Praktyczne Kształcenie Myślenia

Rudolf Steiner
PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE MYŚLENIA

Może się komuś wydawać dziwnym, że właśnie Antropozofia uważa się za powołaną do poruszania sprawy praktycznego kształcenia myślenia. Albowiem bardzo często słyszy się tu i ówdzie zdanie, jakoby Antropozofia była wiedzą w najwyższym stopniu niepraktyczną, nie mającą nic wspólnego z życiem. Podobny pogląd może utrzymywać Czytaj dalej

Siła Myśli – Zakończenie – Wykład XV

WYKŁAD XV.
Zakończenie .

Oczywistość wyłożonej prawdy. Prawda jest zaledwie zaznaczoną. Rozwijanie sił ukrytych. Praktyczna strona rzeczy.  Ukryta jej strona. Znajomość nauki o duszy podnosi i uszlachetnia. Poznanie jaźni. Literatura „baniek mydlanych”. Kilka ziaren pszenicy, tkwiących w słomie. Wiedza praktyczna jest rzeczą rzadką, lecz pożądaną. Rada dla poszukujących prawdy. Drobny płomyczek w głębi waszej duszy. Potrójna Czytaj dalej

Siła Myśli – Wykonywanie koncentracji – Wykład XIV

WYKŁAD XIV.
Wykonywanie koncentracji.

Ćwiczenia koncentracyjne. Wykluczenie zewnętrznych wrażeń  Przezwyciężenie nieuwagi.  Kształcenie siły woli.  Ciało winno być posłuszne umysłowi, umysł – woli. Wolacyjna kontrola ruchów mięśniowych. Przyswojenie sobie tego  nie jest łatwe. Spokojne siedzenie. Ćwiczenia. Opanowanie mięśni ramienia. Ćwiczenia. Ustalenie Czytaj dalej

Siła Myśli – Sztuka koncentracji – Wykład XIII

WYKŁAD XIII.
Sztuka koncentracji (skupienia).

Określenie pojęcia. Znaczenie exoteryczne i ezoteryczne. Wartościowa sztuka. Połączenie myśli z czynem. Koncentracja wolacyjna. Jak ją osiągnąć? Korzyści skupienia. Najlepszy sposób działania. Jak zagarnąć całkowity rezultat pracy? Leczenie zniechęcenia. Leczcie się sami. Nie jesteście przecież wytartym łachmanem. Weźcie Czytaj dalej

Siła Myśli – Kształcenie charakteru drogą kontroli duchowej – Wykład XII

WYKŁAD XII.
Kształcenie charakteru drogą kontroli duchowej

Człowiek może uczynić z siebie, co zechce. Odrodzenie nie jest czczym marzeniem. Żywa prawda. Silne właściwości potężnieją, słabe się szerzą. Nowy „regienerator”. Prawo panowania duchowego. Nowa ścieżka przez las. Przerabianie samego siebie. Czytaj dalej

Siła Myśli – Przyciągająca siła myśli – Wykład XI

WYKŁAD XI.
Przyciągająca siła myśli

Myśl Prentice’a Mulford’a. Myśli są namacalnemi przedmiotami. Myśl jest dynamiczną siłą. Duch i namacalna materja są identyczne. Cuda natury. Doświadczenia prof. Gray’a są drganiami. Zadziwiające wyniki. Ciekawe odkrycie prof. William ’a. Pokarm myślowy. Charakter drgań myślowych. Ciężkie i lekkie fale myślowe. Myśli wasze są z wami w związku i oddziaływają na was  Warstwy atmosfery myślowej. Podobieństwa się przyciągają. Balast jakim obarczają was myśli ciężkie. Rezultaty myśli bojaźliwych lub Czytaj dalej

Siła Myśli – Wolacja telepatyczna – Wykład X

WYKŁAD X.
Wolacja telepatyczna

Telepatia jest silą dowiedzioną.Niezwykły postęp nauk psychologicznych,Przesyłanie myśli. Drgania.Zadziwiające wydoskonalenie  w tym kierunku pewnych osobników. Szerokie rozpowszechnienie tej wiedzy jest niepożądane. Niebezpieczeństwo, płynące z używania telepatji do celów nieodpowiednich.Wskazówki praktyczne. Teorja ogólna. W jaki sposób dają się osiągnąć najlepsze rezultaty? Korzyści, jakie daje skupienie. Czytaj dalej

Siła Myśli – Wolacja Bezpośrednia – Wykład IX

WYKŁAD IX
Wolacja bezpośrednia.

Wolacja jest miernikiem powodzenia. Wodzowie ludzkości ją posiadają. Nieświadome przyswojenie jej sobie. Napoleon Bonaparte był świadom tej prawdy. Silni ludzie czują swoje „ja “, Dążenie. Niektórzy nie chcą opłacić w należyty sposób powodzenia. Ludzie, którzy zawładnęli ukrytą siłą. Potęga fal. Telepatja, poddawanie i czytanie myśli. Mistrze tej sztuki dochowują jej tajemnicy. Pierwszy warunek przyswojenia jej sobie. Stosowanie wolacji w rozmowie osobistej. Czego należy oczekiwać.  Niektórzy ludzie są tylko lalkami. Ogólne wskazówki. Siły nie należy nadużywać w celu szkodzenia Czytaj dalej

Siła Myśli – Siła Woli – Wykład VIII

WYKŁAD VIII
Siła woli

Różnica pomiędzy przyciągającą siłą myśli, a siłą woli. Zmienne cechy drgań myślowych. Określenie siły woli. Potężna siła. Prawdziwy człowiek.  „Jestem”. Jego poznanie. Jego znaczenie, Człowiek odkrywa w sobie nowe siły, których się nie domyślał. Dusza człowieka. Wola. Tajemnica kształcenia woli. Czynny i bierny sposób myślenia. Przesyłanie fal myślowych. Czytaj dalej

Siła Myśli – Magnetyczne spojrzenie – Wykład VII

WYKŁAD VII
Magnetyczne spojrzenie

Co rozumieć należy przez „magnetyczne spojrzenie.” Szczegółowy opis ćwiczeń.  Jak przyswoić sobie magnetyczne spojrzenie?  Ciekawe ćwiczenie. Ludzie okazywać będą bojaźń. Doświadczenie z żywemi osobnikami. Pierwsze ćwiczenie: cało kształt wskazówek, jak przyswoić sobie pewne, przeciągłe spojrzenie. Zadziwiające wyniki. Mistrzowski wyraz oczu.  Jego wpływ na ludzi i zwierzęta.  Ćwiczenie drugie: kształcenie wzroku za pomocą zwierciadła. Jak się oprzeć spojrzeniu innych? Ćwiczenie trzecie: kształcenie nerwów i mięśni oka. Ćwiczenie czwarte: wzmacnianie nerwów i mięśni oka.  Ćwiczenie piąte, doświadczenie z drugą osobą. Eksperymenty ze zwierzętami.  Zwierzęta będą uciekały, ludzie będą doświadczali nie przyjemnego uczucia.  Prawidłowe stosowanie siły. Strzeżcie waszej tajemnicy. Czytaj dalej