Co to jest genjusz?

Genjusz, jak powiedzieliśmy, jest medjumizmem; ludzie genjalni są medjami różnych stopni i różnego rodzaju. W medjumiźmie jest nie tylko wielka różnorodność form, ale i stopniowanie i hierarchia, jak w każdej dziedzinie przyrody i życia.

Ludzie genjalni dobrowolnie lub nie, z wiedzą lub bezwiednie są w stosunku z tamtym światem, odbierają stamtąd potężne wpływy; duchy natchnienia pomagają
im w pracach. Czytaj dalej

Demon Sokratesa

Rozdział IV Demon Sokratesa.

Ów głos powstrzymujący, który Sokrates słyszeć miał we wnętrzu „swego ducha, ilekroć uczynić zamierzał coś dla się szkodliwego, był już niejednokrotnie przedmiotem dociekań naukowych. Czytaj dalej