Tratakam yoga

Tratakam yoga (lub trataka) to technika medytacyjna, w której skupia się wzrok na jednym punkcie lub przedmiocie, takim jak płomień świecy, kryształ, punkt na ścianie lub inny obiekt. Celem jest skupienie umysłu i uspokojenie fal mózgowych, co może prowadzić do wewnętrznego spokoju i jasności umysłu. Technika ta jest powszechnie stosowana w jogi, a także w niektórych praktykach magii i ezoteryce, takich jak magia Salomona.

Jak rozwija się wolę i zdobywa się potęgę koncentracyi myśli

Praktyczne zastosowanie sił woli i myśli w życiu codziennem i wpływ ich na człowieka i na świat. Wciąż jeszcze zważa się zbyt mało na potężne wpływy przyzwyczajeń myślowych człowieka, na zdrowie jego ciała i duszy. Faktem jest, że one mogą wpłynąć nietylko na niego samego, lecz także na innych ludzi i na świat cały. Czytaj dalej

Mesmeryzm i hypnotyzm w Indyach

W Gobaghat (Assam) zdarzył się następujący wypadek. Artykuł o tem pojawił się w Assam Neos dnia 29. maja 1884. „Okradziono pewnego bramina. Pomimo wszelkich wysiłków nie mógł on ani pochwycić złodzieja, ani znaleźć swoich rzeczy. Wobec tego postanowił użyć środka czarodziejskiego, znanego w Assam pod nazwą Huka-Mulla, „poruszający się kij“. (W niektórych krajach europejskich wierzą ludzie, że „czarownik” może wysłać kij za złodziejem, który samoistnie dopóty tańczy po grzbiecie złodzieja, dopóki on nie odniesie rzeczy zrabowanej). Czytaj dalej

Siły twórcze w człowieku

W szelka nędza i wszystkie cierpienia, które ludzi dotykają, nie są niczem innem, jak skutkam i zaburzonej równowagi. Gdy człowiek w prawi w ruch pewne siły, równowagę można uzyskać tylko sprowadzeniem ich do punktu wyjścia. Każda myśl i każdy czyn człowieka muszą mieć jakieś skutki, które działają na niego wstecz z tą samą siłą, z jaką je w ruch wprawił. Czytaj dalej

Pod kierownictwem Ducha

W pracy niniejszej mówimy jedynie o opiece nad ciałem fizycznem i nie dotykamy wyższego zakresu filozofji jogów, który będzie przedmiotem innych naszych książek. Zasady nauki jogów są ściśle związane z drugorzędnemi gałęziami ich wiedzy i jogowie biorą je pod uwagę przy najprostszych objawach życia codziennego. Nie możemy zakończyć tej książki, nie powiedziawszy kilka słów o tej zasadzie. Czytaj dalej

Sen Yoga fakirów indyjskich

Wiele o tem już pisano, choć mało kto temu dawać chciał wiarę, że pomiędzy fakirami Indy i Wschodnich są tacy (Yoginowie), co dobrowolnie przechodzą w umówionej chwili w śmierć pozorną i w tym stanie tygodniami całemi pozostają i dają się nawet grzebać, aby po oznaczonym czasie powrócić do życia i przytomności za pomocą różnych zaklęć, rękoczynów i innych środków. Obecnie faktowi samemu już nikt nie może zaprzeczyć; chodzi tylko o jego wytłumaczenie. Czytaj dalej