Inicjacja

Moje serce mówi mi, że poprzednia część, którą początkowo zamierzałem jako krótki esej na temat Inicjacji, nie jest wystarczająco kompletna, aby spełnić swój cel. Dlatego zajmę się niektórymi punktami nieco bardziej szczegółowo. Czytaj dalej

Wolnomularstwo Ezoteryczne

Aby nie zostać źle zrozumianym w piątej sekcji powyższego przemówienia, pozwólcie mi tutaj wyraźnie oświadczyć, że nie twierdzę, iż Wolnomularstwo jest Kościołem Chrześcijańskim lub że jest jedną z chrześcijańskich sekt. Nie rości sobie ono pretensji do bycia ani jednym, ani drugim. Jego symboliczne odniesienia do Ducha Świętego są bardzo nieliczne i nie posiada ono sakramentów. Chrześcijaństwo wnika do wnętrza Czytaj dalej

Inicjacja i jej skutki

Dość niedawno czytelnicy byli znacznie ubogaceni dzięki lekturze bardzo wartościowego traktatu autorstwa dr. Rudolfa Steinera, zatytułowanego „Droga Inicjacji”. Książka ta, zaraz po opublikowaniu, zdobyła szerokie grono czytelników i poważną uwagę niemal we wszystkich zakątkach świata. W odpowiedzi na głośne i pilne żądanie angielskiego tłumaczenia innego cennego dzieła tego samego znanego niemieckiego autora, przed nami znajduje się teraz angielska wersja „Inicjacji i jej Skutków”. Obie te prace są praktycznie jedną całością, przy czym drugi tom jest logicznym uzupełnieniem pierwszego. Czytaj dalej