Tadeusz Miciński

Miciński Tadeusz (1873—1918), wybitny pisarz i poeta, a przedewszystkiem mistyk o swoistem zabarwieniu religijnem. Poglądy swoje wyraził najdobitniej w dziełach „Nietota“ i „Ksiądz Faust“, określając w nich mistykę jako życie pogłębione i twórcze. Zagadnienie odwiecznego dualizmu zjawisk ducha ludzkiego, ujęte w mity Lucyfera i Chrystusa, w których Lucyfer przedstawia materię, a Chrystus uświęcenie duchem tej materji – określa Miciński w ten sposób, że Lucyfer „wywołał wiedzę jaźni i gasił ją w czeluściach żądzy, egoizmu, zwątpienia, zgonu i nicości; Chrystus w tem piekle mroków, użyźnionem magnetyzmem wysiłków, męki i tęsknoty, rzucał błękitny promień Królestwa Jasnowidzeń dla świętych obcowania“.

Okultyzm w „Fauście” Goethego

Stanisława Hausnerowa (Warszawa).
Okultyzm   w „Fauście” Goethego

W  ostatnich   latach  w   Niemczech   hitlerowskich   rozpętała   się  burza o   Goethego.  Walka z masonerją,  zapoczątkowana przez generała Ludendorffa i jego żonę Matyldę, objęła także i twórczość Goethego. Broszura E. Rosta “Goethes Faust eine Freimaurertragödie” daje obraz nastawienia krytycznego do tego największego z geniuszów świata, którego twórczość stanowiła przez całe stulecie największą chlubę Niemiec i podstawę wycho­wania tego narodu. Czytaj dalej

Zasady

Zasady.
Postanowiłeś tedy już nieodwołalnie wstąpić na ścieżkę, wstąpić zaraz, od dzisiaj, wstąpienie połowicznie tylko, lecz zupełnie. Gdyś sofcie to powiedział poważnie i stanowczo, w głębi duszy odczułeś zaraz, jak gdyby z bark spadł ci ciężar wielki; odczułeś przedsmak  wyzwolenia, jakie cię czeka u końca ścieżki. Czytaj dalej