Co to jest genjusz?

Genjusz, jak powiedzieliśmy, jest medjumizmem; ludzie genjalni są medjami różnych stopni i różnego rodzaju. W medjumiźmie jest nie tylko wielka różnorodność form, ale i stopniowanie i hierarchia, jak w każdej dziedzinie przyrody i życia.

Ludzie genjalni dobrowolnie lub nie, z wiedzą lub bezwiednie są w stosunku z tamtym światem, odbierają stamtąd potężne wpływy; duchy natchnienia pomagają
im w pracach. Czytaj dalej