Filozofia Jogi – Sny

Sny Według filozofii jogi z Indii, stany świadomości dzielą się głównie na trzy: (1) Jagrat, czyli świadomość przebudzenia; (2) Svapna, czyli świadomość snu; i (3) Sushupti, czyli świadomość duchowa. To, co jest normą dla życia w snach, to svapna. Wygodnie jest postrzegać ego lub świadomego jednostkowego jako nić (sutratma, jak nazywają to Hindusi), na której jest koralik reprezentujący centrum świadomości. Czytaj dalej

Tratakam yoga

Tratakam yoga (lub trataka) to technika medytacyjna, w której skupia się wzrok na jednym punkcie lub przedmiocie, takim jak płomień świecy, kryształ, punkt na ścianie lub inny obiekt. Celem jest skupienie umysłu i uspokojenie fal mózgowych, co może prowadzić do wewnętrznego spokoju i jasności umysłu. Technika ta jest powszechnie stosowana w jogi, a także w niektórych praktykach magii i ezoteryce, takich jak magia Salomona.

Pratjahara

We filozofji indyjskiej znajdziesz pojęcie, nieznane systemom filozo­ficznym Europy. Jest to sutratma„, co, przełożone ze sanskrytu, oznacza dosłownie „duszę nitkowatą”. W dharanie dojdziesz do imaginacji wyraźniejszej, czem jest sutratma; tu wystarczy ci, gdy ją wyobrazisz sobie pod postacią owego kabla, który słuchawkę twego telefonu łączy z innemi stacjami zapomocą wetknięcia kółeczka w łącznik odpowiedni. Wtykając Czytaj dalej

Pranajama

(Rytm życiowy.)

W swej „Ezoteryce” pisze Bławatska: „Pranajama oznacza dosłownie „śmierć oddechu”, a przytłumiania go zakazują zgodnie nasi Mistrzowie. Nauka o „pięciu oddechach” ma dwa znaczenia i dwa zastosowania. Tantri-kowie biorą ją dosłownie, ale radżajogini stosują ją do oddechu myślo­wego, czyli do oddechu woli, jako wyłącznie wiodącego do zdolności najwyższych jasnowidztwa, do działalności oka trzeciego i do uzyskania władz tajemnych. Hathajogini używają pięciu tatw niższych, a radżajogini zaczynają od Czytaj dalej

Asana

(Postawa życiowa.)

Niemowlę dlatego uczy się naprzód siedzieć, później stać, a na końcu chodzić, bo do tych pozycyj ciała dostosowuje swe ciała niewidzialne. Taki porządek kolejny w układaniu ciała przy ćwiczeniach będziesz musiał zacho­wać i ty, aby ćwiczenia odbywały się prawidłowo. Dla Indów pozycja ciała podczas ćwiczeń była warunkiem Czytaj dalej

Nijama

(Nabywanie cnót.)

Uprawianie jamy miało za cel oczyścić twe ciała ze śmiecia zawadza­jącego. Usuwając to śmiecie, robisz miejsce wolne na wbudowanie w twe ciała zalet, które poprzednio zmieścić się w nich nie mogły. Wiesz już, że nijama obejmuje w sobie „szatsampatti”, Czytaj dalej

Wstęp w światy nadzmysłowe – Przygotowanie

Tych pięć szczebli, o których przeczytałeś dotychczas, tworzy razem, jak wiesz, ścieżkę przygotowawczą. Przez tych lat siedm będziesz miał dość pracy nad sobą i szczęśliwym się nazwiesz, jeżeli ją w ciągu lat siedmiu wykonasz o tyle, aby być dojrzałym dostatecznie do wstępu na ścieżkę czeladztwa. Jeżeli niektóre z tych zadań wykonasz mniej doskonale niż inne, wolno ci będzie mimo to wstąpić, ale na czeladnika próbnego. Bo nie jest niezbędnie konieczne, abyś naprzód uprawił jak najzupeł­niej Czytaj dalej

Wyniki

Zaznajomiłeś się pokrótce ze zasadami ogólnemi ćwiczeń, na których stopnie ścieżki polegają, i doszedłeś do zrozumienia, że narządów nie fizycznych nie można rozwinąć ćwiczeniami fizycznemi. Ponadto po­czyna tworzyć się w twem pojęciu obraz ogólny systemu, którym posłu­guje się każda szkoła tajemna. Jest to dosłownie ten sam system, jakiego trzyma się człowiek, gdy przystępuje do przebudowy domu. Czytaj dalej

Zasady

Postanowiłeś tedy już nie odwołalnie wstąpić na ścieżkę, w stąpić zaraz, od dzisiaj, wstąpić nie połowicznie tylko, lecz zupełnie. Gdyś sobie to powiedział poważnie i stanowczo, w głębi duszy odczułeś zaraz, jakgdyby z bark spadł ci ciężar wielki; odczułeś przedsmak wyzwolenia, jakie cię czeka u końca ścieżki. Ale odczułeś zarazem coś jakgdyby strach święty, podobny temu, jaki się odczuwa przed śmiercią. Nie jest to obawa tego, co nastąpi, lecz poczucie, że będzie to coś wielkiego, coś niesłychanie doniosłego, czego nigdy dotychczas nie przechodziłeś. Czytaj dalej

Na drogę

Z rozdziałem XX zakończyłem zadanie, które postawiłem sobie przy opracowywaniu tej książki; przeprowadziłem cię przez przygotowanie do oświecenia, tem at zatem jest już wyczerpany. Doszedłszy do intuicji, nie potrzebujesz już żadnych wskazówek książkowych, ani moich, ani obcych, bo wszystkiego, co pragniesz wiedzieć, dostąpisz intuicją o wiele wszechstronniej i pewniej, niż najlepszem i książkami. Czytaj dalej