Głos Milczenia – rozdział 1

Nauki te dane są tym, co nie znają niebezpieczeństw Iddhi.*1 Ktokolwiek usłyszeć Milczenia Głos *2 pragnie, kto pojąć go zechce, powinien osiągnąć zupełne skupienie*3. A gdy obojętnym się stanie dla świata ziemskiego, niech uczuć swych znajdzie Władykę *4, co Twórcą jest myśli i rodzi złudzenie.  Nasz rozum jest wielkim zabójcą,  Realność zabija. Czytaj dalej

Zawrotność nieskończoności

Ludzie, których myśl wznosi się w niezmierzoność niebieskich przestrzeni, usiłując zgłębić bezgraniczne perspektywy przyszłych czasów, i oddal przeszłych wieków, wyjątek stanowią na Ziemi. Zazwyczaj żyje się zwykle w ciemnocie, daleko od żądzy poznania. Istnienie całe obraca się wokół naszych drobiazgów, nędznych materjalnych spraw, nie rozjaśniając, nie wznosząc dumy. Wszechświat pozostaje dla tybulców naszej planety zamkniętą drogą. Czytaj dalej

Ciało mentalne

Z trudnością tylko wyzwolić się możemy od oczarowań świata zmysłowego  tj. od uroku i mocy, jaką nad nami ma wszystko, co dotyczy bezpośrednio naszych zmysłów. Skłonni jesteśmy od pierwszej do ostatniej chwili życia wierzyć w rzeczywistość jedynie i wyłącznie tego, co widzą oczy nasze, uszy słyszą, dotykają ręce. To oddziaływanie świata zewnętrznego na nasze ״Ja“ narzuca się świadomości naszej tak wszechwładnie, że tylko na drodze niepomiernych wysiłków znaleźć możemy wyzwolenie. Czytaj dalej

Filozofia Trentowskiego

Naczelną zasadą filozofii Trentowskiego, zasadą, z której wszelkie rozumowanie wypływa i do której jak o ostatecznego swego kresu podąża, jest pewnik: człowiek jest objawem bóstwa. Bóstwo w nim tkwi i drzemie; poznanie, prawda, rozwój człowieka zarówno w dziejach, jak w społeczeństwie lub osobniku jest tego bóstwa budzeniem, ujawnianiem, urzeczywistnianiem. Jak o stosunkowo najwspanialszy i najwyższy objaw bóstwa, człowiek okazuje dążenie do samopoznania i poznania w ogóle, a w najgłębszej swej istocie czuje, iż to poznanie, jeżeli tylko chce, osiągnąć zdoła. Czytaj dalej

Samopoznanie

Już podczas ćwiczeń wyzwolenia się z nienaturalnego trybu życia, posiłkując się siłą życzenia, powinien się uczeń udać do swej komorki i usiłować się przedrzeć do poznania samego tego nie wolno lekkomyślnie pominąć, ponieważ poznanie samego siebie w zmacnia niezmiernie wolę, której tak bardzo potrzebujemy do naszego rozwoju. Czytaj dalej

Wpływ Karmy na charakter

autor: Swami Wiwekananda
Karma – Joga
Wpływ Karmy na charakter

Słowo Karma pochodzi od sanskryckiego słowa Kri – działać: wszelkie działanie jest Karmą. Karma technicznie znaczy także – wyniki działań. W związku z pojęciami metafizycznemi słowo Karma oznacza również wyniki, na, przyczyny których złożyły się nasze przeszłe czyny. Czytaj dalej

Thomas Campanella

Już we wczesnej młodości okazywał nadzwyczajne zdolności umysłowe, a pod wpływem płomienistych kazań pewnego dominikanina wstąpił do tego zakonu, pochłaniając całą ówczesną wiedzę przyrodniczą, teologję i filozofję. Później zapoznał się z arkanami wiedzy tajemnej, a przekonawszy się o niedomaganiach i błędach ówczesnej nauki i filozof ji, porównując je z świadectwami doświadczenia i żywą księgą przyrody, powziął śmiałą myśl zreformowania całej nauki i filozofji ówczesnej, co mu się w znacznej mierze udało. Czytaj dalej