Wizje i interpretacje

Bierna lub bezpośrednia wizja jest prawdopodobnie reprezentacją rzeczywistego stanu rzeczy postrzeganych, niezależnie czy dotyczą one przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości. Szczegółowe relacje podane przez wizjoner są wystarczające, aby wskazać, że jest to bezpośrednia wizja. Czytaj dalej

Wizje

Przeczucia mają w sobie coś mglistego, ale w warunkach wyjątkowych mogą się tak dalece zaostrzyć, że przybierają postać obrazów, czyli stają się wizyami, czemś, co można przyrównać do momentalnych zdjęć fotograficznych. Przykład intuicyjnej wizyi podaje nam racjonalistyczny pisarz H. Zschokke, człowiek, który obraziłby się niezawodnie, gdyby ktoś nazwał go był mistykiem. Pisze on w swoich “godzinach nabożeństwa:” Czytaj dalej