Użycie wyobraźni w sztuce, nauce i biznesie

„Gdzie nie ma Wizji, tam ludzie giną,” a gdzie brak wyobraźni, nie może być żadnej Wizji zrozumiałej dla osobistego ja, ponieważ to jest główna funkcja tego często niezrozumianego i często błędnie wykorzystywanego narzędzia do interpretacji abstrakcyjnych prawd pojmowanych przez wewnętrznego duchowego Bytu, wyrażając je w terminach, które mogą być zrozumiane przez osobiste i zewnętrzne umysły. Czytaj dalej

Problem tożsamości w snach cz II

ISTNIEJE wiele odmian transferu myśli. Pomysł lub seria pomysłów jest przekazywana od jednego umysłu do drugiego w formie odpowiadającej mowie, lub w formie obrazowej podobnej do wizji; a w kontekście tematu, który teraz rozważamy, pojawienie się myślącego, przypominające jego cielesne ciało, przez które jest identyfikowany przez śniącego. Pozostaje jeszcze jedna forma telepatii, wrażenie nie pomysłu, ale osobowości. Jest to poczucie osobowości, lub, cytując frazę zmarłego sir Williama Barretta, „poczucie inności”. Czytaj dalej

Metodologja

autor: GEMINI. tytuł: METODOLOGJA.
(Jedność i analogia).
Jak wskazuje nazwa, Metodologja jest to nauka o metodach krytycznego badania. Różnica między Metodologią, częścią logiki w filozofii oficjalnej i Metodologią w tradycji okultystycznej polega na tem, że pierwsza przyjąwszy za podstawę dowolne metody badania, dochodzi do mniej lub więcej logicznych konkluzji, druga musi opierać się na niewzruszonych zasadach, które są ogólną podstawą dla filozofii okultystycznej. Czytaj dalej

 Trójkąty: Jak utworzyć Trójkąt

 Trójkąty: Jak utworzyć Trójkąt

Często zadawane są pytania „Jak rozpocząć trójkąt?” i „Jaki jest najlepszy sposób, aby wprowadzić ludzi do sieci światła i dobrej woli?” Wielu ludzi posiada doświadczenie trójkąta „samo tworzącego się” bez widocznego wysiłku czy planowania, prawie tak jakby on „istniał” przedtem. Jego członkowie spotykają się i uzgadniają do wspólnej pracy. Lecz równocześnie wielu innych boryka się i poszukuje przez długi czas bez sukcesu. Co mogą zrobić, kiedy stają w obliczu pozornie bezużytecznego, potencjalnego współpracownika? Czytaj dalej

Trójkąty: Jak spełniać tę pracę

Trójkąty: Jak spełniać tę pracę

Praca trójkątów jest zasadniczo prosta. Nie zabiera więcej czasu niż kilka chwil dziennie, a przy pewnej wprawie można ja wykonywać niema wszędzie i o każdej porze dnia. Ktokolwiek biorący w niej udział winien znaleźć metodę, która mu najlepiej odpowiada – istnieją podstawowe zasady, którymi wszyscy mogą się kierować. Poniżej naszkicowany zakres pracy może więc każdemu dopomóc, a zwłaszcza nowym członkom. Czytaj dalej