Mistyk jako poeta

„MYSTYCYZM” to niezwykle niefortunne pojęcie, które narażało na niebezpieczeństwo reputację wielu wielkich ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, bywał stosowany do dowolnej koncepcji lub teorii życia, o ile uznano, że jest na tyle ogromna, niejasna i wizjonerska. Tak się jednak stało z powodu głębokiego niezrozumienia jego znaczenia. Czytaj dalej

Rozdział VIII Przeszkody w skupieniu

 Umysł rozproszony
Powszechną skargą początkujących jest, iż sam wysiłek skupienia potęguje niepokój umysłu. Jest to słuszne w pewnej mierze, gdyż prawo akcji i reakcji działa tu jak i wszędzie i nacisk na umysł w pewnym kierunku wywołuje odpowiednią reakcję. Czytaj dalej

Drogą wiedzy do Boga

Życie – energia szuka przejawu w formie, manifestuje się, toruje sobie drogi. Ilość dróg nieskończona, wszystkie prowadzą do najwyższego napięcia siły przejawionej., Życia gwiazdy lub ziemskiego owada to dwie drogi w dwóch niewspółmiernych trwających, a każda z nich stanowi jednocześnie tylko jakąś część drogi, jaką odbywa kosmos. Czytaj dalej

Jak rozwija się wolę i zdobywa się potęgę koncentracyi myśli

Praktyczne zastosowanie sił woli i myśli w życiu codziennem i wpływ ich na człowieka i na świat. Wciąż jeszcze zważa się zbyt mało na potężne wpływy przyzwyczajeń myślowych człowieka, na zdrowie jego ciała i duszy. Faktem jest, że one mogą wpłynąć nietylko na niego samego, lecz także na innych ludzi i na świat cały. Czytaj dalej