Seria SELFMADE

SELFMADE SERIES –  seria poradników, które powstały z połączenia bogatych doświadczeń autora jako wróżbity oraz licznych rozmów z osobami, które odniosły sukces stosując niekonwencjonalne metody. Każda z książek serii rzuca nowe światło na obszary naszego życia, które mogą pomóc w rozwoju osobistym i finansowym. Czytaj dalej

Użycie wyobraźni w sztuce, nauce i biznesie

„Gdzie nie ma Wizji, tam ludzie giną,” a gdzie brak wyobraźni, nie może być żadnej Wizji zrozumiałej dla osobistego ja, ponieważ to jest główna funkcja tego często niezrozumianego i często błędnie wykorzystywanego narzędzia do interpretacji abstrakcyjnych prawd pojmowanych przez wewnętrznego duchowego Bytu, wyrażając je w terminach, które mogą być zrozumiane przez osobiste i zewnętrzne umysły. Czytaj dalej

Sztuka jako skuteczne narzędzie rozwijania inteligencji finansowej

Sztuka jako skuteczne narzędzie rozwijania inteligencji finansowej” to książka, która łączy dwa pozornie odległe obszary: sztukę i finanse. Celem tej publikacji jest ukazanie, w jaki sposób sztuka może stać się nie tylko inspiracją dla artystów, ale również skutecznym narzędziem rozwoju inteligencji finansowej u czytelników.
Czytaj dalej

Sztuka jako uzmysłowienie widzącej wiary

ULTIMA THULE:
SZTUKA JAKO UZMYSŁOWIENIE WIDZĄCEJ WIARY

Skromne granice nakreśliłem dla mej próby a raczej przyczynku do syntezy, by objąć olbrzymie rozmiary wytężonej pracy duchowej, jakiej w ubiegłem ćwierćroczu Myśl Polska dokonała. Pragnąłem tylko dać kąt widzenia, pod jakim społeczeństwo polskie, systematycznie wprowadzane na manowce przez niechętny i wrogi autorytet „fachowej krytyki”, na usiłowania „rzędu dusz”, mającego na celu li tylko Odrodzenie zabagnionej Myśli, świętym testamentem naszemu pokoleniu przez Objawienie Mickiewicza i Słowackiego przekazanej, winno się zapatrywać – pragnąłem tylko wzbudzić odrobinę powagi w zapatrywaniu się na dostojną misyę, którą tak szkalowana, niechlujnym błotem obrzucana „Młoda Polska”, wykonawczyni wielkiego Zakonu, poczętego w „Romantyzmie”, spełnić usiłowała. Czytaj dalej

Sztuka sprowadzania snów miłosnych

Sztuka sprowadzania snów miłosnych

W swoim „Mémoire sur quelques papyrus du Louvre“ słynny francuski egitolog Maspero opisuje papyrus No 3,229, który zawiera formuły czarodziejskie – kunsztu sprowadzania miłosnych snów. Papyrus ten składa się z siedmiu kolumn po obu jego stronach, podzielonych na trzy rozdziały i mimo, że jest bardzo znacznie uszkodzony jednak dało się odcyfrować niektóre z zawartym w nim przepisów. Czytaj dalej

Sztuka i biała magja

Przed kilku miesiącami pewien malarz dręczony niepewnościami co do drogi, jaką obrał, postawił pytanie Wyroczni Siły Astralnej’1 na temat swojej sztuki. Oto ciekawa odpowiedź, jaką otrzymał: „Pracą i wytrwałością możesz dojść do świetnych wyników. Magnetyczny wpływ polarny barwy lazurowej uwolni cię od tej okropnej udręki wątpliwości. Magja również może nasunąć ci boskie natchnienie. Prawdziwa Sztuka to właśnie Biała Magja.” Czytaj dalej