Gebirol Salomon ben Jehuda

Gebirol Salomon ben Jehuda, zwany Avicebron. Filozof, poeta i kabalista, płodny pisarz i mistyk. Urodzony w Maladze 1021 r„ wychowany w Saragosie, zmarł w Walencji 1070 r„ według legendy, zabity przez zawistnego mu poetę arabskiego. Jego współwyznawcy zwali go Salomonem Sephardi lub Hiszpanem, arabowie Abu Ajub Soliman ben Jaha Ibn Dżebirol, scholastycy zaś dali mu przydomek Avicebron. Ibn Dżebirol był bezwątpienia jednym z największych ówczesnych filozofów i nauczycieli, wiele jego dzieł w językach hebrajskim i arabskim dochowało się do naszych czasów. Za największą jego pracę uchodzi dzieło p. t. „Mequor‘ Hayyim“ (Studnia żywota), jedna z najstarszych rozpraw w kabale spekulatywnej.