O liniach ręki

Linja przeznaczenia.

Linja przeznaczenia, inaczej Saturna, zawodu, lub droga życia jest wyrazistą linją podłużną, wychodzącą z nasady ręki, lub ze wzgórza Księżyca,  Marsa, Wenery, a czasem także z linji życia, a biegnąca przeważnie w kierunku wzgórza Saturna (pod palcem środkow ym), czasami Jowisza, rzadko natomiast w kierunku wzgórza Słońca. Linji tej bynajmniej nie wykazuje każda ręka. Czytaj dalej