Śmierć wróżki armji niemieckiej

Śmierć wróżki armii niemieckiej W Berlinie zmarła nagle niejaka Elisabeth Seidler, zwana popularnie .wróżką armii niemieckiej.” Zdolności wieszczbiarskie przejawiły się u niej jut w latach dziecięcych, kiedy zwróciła na siebie uwagę nauczyciela, proboszcza i dziedzica rodzinnej wioski snami, które się spełniały ze zdumiewającą dokładnością. Czytaj dalej

Wróżenie z Kart

Po zmieszaniu talji kart, składającej się z 36 sztuk, rozkłada się je w kolejności, t. j. tak jak wychodzą zdejmowane jedna po drugiej, w pięć rzędów, z których pierwsze cztery rzędy po osiem kart w szeregu, ostatni zaś, piąty, cztery karty rozmieszczone w środku całej utworzonej w ten sposób figury. Czytaj dalej

Tajemnice powodzenia na loterii.

Tajemnice powodzenia na lołerii.

Każda czynność zawodowa, polityczna czy społeczna ma swoje tajemnice powodzenia, na których się opiera, przez praktykę, spostrzenia i różne przesłanki. Czytałem raz zdanie, że na świecie niema nosa który byłby podobny do drugiego. To samo można powiedzieć o różnych tysiącznych tajemnicach i metodach, jakich używają gracze Czytaj dalej

Jeszcze kilka słów o kaprysach fortuny loteryjnej.

Jeszcze kilka słów o kaprysach fortuny loteryjnej.

Jest głęboko zakorzenione przekonanie w śród graczy, że losy podczas ciągnienia niewykupione przez kogoś albo sprzedane komuś innemu zazwyczaj wygrywają. Wiele już o tem pisały gazety, jak niejeden już ze swem losem loteryjnym sprzedał swoje szczęście i wielką wygraną, która na sprzedany los padła, Gracze mogliby wiele powiedzieć o takich wypadkach, kiedy kupując los, kazali wyciągnąć sobie numer przez Czytaj dalej

Zwierciadło Twardowskiego

Po odtrąceniu tego wszystkiego pozostaje jeszcze kilka ogólnikowych wzmianek o tem, że Twardowski “latał po powietrzu bez skrzydeł, jeździł na  malowanym koniu, lub kogucie, pływał po Wiśle wstecz wody bez wiosła i żagli i t. p.” Wszystkie te “cuda” dałyby się od biedy podciągnąć pod znane nam kategoryę objawów medyumicznych, Czytaj dalej

Astrologia

Astrologja

Interesy trzechplanowego Wszechświata, jako całego organizmu, zjawiają się jako Unitarna Synteza interesów wszystkich  jego organów.W Karmie Przyrody można widzieć nakreślenia przejawów Archetypu i ślady przyłożenia Człowieczej Woli. I odwrotnie, w przeznaczeniu (los) ludzkiej jaźni, wziętej  w pełnej objętości albo rozpatrywanej tylko w granicach jednej inkarnacji) w określony sposób uczestniczy wpływ ustanowionych Testamentów (Przykazań) z Archetypem i karmicznych fenomenów Przyrody. Czytaj dalej