Okultyzm w „Fauście” Goethego

Stanisława Hausnerowa (Warszawa).
Okultyzm   w „Fauście” Goethego

W  ostatnich   latach  w   Niemczech   hitlerowskich   rozpętała   się  burza o   Goethego.  Walka z masonerją,  zapoczątkowana przez generała Ludendorffa i jego żonę Matyldę, objęła także i twórczość Goethego. Broszura E. Rosta „Goethes Faust eine Freimaurertragödie” daje obraz nastawienia krytycznego do tego największego z geniuszów świata, którego twórczość stanowiła przez całe stulecie największą chlubę Niemiec i podstawę wycho­wania tego narodu. Czytaj dalej