Demon z Tedworth

ZANIM opowiem historię, która jest znana pod powyższym tytułem, może być interesujące powiedzieć coś o autorze, Josephie Glanvilu, w którego dziełach współcześni pisarze tak różni jak Edgar Allan Poe i Matthew Arnold znaleźli inspirację. Urodził się w Plymouth w 1636 roku i był wychowany jako surowy purytanin. Przebywał w Oxfordzie przez trzy lata, najpierw w Exeter, potem w Lincoln, i zdobył stopień naukowy w 1655 roku.

Czytaj dalej

Demon Sokratesa

Rozdział IV Demon Sokratesa.

Ów głos powstrzymujący, który Sokrates słyszeć miał we wnętrzu „swego ducha, ilekroć uczynić zamierzał coś dla się szkodliwego, był już niejednokrotnie przedmiotem dociekań naukowych. Czytaj dalej