U stóp Mistrza

Alcyone (J. Krishnamurti) .

Pomiędzy dobrem a złem Okultyzm nie dopuszcza żadnego kompromisu. Za wszelką cenę powinieneś czynić to, co jest dobre, a unikać tego, co jest złe, nie zważając na to, co mówią i myślą o tobie nieświadomi prawdy. Zgłębiaj usilnie utajone prawa natury, a poznaw szyje, urządź podług nich życie swoje, posiłkując się zawsze rozumem i zdrowym rozsądkiem. Czytaj dalej

Drogą wiedzy do Boga

Życie – energia szuka przejawu w formie, manifestuje się, toruje sobie drogi. Ilość dróg nieskończona, wszystkie prowadzą do najwyższego napięcia siły przejawionej., Życia gwiazdy lub ziemskiego owada to dwie drogi w dwóch niewspółmiernych trwających, a każda z nich stanowi jednocześnie tylko jakąś część drogi, jaką odbywa kosmos. Czytaj dalej

Samorozwój – Warunki postępu

Warunki postępu  względnie  wskazówki dla zwolenników Teozofji pragnących dostąpić wyższego oświecenia.  Podane poniżej wskazówki dra Fr. Hartmanna zawierają przepisy do „ćwiczeń okultnych” na cały świat rozszerzonej lecz  nie wielu znanej szkoły samopoznania czyli Teozofji.  Poleca się je wszystkim zdążającym do osiągnięcia boskiego  samopoznania. Zauważa się przytem, że istnieją 3 klasy ludzi: Czytaj dalej