Samotność Adepta

[KONTYNUACJA „KOMENTARZY DO ŚWIATŁA NA ŚCIEŻCE” AUTORA.]

„Zanim głos może przemówić w obecności Mistrzów, musi stracić zdolność do krzywdzenia.” Ci, którzy poświęcają jedynie przelotną i powierzchowną uwagę tematowi okultyzmu – a jest ich wielu – ciągle zastanawiają się, dlaczego, jeśli istnieją adepci życia, nie pojawiają się na świecie i nie pokazują swojej mocy. To, że główne ciało tych Czytaj dalej

Rozwój sił psychicznych

Wielu bardzo ludzi pragnie rozwinąć siły psychiczne, pracują nawet nad tem, ale czy oni wiedzą i rozumieją do czego właściwie dążą ? ! Czy siła egoistyczna, siła brutalna, władza nad ludźmi może być ideałem ?! Jeżeli ktoś w tem widzi ideał i takiego szuka w Czytaj dalej

Theophrastus Paracelsus

Mistyka jest tęsknotą, dążeniem do jedności, świadomością materialnej, a częściowo i duchowej łączności z wszechświatem. Początek jej leży w filozofji przyrody i sięga w najdawniejsze okresy wszystkich ludów, na co wskazuje choćby astralne pochodzenie pierwszych, najdawniejszych mitów ludzkości, innemi słowy: pierwsze próby rozwiązania zagadek bytu zrodziły się właśnie z owego kosmicznego poczucia jedności. Czytaj dalej

Charles Webster Leadbeater

Charles Webster Leadbeater, jeden z największych teozofów i okultystów naszej epoki (1847-1934). Pochodził ze starej rodziny Northumberlandzkiej, uczęszczał na uniwersytet w Oxfordzie, z powodu niekorzystnych warunków materialnych zmuszony był przerwać studja i przerzucił się do bankowości. Czytaj dalej

Okultyzm i jego adepci

Okultyzm i jego adepci.

Na wstępie zaznaczyć muszę, iż władza, jaką okultyzm udziela swym adeptom, zasadza się na znajomości pewnych sił w przyrodzie, o których wiedza nie wie absolutnie nic; za ich zaś pomocą jeden adept może się porozumiewać z drugim, niezależnie od odległości, jaka by dzieliła miejsca ich pobytu na powierzchni ziemi. Ten Czytaj dalej