Alternatywne metody kreowania marki osobistej

Książka „Alternatywne metody kreowania marki osobistej” to luźne opracowanie, które przedstawia czytelnikom bardzo często eksplorowane techniki, teorie i praktyczne zastosowania postrzegania pozazmysłowego w kontekście biznesu i zarządzania, z omówieniem głównych błędów w pracy z tym zjawiskiem.

Książka składa się z 23 rozdziałów, które luźno wprowadzą czytelnika do tematyki postrzegania pozazmysłowego poprzez wyjaśnienie podstaw i omówienie konkretnych przykładów jego zastosowania w praktyce. Każdy rozdział zawiera, jak mi się wydaje, wartościowe informacje. Jeśli czegoś nie ma, każdy może na bazie własnych doświadczeń dopisać sam.

Celem tej książki jest dostarczenie czytelnikom mini przewodnika po postrzeganiu poza zmysłowym, który pomoże im zdobyć wiedzę i narzędzia potrzebne do skutecznego budowania i rozwoju marki osobistej. Natomiast jeśli dojdą do wniosku, że nie o to im chodziło będą mogli łatwiej otworzyć się na nową rzeczywistość.

Pamiętaj
Choć konwencja książki wydaje się chaotyczna, jako autor specjalnie przyjąłem taką formułę, by przypadkiem nie narzucić czytelnikom swojej wizji rzeczywistości, lecz zmusić do myślenia.

Zrobiłem tak dlatego, gdyż chciałem uniknąć podświadomego Przeniesienia na czytelnika swoich projekcji, gdyż nie taka jest idea tej książki.

Decyzję taką podjąłem po dokładnym przemyśleniu, w oparciu o setki rozmów z różnymi osobami i własne doświadczenia, poza tym książka nie jest do przeczytania jeden raz – jednokrotne jej przeczytanie nic nie da.

Jeśli książka ma stanowić pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu, poszczególne rozdziały muszą być przestudiowane indywidualnie, w dodatku kilkukrotnie. Warto również, by podczas studiowania rozdziałów czytelnik robił własne notatki, w których spróbuje przeanalizować podejmowane wcześniej przez siebie działania.

Prezentowane tutaj teorie pełnią rolę protez intelektualnych i mają za zadanie przybliżone wyjaśnienie procesów zachodzących w podświadomości. Procesów, które wiele z osób czuje, jednak naukowo, przynajmniej na razie, nie można sensownie i racjonalnie ich wyjaśnić.

Część I
Dziwne Teorie

Rozdział 1. Korzenie Postrzegania Pozazmysłowego …………….…………………. str. 6
Rozdział 2. Fizyka Jasnowidzenia ..……………………………………………………. str. 8
Rozdział 3. Rola samopoznania w doborze metod poznania pozazmysłowego … str. 13
Rozdział 4. Poszukiwanie skutecznej metody, czyli walka samemu ze sobą …….. str. 15
Rozdział 5. Nie walcz – uzupełnij braki i idź dalej …………………………….…….. str. 22
Rozdział 6. Mobilność Intelektualna a muzyka klasyczna ……….……………..….. str. 27
Rozdział 7. Zespół Talentu Pourazowego: kiedy uraz mózgu odblokowuje genialność …………………………….……………………………………………………..….……. str. 42
Rozdział 8. Świadome Śnienie jako źródło kreatywności …………………….…….. str. 47
Rozdział 9. Hipnoza jako narzędzie pomocnicze w budowaniu motywacji ………. str. 49
Rozdział 10. Szybki kurs hipnozy …………………………………………………….. str. 52
Rozdział 11. Pismo automatyczne …………..………………………………..….….. str. 59
Rozdział 12. Mikrodawkowanie LSD: fakty i mity ………………………….…..…… str. 64
Rozdział 13 Wyprawy w głąb umysłu: palenie zioła, haszyszu i ceremonia
ayahuasca ……………………………………………………………………..……..…. str. 67
Rozdział 14. Praca z medium – mankamenty …………………………………..…… str. 69
Rozdział 15. O kobiecej intuicji …………………………………………………………. str. 71
Rozdział 16. Problemy z implementacją wskazówek ……………………………….. str. 77

Część II
Co z tym zrobić?

Wprowadzenie  …………………………………………………………..…………… …..tr. 81
Rozdział 17. Zrobiłem co wiedziałem, zjadłem co było, ale stoję w miejscu  …….. str. 82
Rozdział 18. Jak w prosty sposób weryfikować kierunki naszych poszukiwań,
by się nie oszukać? ..…………….…………………………………….……..………… str. 88
Rozdział 19. Magiczna książka, czyli dlaczego zaklęcia nie działają? ….………… str. 95
Rozdział 20. Jak stworzyć swoje kody – zaklęcia a czego nie robić ………………. str. 97
Rozdział 21. Ayahuasca i inne dary natury a problemy ….……………………..…. str. 104
Rozdział 22. Prostytucja artystyczna ……………………………………………..…. str. 115
Rozdział 23. Stan bierny ……………………………………….……….………….…. str. 119

Część III
Uroczyste Zakończenie

Życzenia Szczęścia od autora ………………………………………….……………. str. 125
Ostatnia Rada..…………………………………………………………..………..…… str. 127
Ostatnie Słowo ..……………….……………………………………….…..………….. str. 130
Bonus: Zestawy do medytacji ………………………………………………………… str. 133