SYSTEM NAUK PSYCHYCZNYCH

SYSTEM NAUK PSYCHYCZNYCH
PROFESORA DR. THEROKA DUMONTA
ORJENTALNA MAGJA
ORAZ METODY HYPNOTYZMU, TELEPATJI, ĆWICZENIE
SIŁY WOLI,MAGNETYCZNEGO LECZENIA,BIAŁEJ I CZARNEJ
MAGJI, NAUK I CUDÓW STAREGO ORJENIU.
Według nauki i dzieła indyjskiego fakira i maga
RAMAYNA SWAMIDCSSA
objętych w Systemie Dumonta, na język polski
opracowany przez
ANTONIEGO KODYMA
i lingwinstów – specjalistów .

Wydane w Pradze roku 1936. Nakładem własnym.
Drukiem ”Litery”, towarzystwo z o.o.,
Praga X.

SPIS RZECZY:
wykłady

1. Przedmowa i historja.
2. Wzory orjentalnej metody wprowadzania hypnozy liczby 1. — 4.
3. Wzory orientalnej metody wprowadzania hypnozy liczby 5. — 8.
4. Wzory crjentalnej metody wprowadzania hypnozy liczby 9. — 12.
5. Jak wzmocnić si/ę woli przy pomocy orjentalnej metody.
6. Ćwiczenie Yoga liczby 1.
7. Leczący hypnotyzm starych Indyj.
8. Leczenie bólu głowy metodą Yoga.
9. Leczenie chorób usznych metodą Yoga.
10. Jak się leczy reumatyzm metodą Yoga.
11. Indyjskie metody leczenia chorób płucnych.
12. Chorony żołądkowe i ich metody leczenia w starej Indji.
13. Jasniwidzenie wedjfung starych Indyj.
14. Unoszenie się w powietrzu, czyli Lewitacja.
15. Hypnotyczna siła i moc Hindów nad płazami i zwierzętami drapiężnemi.
16. Cud zmartwychwstania starych Indyj.
17. Doświadczenie: Chłopiec, miecz i kosz.
18. Wielki eksperyment dematerjalizacji czyli odmaterjalizowania.
19. Sznur stojęcy w powietrzu i prowadzęcy do nieskończonej wyskości.
20. Próba ogniem.
21. Tajemniczy system Yogów.
22. Hatha Yoga.
23. „Dech jest życiem” Ćwiczenie według Yoga. w mistycznym oddechu
27. Radża Yoga.
28. Karma Yoga.
29. Gnani Yoga.
30. Prana absorbcji.
31. Doświadczenie w absorbcji. Prana.
32. Jak Yogowie używaję do swych cudów wody.


zapraszam Państwa do zapoznania się z fragmentem książki:


„ORJENTALNA MAGJA,
oraz metody Hypnotyzmu, Telepatji, magnetyczne leczenie, Okultystyczne
nauki i problematy starego Orjentu.

Już od samego początku cywilizacji był ORJENT uważany za źródło i nauczyciela tego. co powszechnie nazywamy Magją i naukami okultystycznemi. Dlatego te doskonałe  znajomości i podania, które słyszymy o cudownych doświadczeniach i czynach orjentalnych magów i okultystow. nie mogą ujść naszej uwadze. Orjentalna Magja, której księża są największej ilością członkami najwyższych indyjskich Kast to nie są jakieś fakirskie czarodziejskie kawałki, o których tak często czytamy i słyszymy. Raczej są to objawy nieznanych okultystycznych sił magnetycznych, które są ukryte w każdym z nas, ale które rdzenni Hindusi rozwinięte mają i potrafią je opanować.

Wszelkie zjawiska hypnotyzmu, telepatji, jasnowidzenia, leczenia osobistym  magnetyzmem, były stale praktykowane w Indji, Asyrji, Babilonji i Egipcie dawno a dawno przed naszą era kalendarzową, nie będzie dlatego dziwnem, że najlepszymi adeptami i adeptkami są Indowie i wogóle ludzie z Orjentu.

Zdolności i możliwości, które ci lądzie posiądają, są dla nas nie do uwierzenia. Tysiące prawdomównych, doświadczonych i naukowo wykształconych ludzi, podróżujących po wschodnich,ziemiach, musiało pomimo niewiary, krytycyzmu i sceptyzyzmu uznać prawdziwość i rzeczywistość tych czynów i doświadczeń. Ich niewiara była rozproszona i odeszli zdziwieni i przekonani.

Znaną powszechnie rzeczą jest, że ludzie którzy znają wszelkie tajemnie Orjentalnej magji, potrafią spojrzeniem lub słowem okrocic rozbestwionych tygrysowi do inne, dzikie zwierzęta dżungli, tak, że nie odważą się zaatakować człowieka. Ale ci adepci nauk potrafią jeszcze więcej, bo potrafią wysyłać swą Siłę Woli na medja oddalone o tysiące kilometrów.

Ci Adepci i adeptki, którzy studjują mój system świadomie, uznają że jest to śmiały czym zasklepić nieprzekraczalną granicę, która oddziela rzeczy materjalne od rzeczy astralnych. Choć te nauki i zasady zdają się nam być kłamliwemi, przecież są namacalnymi faktami, wybranymi autorem mądrości i magji dalekiego Orjentu długoletniem studjum, doświadczeniem i badaniem.

W tych doświadczeniach i badaniach niemą niczego nadprzyrodzonego, ponieważ zależy wszystko jedynie od pomyślnego użycia wyćwiczonej Ludzkiej Woli, i są (jedynie rezultatem tej Woli, a niczem innem Jedynie mocą Siła koncentracji – pogrążenie się do tajemniczych źródeł okultystycznych sil umożliwia adeptowi a adeptce i opanowanie rzeczy, które są dla ludzi zwykłych niedostępne.

Nikt nie może zaprzeczać, że żyjemy w stałym kontakcie z nieznameni siłami których nie możemy odczuć naszemi pięciu zmysłami, przy doświadczeniach, w których wtajemniczony adept chce te siły opanować, musi odłożyć wszelkie fizyczne pragnienia i nałogi, ponieważ inaczej nie osiągnie dobrego wyniku.

Nie jest mym celem, abym dodawał czy dołączał do bardzo jasnych i fachowych metod dalekiego wchodu, za które musimy podziękować wysokiemu dygnitarzowi indyjskiej magji Ramayemu Swamidossowi.

Nauki jego są jasne, jak Kryształ. Myśli są podane tak zrozumiale. że nikt nie ma trudności w nauce pstrzą, tak ze każdy adept i adeptka przy oswoji sobie część okultystycznej siły, która żarzy ze studjowania tych nauk tajemnych. Jak wiadomo w kołach okultystycznych, orjentalni magowie mają sześćdziesiąt rozmaitych sposobów i metod, jak należy przeprowadzać hypnotyzm, ale z nich możemy tylko niektóre w krótkości opisać.”

źródło: www.polona.pl

pobierz materiał lub przeglądaj na www.polona.pl:  LINK