Gra Diabła

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy!
Mateusz—xxiii, 13.

Co za kpina, ten diabelski sztuczka, która chciałaby
ziemię zdeprawować,

Ta walka o „wolność”, która chciałaby uwolnić
niewolnika innego tyrana!
Podczas gdy jej właśni synowie są kneblowani i związani oraz
wysyłani przez fale,
Aby pomóc w woń wojny, leżeć w więzieniu, lub wypełnić
przerażający grób.

źródło: TEMPLE TORCHES by JUDITH L. C. GARNETT, New York 1921.