Sefer Bereshit

Mojżesz zaślubił Seforę, córkę Jetra i długie lata pozostawał u mędrca Madjanitów. Dzięki tradycjom etjopskim i chaldejskim, przechowywanym w świątyni, mógł uzupełnić i skontrolować to, czego się nauczył w sanktuarjach Egiptu, mógł wzrokiem sięgnąć do najdawniejszych cyklów ludzkości i drogą indukcji w przyszłość jej zajrzeć. U Jetra również znalazł dwie księgi kosmogonji w Genezie przytoczone „Wojny Jehowy” i „Pokolenia Adama” i zagłębił się w ich studjowaniu. Czytaj dalej

Doktryna Wtajemniczonych

Kryszna wstał z omdlenia przeobrażony. Przepaść oddzielała go od świata i złud jego. Ujrzał prawdę i posłannictwo swe pojął. Przyjęty przez anachoretów, jako następca Viwaswati, z woli Niebios na to stanowisko wyznaczony, otrzymał laskę o siedmiu węzłach, godło swej władzy i złożył w obliczu starców świętych ofiarę ognia. Czytaj dalej