Przepowiednie przyszłości

1. ZA POMOCĄ KOGUTA.
Od dawien dawna koguta uważano za zwiastuna przynoszącego pomyślne nowiny. Do wróżby posługiwano się kogutem w następujący sposób. Naznaczono kredą olbrzymie kolo, które podzielono na 24 części, w każdej takiej części wypisywano literę oraz kładziono ziarnko pszenicy. Następnie wpuszczano do owego koła koguta i uważano pilnie, z których przegródek on najpierw pozbiera ziarnka, z tych lite r tworzono wyrazy, które stanowiły wróżbę przyszłości

2. ZA POMOCĄ CEBULI.
W wigilję Nowego Roku, brano cebule i na nich wypisywano przeróżne wróżby, następnie powyższe cebule umieszczono w odpowiednie miejsce a którą z nich najpierw zakwitła, przepowiadała zazwyczaj los przyszły. Wróżby te szczególniej na prowincyi praktykowane i uważano za nieomylne.

źródło: “Kabała Indyjska”, Odbito z plat w Zakł. Orafe „FENIKS”, Warszawa.