Przyczynek do praktycznej Kabały

Na podstawie głębokich i gruntownych studiów świętych ksiąg Żydów odkryłem kabałistyczne tajemnice, a szczególnie związek między praktyczną Kabałą a święceniem Szabatu, który być może będzie całkowicie nieznany nawet uczonym rabinom i ortodoksyjnym Żydom, nie mówiąc już o wielkiej większości Izraelitów, którzy obecnie odwrócili się od starannego przestrzegania przepisów wiary swoich ojców. Czytaj dalej

Człowiek jako kabalista

W mojej pierwszej książce, Wtajemniczenie do Hermetyzmu, dzielę człowieka na trzy obszary – ciało, duszę i ducha – i wspominam tam również o czterobiegunowym magnesie. Dla medytującego ucznia jasne jest, że ciało mentalne jest połączone z ciałem astralnym poprzez matrycę mentalną i że matryca astralna łączy mentalne i astralne ciało z ciałem fizycznym. Z pewnością jest dla niego również jasne, że ciało fizyczne utrzymywane jest przy życiu poprzez jedzenie (skondensowaną substancję Czytaj dalej