Okultyzm i nowoczesność. Studium literaturoznawcze

Krzysztof Grudnik
Okultyzm i nowoczesność. Studium literaturoznawcze
Format: A5
Stron: 446
Data wydania: 22.11.2016
ISBN 978-83-943722-3-1

Przedmowa: dr hab Mirosław Piróg

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Pasek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica)
prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski)

Korekta merytoryczna: dr Maciej B. Stępień
Korekta techniczna: dr Zbigniew Łagosz

Skład i łamanie: Artur Mieczkowski
Projekt okładki: Malwina Mieczkowska (ilustracja), Artur Mieczkowski
Ilustracje: Malwina Mieczkowska

  Czytaj dalej