Niebezpieczeństwa somnambulizmu

Ze zupełną słusznością twierdzili dawni magnetyzerzy, że tyle jest różnych somnambulizmów, ilu jest uśpionych. Każdy chory zachowuje się we śnie magnetycznym inaczej; co jednemu pomaga, to innemu szkodzi; na co jeden jest nieczuły, to drugiemu sprawia ból lub przyjemność. Czytaj dalej

Siła Myśli – Charakter siły – wykład II

WYKŁAD II
Charakter siły

Siła nie jest natury magnetycznej. – Łagodny prąd fal myśli. – Myśli => to rzeczy. – Nasze myśli działają na nas tak samo, jak na innych. – Zmiana myśli pociąga za sobą zmianę w zjawiskach cielesnych.- Myśli przejawiają się w czynach.- Myślenie jest największą siłą świata. – „Mogę i chcę“ wobec – „nie mogę.“ – Praktyczna nauka, a nie wykład teoretyczny. – Przyciągająca siła myśli. – Trwożliwe myśli stanowią źródło wadliwego myślenia. Czytaj dalej

Siła psychiczna, fluidy, magnetyzm

LEON DENIS.
Siła psychiczna, fluidy, magnetyzm.
źródło: “Hejnał”, 1931, R. 3, z. 5

Badanie zjawisk spirytystycznych dało nam poznać stany materji i warunki życia, o których nauka długo milczała. Dowiedzieliśmy się, że materja poza stanem gazowym, a nawet promieniującym, odkrytym przez W. Crookes’a, staję się nieważką i niewidzialną, istnieje w formach coraz subtelniejszych, które określajmy nazwę fluidów. W miarę rozrzedzania się zdobywa ona nowe własności, wzrastającą siłę promieniowania, staje się rodzajem energji. Pod tę. właśnie postacią przejawia się w większości doświadczeń, o których mówić będziemy w następnych rozdziałach. Czytaj dalej