Sztuka jako skuteczne narzędzie rozwijania inteligencji finansowej

Sztuka jako skuteczne narzędzie rozwijania inteligencji finansowej” to książka, która łączy dwa pozornie odległe obszary: sztukę i finanse. Celem tej publikacji jest ukazanie, w jaki sposób sztuka może stać się nie tylko inspiracją dla artystów, ale również skutecznym narzędziem rozwoju inteligencji finansowej u czytelników.

Spis treści / Book Chapters:
Wprowadzenie

 1. Rola sztuki w rozwijaniu inteligencji finansowej (The Role of Art in Developing Financial Intelligence)
 2. Analiza artystyczna: jak obrazy mogą pomóc w zrozumieniu rynków finansowych (Artistic Analysis: How Paintings Can Help Understand Financial Markets)
 3. Sztuka i kreatywność jako kluczowe elementy skutecznego zarządzania finansami (Art and Creativity as Key Elements of Effective Financial Management)
 4. Wykorzystywanie wzorców artystycznych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (Utilizing Artistic Patterns in Investment Decision Making)
 5. Ekonomia w obrazach: przedstawienia ekonomicznych teorii w sztuce (Economics in Paintings: Depictions of Economic Theories in Art)
 6. Sztuka jako inspiracja do innowacyjnych strategii finansowych (Art as Inspiration for Innovative Financial Strategies)
 7. Estetyka i wartość: jak sztuka wpływa na ocenę i wycenę aktywów finansowych (Aesthetics and Value: How Art Influences the Assessment and Valuation of Financial Assets)
 8. Sztuka jako forma komunikacji w świecie finansów (Art as a Form of Communication in the World of Finance)
 9. Sztuka inwestowania: jak myśleć jak artysta, działając jak inwestor (The Art of Investing: Thinking Like an Artist, Acting Like an Investor)
 10. Sztuka jako źródło inspiracji dla rozwoju osobistego w kontekście finansów (Art as a Source of Inspiration for Personal Development in the Context of Finance)
 11. Sztuka i emocje: jak wpływają na podejmowanie decyzji finansowych (Art and Emotions: How They Impact Financial Decision Making)
 12. Innowacyjne podejście do zarządzania ryzykiem finansowym oparte na sztuce (Innovative Approach to Financial Risk Management Based on Art)
  Sztuka jako narzędzie do nauki i rozwijania kompetencji finansowych (Art as a Tool for Learning and Developing Financial Competencies)
 13. Sztuka i zrównoważony rozwój finansowy: ekologiczne i społeczne aspekty (Art and Sustainable Financial Development: Ecological and Social Aspects)
 14. Sztuka i etyka w finansach: poszukiwanie równowagi między zyskiem a wartościami (Art and Ethics in Finance: Seeking Balance Between Profit and Values)

Bonus

pobierz w formacie pdf: