MEDJUMIZM A BIBLJA

BIBLJOTEKA WIEDZY DUCHOWEJ
Pod red. J. K. Hadyny, wyd. miesięcznika ,,Hejnał

autor: LEON DENIS „MEDJUMIZM A BIBLJA”
ROLA MEDJUMIZMU W ROZWOJU LUDZKOŚCI
CO TO JEST GENJUSZ?
PRZEŁOŻYŁA JANINA KRUCZYŃSKA, rok 1932
NAKŁAD WYDAWNICTWA „HEJNAŁ”, WISŁA, ŚLĄSK CIESZ.
Drukiem Pawła Mitręgi w Cieszynie.

Duch każdy ma swoją misję na ziemi,
duch każdy zawiązuje stosunki z podobnemi
duchami bez ciała już będącemi, które także
podobną misję miały i o dokończenie jej dbają;
możemy więc uczuciem łączyć się z niemi,
a one wtenczas dają nam natchnienia, a według
naszej wiary i czystości – coraz wyraźniej
je mówią do serc, a potem nieraz do uszu
i oczu.  Cały więc lud nasz umarły dawno
jest z nami, i to jest obcowanie świętych, którego
księża nie mogli nam wytłumaczyć, to
jest wlać go w wiarę naszą,
Juljusz Słowacki.

 

Przyp. wy d.: Szczupłe ramy niniejszej broszurki, na której  treść złożył się tylko jeden z ostatnich rozdziałów obszernego dzieła L. Denisa p. t. ,,W świecie niewidzialnym”, a którego tytuł właściwie brzmi: ,,Medjumizm chwalebny” – nie pozwalają nam niestety na obszerniejsze omówienie tego tak ciekawego i głębokiego zagadnienia, krótko tylko naszkicowanego przez autora.

Koniecznem uzupełnieniem w broszurze tej poruszonego tematu byłoby wykazanie, w jakim stopniu więcej lub mniej świadomego kontaktu z Niewidzialnem, byli nasi wieszczowie narodowi, poeci, wielcy pisarze i wielu, wielu innych. Zbyt obszerny to temat, by go zmieścić w ramach niniejszej broszurki, to też postaramy się wydać go w przyszłości osobno.