Samorozwój – Warunki postępu

Warunki postępu  względnie  wskazówki dla zwolenników Teozofji pragnących dostąpić wyższego oświecenia.  Podane poniżej wskazówki dra Fr. Hartmanna zawierają przepisy do „ćwiczeń okultnych” na cały świat rozszerzonej lecz  nie wielu znanej szkoły samopoznania czyli Teozofji.  Poleca się je wszystkim zdążającym do osiągnięcia boskiego  samopoznania. Zauważa się przytem, że istnieją 3 klasy ludzi: Czytaj dalej