Lotos Marzec 1935

T R E Ś Ć :
O sugestji myślowej
Anatomja eterycznego ciała człowieka
Świadomość atomu
Wstęp w światy nadzmysłowe
Strażnik progu (nowela) c. d.
Reinkarnacja dusz w świetle filozofji moralnej
Nowości naukowe : Jeszcze jeden dowód naukowy , stwierdzający istnienie Atlantydy ; mikroskop tonów.
Przegląd metapsychiczny : Ekspertyzy jasnowidzenia w Warszawie;
sprawozdanie Tow. Metaps. we Lwowie i Warszawie.
Przegląd astrologiczny : Ziemia pod wpływem gwiazd
Kronika,

Pobierz numer: lotos_nr_3_1935