Użycie wyobraźni w sztuce, nauce i biznesie

„Gdzie nie ma Wizji, tam ludzie giną,” a gdzie brak wyobraźni, nie może być żadnej Wizji zrozumiałej dla osobistego ja, ponieważ to jest główna funkcja tego często niezrozumianego i często błędnie wykorzystywanego narzędzia do interpretacji abstrakcyjnych prawd pojmowanych przez wewnętrznego duchowego Bytu, wyrażając je w terminach, które mogą być zrozumiane przez osobiste i zewnętrzne umysły. Czytaj dalej

Wielcy poeci.

Do tych chwalebnych imion mamy prawo dodać imiona wielkich poetów. Po muzyce, poezja jest jednem z najczystszych ognisk natchnienia; wywołuje ona ekstazę intelektualną, która ułatwia komunikowanie się ze światami wyższemi. Poeta bardziej od innych ludzi czuje, kocha i cierpi. Śpiewają w nim wszystkie głosy przyrody. Rytm życia niewidzialnego miarkuje kadencję jego wierszy. Czytaj dalej