Rozwój sił psychicznych

Wielu bardzo ludzi pragnie rozwinąć siły psychiczne, pracują nawet nad tem, ale czy oni wiedzą i rozumieją do czego właściwie dążą ? ! Czy siła egoistyczna, siła brutalna, władza nad ludźmi może być ideałem ?! Jeżeli ktoś w tem widzi ideał i takiego szuka w Czytaj dalej