Magiczne Lustro

Magiczne Lustro.*
Autor: L. A. Cahagnet.

Obiecałem, że niczego nie zatrzymam dla siebie (czego nauczyły mnie duchy). Muszę dotrzymać słowa, dzieląc się tajemnicą magicznego lustra, którą przekazał mi Swedenborg, który sam posiadał takie lustro, i o którym już wcześniej wspomniano. Czytaj dalej

Duch w Relacji do Kontroli

pełny tytuł: Duch w Relacji do Kontroli. Zastosowania Magnetyzmu i Elektryczności. Hipnotyzm. Trans.

Kontrola w naukach duchowych nie powinna być mylona z kontrolą lub „kontrolami”, jakie popularne są w spirytyzmie. Kontrola, jakiej używamy, odnosi się do woli, a nie do organizmu; nigdy nie jest wymuszona i odnosi się do wyboru dokonywanego przez ducha, który chce skorzystać z jej korzyści. Słowo kontrola było bardzo nadużywane, na szkodę spirytyzmu jako czynnika oświecenia i cywilizacji, jak i na szkodę tych, którzy się jej poddali. Wśród mediów to uzurpacja woli innej osoby, dominacja jednego umysłu nad drugim w celach złowrogich lub dobroczynnych. Czytaj dalej

Magnetyzm i Jasnowidzenie

W trakcie mojej pracy nad Okultyzmem i Duchowością zauważyłem przypadkowo fakt, że Jasnowidzenie, tak interesujące we wszystkich swoich fazach dla psychologów, jest czasami wywoływane, jak również Jasnosłyszenie, przez operację duchową. Podmioty tego rodzaju Jasnowidzenia to ekstatycy, właściwie tak nazywani. Czytaj dalej

Spirytyzm – Henryk Wołodkowicz

To gałąź okultyzmu, która nie dąży do rozwoju sił i uzdolnień psychicznych, lecz tylko do poznania zjawisk zaświata, ograniczając się jednak do przejawów istot niewidzialnych. Spirytyzm ma dużo zwolenników, ponieważ do tak zw. seansów nie potrzebne są uzdolnienia ani przygotowania fachowe. Teoretycznie biorąc, to chęć poznania świata niewidzialnego, jego jestestw, za pomocą których otrzymywałoby się wiadomości o jego ustroju, o związku jaki zachodzi z płaszczyzną materjalną. Czytaj dalej

Magnetyzm

Obok przejawów magnetyzmu musimy rozpatrzeć wogóle rozmaite przejawy siły człowieka. Podział zasadniczy jest troisty. Pierwszym przejawem jest siła fizyczna, czyli inaczej mówiąc zdolności naprężania i rozmiary mięśni. Olbrzymia większość ludzi nawet nie przypuszcza, że człowiek posiada jakąkolwiek inną siłę ponad siłę fizyczną, inni znów uznają już że istnieją i inne, lecz nigdy prawie nie mogą sobie wyobrazić ich realnej potęgi. Czytaj dalej

Niebezpieczeństwa somnambulizmu

Ze zupełną słusznością twierdzili dawni magnetyzerzy, że tyle jest różnych somnambulizmów, ilu jest uśpionych. Każdy chory zachowuje się we śnie magnetycznym inaczej; co jednemu pomaga, to innemu szkodzi; na co jeden jest nieczuły, to drugiemu sprawia ból lub przyjemność. Czytaj dalej

Siła Myśli – Charakter siły – wykład II

WYKŁAD II
Charakter siły

Siła nie jest natury magnetycznej. – Łagodny prąd fal myśli. – Myśli => to rzeczy. – Nasze myśli działają na nas tak samo, jak na innych. – Zmiana myśli pociąga za sobą zmianę w zjawiskach cielesnych.- Myśli przejawiają się w czynach.- Myślenie jest największą siłą świata. – „Mogę i chcę“ wobec – „nie mogę.“ – Praktyczna nauka, a nie wykład teoretyczny. – Przyciągająca siła myśli. – Trwożliwe myśli stanowią źródło wadliwego myślenia. Czytaj dalej

Siła psychiczna, fluidy, magnetyzm

LEON DENIS.
Siła psychiczna, fluidy, magnetyzm.
źródło: „Hejnał”, 1931, R. 3, z. 5

Badanie zjawisk spirytystycznych dało nam poznać stany materji i warunki życia, o których nauka długo milczała. Dowiedzieliśmy się, że materja poza stanem gazowym, a nawet promieniującym, odkrytym przez W. Crookes’a, staję się nieważką i niewidzialną, istnieje w formach coraz subtelniejszych, które określajmy nazwę fluidów. W miarę rozrzedzania się zdobywa ona nowe własności, wzrastającą siłę promieniowania, staje się rodzajem energji. Pod tę. właśnie postacią przejawia się w większości doświadczeń, o których mówić będziemy w następnych rozdziałach. Czytaj dalej