomu zasadniczego – czegoś w rodzaju materji „absolutnej”. Czytaj dalej