Spirytyzm a Biblia

Wśród osób, które nie pochwalały żadnych prób zgłębiania tajemnic niewidzialnego życia, duchowni są być może najbardziej gorliwi w radzeniu swoim wiernym, aby unikali całego tematu. Słyszą o tajemniczych seansach, o oszukańczych medium, o słabych umysłach, które chwieją się na granicy szaleństwa; cały temat wydaje się im być Czytaj dalej