Zwierzęta we Wróżbiarstwie

Podczas wyjaśniania, w jaki sposób wróżbiarstwo jest wykonywane za pomocą świętych zwierząt, na przykład jastrzębi (1), nie twierdziliśmy w żaden sposób, że poprzez wykorzystanie ciał w ten sposób przyciąganych, bogowie są obecni. Nie są oni bowiem przypisani do pojedynczych zwierząt, ani przez przydział, ani przez jakikolwiek związek z królestwem materii. Czytaj dalej

Wróżenie z Księżycem

Wróżenie z Księżycem to jedna z technik wróżenia, która korzysta z wpływu Księżyca na nasze życie i emocje. Księżyc od wieków był uważany za symbol tajemnicy, intuicji i ukrytych sił. Ta metoda wróżenia koncentruje się na badaniu faz Księżyca i ich interpretacji w kontekście pytań lub sytuacji, które są przedstawione. Czytaj dalej

O liniach ręki

Linja przeznaczenia.

Linja przeznaczenia, inaczej Saturna, zawodu, lub droga życia jest wyrazistą linją podłużną, wychodzącą z nasady ręki, lub ze wzgórza Księżyca,  Marsa, Wenery, a czasem także z linji życia, a biegnąca przeważnie w kierunku wzgórza Saturna (pod palcem środkow ym), czasami Jowisza, rzadko natomiast w kierunku wzgórza Słońca. Linji tej bynajmniej nie wykazuje każda ręka. Czytaj dalej

Sposoby wróżbiarstwa w średniowieczu

Sposoby wróżbiarstwa w średniowieczu są tak liczne, że możnaby pisać o nich całe tomy. Czytano przepowiednie ze zjawisk atmosfe­rycznych. Wiatr, deszcz, tęcza i t.p. odgrywały wielką rolę. Wiatr wschodni oznaczał szczę­ście, zachodni nieszczęście i t.d. Wróżono z jaj, kaszy, stopionego wosku, dymu spalo­nych zwierząt i owoców (Kain i Abel), z bły­skawic, które podzielono na jedenaście rodza­jów i t.p. Przepowiadano również z lotu ptaków. Rysowano także na ziemi koło, dzie­ląc je na 24 części. Każda część tworzyła jedną literę alfabetu greckiego i w każdej znajdowało się ziarnka żyta. Następnie wsa­dzono w to zakreślone koło koguta, poczem wróżono z liter, z której kogut wyjadał ziarna.

źródło: Gustaw Meyrink „U Progu Zaświata”

Jak się sporządza rózgę cudowną wróżbiarską

Rózgi wróżbiarskie znane były od dawien dawna. Salomon udziela następujących przepisów na wytworzenie tej rózgi: „O wschodzie słońca wytnij prawą ręką, a trzymając lewą pręt leszczyny a przytem mów: „Odcinam cię od twego pnia matczynego w imię wielkiego Adonaja, Eloima, Muthatona i Semiphorosa, abyś posiadła moc i siłę laski Mojżesza i laski Jozuego i mogła mi odkryć wszystko, cobym się chciał dowiedzieć”. Czytaj dalej

Śmierć wróżki armji niemieckiej

Śmierć wróżki armii niemieckiej W Berlinie zmarła nagle niejaka Elisabeth Seidler, zwana popularnie .wróżką armii niemieckiej.” Zdolności wieszczbiarskie przejawiły się u niej jut w latach dziecięcych, kiedy zwróciła na siebie uwagę nauczyciela, proboszcza i dziedzica rodzinnej wioski snami, które się spełniały ze zdumiewającą dokładnością. Czytaj dalej

Wróżenie z Kart

Po zmieszaniu talji kart, składającej się z 36 sztuk, rozkłada się je w kolejności, t. j. tak jak wychodzą zdejmowane jedna po drugiej, w pięć rzędów, z których pierwsze cztery rzędy po osiem kart w szeregu, ostatni zaś, piąty, cztery karty rozmieszczone w środku całej utworzonej w ten sposób figury. Czytaj dalej