Tajemna Księga

Tajemna Księga
Autorstwa ARTHURA EDWARDA WAITE’a

M. VULLIAUD jest znany we Francji dzięki autorytatywnej pracy w dwóch tomach na temat La Kabbale Juive, która powinna raz na zawsze, a może i tak się stało, zakończyć nonsensy pisane na ten temat, od czasów Eliphasa Lévi, przez okultystyczne szkoły Paryża, które nie znały ani tekstów Tajemnej Tradycji w Izraelu, ani ich krytycznej historii. Czytaj dalej

Wtajemniczeni świątyń starożytnych

Nie w księgach to religijnych starożytności; takich jak Wedy, Zend-Avesta, Biblja, należy szukać określenia dokładnego wzniosłych wierzeń owych czasów. Napisane aby być czytanemi, albo raczej śpiewanemi w świątyniach, podczas wielkich uroczystości, owe księgi praw, obmyślane w celach panowania duchowieństwa, nie miały bynajmniej zadania odsłaniać ludowi tajemnic nauki, która zajmowała wolne chwile kapłanów i wtajemniczonych. Czytaj dalej

Trójca kabalistów

„Rozdzieliwszy swe ciało na dwie części Pan najwyższy stał się napoły męzkim napoły żeńskim, a łącząc się z ową częścią żeńską spłodził Wiradi syna”.
(Manu, księga I, 34.)
„To ja Wiradi, który chcąc dać początek rodowi ludzkiemu, przeszedłszy najcięższe umartwienia, stworzyłem najprzód dziesięciu pradżapati, panów stworzenia“.
(Manu, księga I, 34). Czytaj dalej

Istota Kabbały dla Okkultysty.

Do czegóż właściwie wszystkie te kabbalistyczne metody? Czyż tylko dla ćwiczenia osobowego mózgu? Oczywiście nie! Przecież zdrowy zmysł powinien służyć celom rozumu. Kabała ma dla nas dwojakie pomocnicze znaczenie: 1. ona daje nam możność odkrycia z piśmiennych źródeł w hieroglificznie poświęconym języku nie tylko to, co włożyli w nie autorowie, ale i wszystko to, co można wyprowadzić z postawionych przez nich tez drogą spekulacji, drogą pracy Merkurjalnych Czytaj dalej